This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 15 / november 2014 / nummer 9


Boek Birmaspoorweg vertaald in het Mandarijn


Blij verrast door een artikel van de Chinese ambassadeur in Londen in de Daily Telegraph waarin hij Japan het nalaten verweet van de verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden, schreef Fred Seiker een brief aan hem als aanvulling op zijn arti- kel. Seiker is schrijver en illustrator van het boekje Lest We Forget (zie ook Check- point 6-2007). Als voorbeeld noemde hij de wrede behandeling van de bij de aanleg van de Birmaspoorweg tewerkgestelde geallieerde krijgsgevangenen. Tot zijn verba- zing ontving hij een uitnodiging voor een ontmoeting met de Chinese ambassadeur voor een gesprek over de Birmaspoorweg en de vierde editie van Lest We Forget. Een Chinese journalist interviewde hem en schreef een paginagroot artikel voor het in het Engels verschijnende, toonaangevende Chinese dagblad Chunyan Zhang over de Birmaspoorweg en zijn boek met de nadruk op de realistische tekeningen. Daar bleef het niet bij. De redactie van het Chinese People Publishing House, een van de grootste uitgeverijen van China, vond Lest We Forget een waardevol historisch docu- ment en besloot het te vertalen in het Mandarijn. De Chinese versie is verkrijgbaar in China zelf, Hong Kong, Macao en Taiwan. (DS)


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdens- berichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088 334 00 50 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Punt Uit!


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Wim van den Burg, Charlene Cloo, Irene Hansen, Barry Hofstede, Inge Hondebrink, Tim de Hullu, Isaac Jansen, Erik Kottier, Michael C. Meijburg, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, NIMH, NIOD, Yvon de Reuver, Martin Roemers, Birgit de Roij, Stef Scagliola, Hein Scheffer, Paul van Selm, Karin Stroo, Leon Wecke, Marjolein van der Werf en Jarg Woldhuis


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij t.a.v. Lynn Willemsz Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210 In Checkpoint 10-2014 (vanaf 19 december) o.a.:


• Nabestaanden van gesneuvelde militairen • Interview met minister van Defensie • Ooggetuige WO II Nieuw-Guinea


NOVEMBER 2014 63


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65