This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Website Veteranenloket Door: Wim van den Burg


Het was een al lang gekoesterde wens, maar op 16 juni was het dan eindelijk zover, de opening van het Veteranenloket. De nieuwe voorziening zorgt ervoor dat veteranen, dienstslachtoffers en hun relaties met (hulp-) vragen sneller en efficiënt worden geholpen. De oprichting van het loket komt voort uit de Veteranenwet. Minister Jeanine Hennis- Plasschaert opende het Veteranenloket in Doorn door er telefonisch contact mee te zoeken. Hoog tijd dus dat we de website van het loket eens van dichtbij bekijken.


D


at het loket geen over- bodige luxe is, blijkt al als u naar de onderzijde van de startpagina kijkt.


Daar ziet u namelijk de logo’s van het Veteraneninstituut, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, het ABP, het ministerie van Defensie en het Veteranen Platform (VP). Alle- maal organisaties die zich met hun activiteiten richten op veteranen. En dan te bedenken dat er daarnaast nog tal van andere organisaties zijn die de belangen van veteranen beharti- gen of ook diensten verlenen. Het is daarom een heel goede keuze om op de startpagina een slimme zoekmachine te presenteren waar- mee de veteraan in een paar klikken kan zien welke organisaties hem of haar kunnen helpen en hoe hij of zij die organisaties kan bereiken. Kiest u bijvoorbeeld voor Ondersteuning en als vorm Belangenbehartiging, dan komen het VP, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), de Vete- ranenombudsman en de militaire vakbonden naar voren. U kunt ook kiezen voor Ontmoeten, Zorg, Dien- sten en Educatie en bij die keuzes


treft u ook weer tal van organisaties die kunnen helpen.


Natuurlijk vinden we op de startpa- gina ook het telefoonnummer waar- mee direct persoonlijk contact kan worden gezocht met Veteranenloket. Schriftelijk contact maken is onder meer mogelijk met het gepubliceerde e-mailadres. Achtergrondinformatie en veelgestelde vragen kunt u vinden onder de link Meer over het Vetera- nenloket. Handig is dat onderaan de pagina naast Activiteiten en Actu- eel ook de rubriek Direct regelen is opgenomen waar u leest hoe u in het bezit kunt komen van de veteranen- pas, draaginsignes en het Handboek Veteraan.


Ondersteuning


Om goed de weg te kunnen vinden op de website is aan de bovenzijde van de startpagina een eenvoudig keuzemenu opgenomen. In dit keu- zemenu vinden we rubrieken Zorg, Ondersteuning, Ontmoeten, Diensten en Educatie. De veteraan die als gevolg van een militaire uitzending (blijvend) zorg nodig heeft, vindt onder de rubriek Zorg een breed aan- bod aan materiële en immateriële


hulp. Denk hierbij onder meer aan acute hulp, psychische hulp en materiële hulp. Deze hulp is niet alleen voor de veteraan zelf beschik- baar, maar ook voor het thuisfront. Onder de rubriek Ondersteuning zijn verschillende vormen van onder- steuning opgenomen met onder meer de ondersteuning van vrijwilligers, de zogenoemde nuldelijnshelpers die met elkaar een landelijk netwerk vormen. U kunt daar ook vinden hoe u zelf nuldelijnshelper kunt worden. Verder vindt u in deze rubriek meer over belangenbehartiging, bemid- deling, juridisch advies en waar u eventueel met klachten terechtkunt. In de rubriek Ontmoeten onder meer informatie over de vele reünieorgani- saties die ons land rijk is. Er zijn ongeveer 450 reünieorganisaties die een beroep doen op de regeling reü- niefaciliteiten. Voor een volledig overzicht van de reünieorganisaties is er een link gemaakt naar de web- site van het Veteraneninstituut. In de rubriek Diensten ten slotte is meer informatie te vinden over onder meer veteranenbladen, kortingen, vetera- nenuitvaart en diensten voor nabe- staanden.


NOVEMBER 2014 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65