This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Ons huwelijk is daar niet geconsumeerd’


Tijdens de SFOR 10-uitzending in 2001 naar Bosnië ontmoetten zij elkaar, verbindelaar Marcel van Bloemendal en militair arts Ingrid Zielman. Inmiddels zijn ze ruim tien jaar getrouwd en hebben ze twee kinderen. Een gesprek over hun ontmoeting in Banja Luka en hoe het verder ging. Het verhaal, volgens Marcel.


Door: Anne Salomons, foto: Erik Kottier M


Naam en leeftijd: Marcel van Bloemendal (44) Rang en functie:


sergeant C-comcen (verbindelaar) Uitzending: Bosnië, SFOR 6/7 (1999), SFOR 10 (2001) en Afghanistan (2010) Is nu:


kapitein stafofficier operatiën Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie Hobby’s:


kickboksen, militaire geschiedenis Hekel aan:


besluiteloosheid Favoriete oorlogsboek: August 1914 (Solzhenitsyn)


arcel kwam op voor zijn dienstplicht bij de verbindingsdienst in Ede en werd daarna geplaatst in Eibergen. Hij bleef bij Defensie hangen als KVV’er waarna hij de KMS volgde. Zijn hele compagnie ging in 2001 naar Bosnië. Ze werden verspreid over Bosnië en Marcel zat


als verbindelaar bij het Tsjechische bataljon in Lubija. Marcel: “Ik zal maar niets vertellen over het eten bij die Tsjechen, dat was verschrikkelijk slecht.” De laatste twee weken trokken zij zich terug op Banja Luka, waar Marcel het werk overnam van een collega. Marcel: “Op een gegeven moment zei collega Willem tegen mij: ‘Die dokter die hier rondloopt, vindt jou wel aardig.’ Ik deed daar echter niets mee, ik wachtte af en liet het erop aan komen. Een paar jaar daarvoor was mijn huwelijk gestrand en mijn hoofd stond nou niet meteen naar een nieuwe verbintenis.” Ondertussen was hij zich ervan bewust dat het voor de vrouwen op het kamp best lastig was zich te handhaven tussen al die mannen. Marcel: “De verhouding man-vrouw trekt scheef in zo’n situatie. Als je bijvoorbeeld even een bak koffie gaat drinken bij de Canadezen, kijkt niemand daar van op, maar als je met een vrouw een kopje koffie drinkt, wordt daar meteen over gepraat.” Terwijl Ingrid zich herinnert dat ze hem voor het eerst zag bij het verwisselen van sneeuwkettingen, iets wat Marcel even was ontgaan, herinnert hij zich vooral een volleybalpartijtje, waarbij het hem opviel dat Ingrid niet tegen haar verlies kon. Op een gegeven moment naderde de dag dat Marcel weer naar huis ging, op 6 november. Ingrid zou een week later teruggaan. Maar niet voordat er op 4 novem- ber een groots afscheidsfeest was. Willem, de collega die als een soort vaderfiguur fungeerde, had Ingrid meegenomen naar het feest en tegen Marcel gezegd: “Je moet even met haar gaan praten.”


Aldus geschiedde. En vanaf dat moment was het raak. Nou ja, raak, heel voorzich- tig en omzichtig gingen ze te werk. Marcel: “Ik had op de buitenpost een hond en Ingrid is toen die avond meegegaan de hond uitlaten. Daar hebben we wel een beetje staan zoenen, maar op het lagereschoolniveau hoor, een heel klein kusje. Dus nee, ons huwelijk is daar niet geconsumeerd.”


Getrouwd


De volgende dag gingen beiden naar de Echo, dronken samen een kop koffie en wisselden telefoonnummers uit. Een week later stond hij op vliegveld Eindhoven om haar daar te verwelkomen. Marcel: “Sta ik opeens voor haar ouders en Ingrid die tegen haar ouders roept: ‘Dit is hem nu’.” Marcel, schalks lachend: “Ik was sprakeloos en wist niet hoe gauw ik weg moest komen.” De zondag daarop was er dan eindelijk een afspraakje waar ze ongestoord van konden genieten. En aan het eind van die dag wilde Marcel helemaal niet meer naar huis. Hij bleef overnach- ten. “Sindsdien ben ik niet meer weggegaan.” In 2003 trouwden ze in Oosterbeek waarbij hun Defensiecollega’s een sabelwacht hielden. Marcel: “Ik heb altijd geroepen dat ik geen relatie binnen Defensie wil, achteraf vind ik het juist heel prettig, je weet van elkaar wat er speelt, ook op uitzending.”


NOVEMBER 2014 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65