This page contains a Flash digital edition of a book.
9T05


hoge bezoek vereerde hem, ook het feit dat hij na al die jaren alsnog deze eretekens heeft mogen ontvangen was buitengewoon. Immers elke dag wordt hij nog onbewust herinnerd aan zijn periode in Ned.-Indië. Dit als gevolg van blijvend letsel als gevolg van een ongeval dan wel hinderlaag. Info: ministe- rie van Defensie, Cluster Dienstverlating / Beleids- ondersteuning veteranen, H.C.M. van Tilburg, e-mail: hcm.v.tilburg.01@mindef.nl.


bewapening tot hun angsten en idealen. Geopend: ma t/m za: 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur.


Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 10,-). Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: http://www.bevrij- dingsmuseum.nl.


Varia 9V01 De 88-jarige veteraan


Henk Scholte, voorzitter van de Commissie Herdenking 15 augustus Zwolle en voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afd West- Overijssel, heeft de ere- penning van de stad Zwolle uitgereikt gekregen. Dat gebeurde op 15 augustus, na afloop van de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië, bij het monument in Park Eekhout te Zwolle. Scholte kreeg de erepenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet bij officiële vieringen en herdenkingen in Zwolle. Dit gebeurde door burgemeester Henk Jan Meijer in aanwezigheid van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspec- teur der Veteranen luitenant- generaal der Luchtmacht Bart Hoitink. Info: Commis- sie Herdenking 15 augustus Zwolle, T. Hielckert, e-mail: tedhielckert@ziggo.nl.


9V02 Op 8 september heeft Jan Hendrik Spitje uit Zuid-


54 NOVEMBER 2014


broek te Groningen thuis uit handen van de Inspecteur- Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal B. Hoi- tink, zowel het Ereteken voor Orde en Vrede als het Draag- insigne Gewonden ontvangen. Dit als blijk van respect en waardering voor zijn inzet in Ned.-Indië in de jaren 1947 en ’48. Niet alleen het


9V04 Op 23 september 2014 heeft de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht/ Inspecteur der Veteranen op de Zwaluwenberg het Mobilisatie Oorlogskruis en het onderscheidingsteken voor Oorlogsvrijwilligers uitgereikt aan aoo b.d. J.H.A. Severijns. De uitreiking vond plaats in het bijzijn van enkele naaste


familieleden en leden van de Staf IGK. Voor zijn diensttijd in Ned.-Indië was Severijns onderscheiden met het Ere- teken voor Orde en Vrede met de jaargespen 1946, ’47 en ’48. Voor zijn dienst in de Tweede Wereldoorlog was hem het Mobilisatie Oorlogskruis toegekend. Ook had hij het Onderschei- dingsteken voor Oorlogs- vrijwilligers destijds moeten ontvangen. Info: ministerie van Defensie, stafofficier Veteranenaangelegenheden, A. van Mastrigt, e-mail: a.v.mastrigt.04@mindef.nl.


9V05 Op 30 september heeft in Gorinchem de jaarlijkse herdenking voor de gevalle- nen in Ned.-Indië plaatsge- vonden. Het monument voor de gevallenen is geadopteerd door het Gilde Vakcollege Techniek van CS De Hoven in Gorinchem. De bijeen- komst werd bijgewoond door een aantal nabestaan- den, vertegenwoordigers van de 7 dec div, de VOMI, de


9V03 Op 18 september is op de Maasdijk – oude veerstoep – nabij spoorbrug Mook het Antonio Barbaro Monument onthuld. Dat gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Willem Gradisen, enkele familieleden van Antonio Bar- baro uit Canada en de Defensie-attaché van de Canadese ambassade uit Den Haag, kolonel Michael Hogan. De Canadese korporaal Barbaro kwam op 15 februari 1945 om het leven tijdens het bouwen van een noodbrug (een baileybrug) over de Maas tussen Mook en het Cuijkse kerkdorp Katwijk. Bijzonder was dat Donald Somerville, veteraan van 23rd Field Company van de Royal Cana- dian Engineers, aanwezig kon zijn. Sommerville was een sappeur bij dezelfde eenheid waarin ook Barbaro heeft gediend en heeft hem persoonlijk gekend. Info: gemeente Mook en Middelaar, tel: 024-6969120.


Bond van Wapenbroeders, leerlingen van ’t Gilde en de Basisschool De Tweemaster en een aantal veteranen en andere belangstellenden. Na een inleidende toespraak werd een aantal gedichten voorgelezen. Na het signaal


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65