This page contains a Flash digital edition of a book.
Staat vecht vonnis Srebrenica aan


De Nederlandse Staat gaat het vonnis van de Haagse rechtbank aanvechten dat Nederland aansprakelijk is voor de deportatie van driehonderd mannen na de val van Srebrenica. De rechter bepaalde in juli dat Nederland niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de dood van achtduizend Moslimmannen, maar wel voor de deportatie van driehonderd mannen op 13 juni. Toen had Dutchbat er volgens de rechter serieus rekening mee moeten houden dat deze mannen gedood zouden kunnen worden. De staat gaat dit vonnis aanvechten omdat deze uit- spraak volgens het ministerie van Defensie een risico inhoudt voor de toekomstige missies van Nederlandse militairen. Daarnaast werd bekend dat de zaak die is aangespannen tegen Thom Karremans toch behandeld mag worden door een mili- taire rechter. Advocate Liesbeth Zegveld vertegenwoordigt de nabestaanden van drie omgekomenen Moslimmannen en diende een wrakingsverzoek in om te voorkomen dat er naast twee burgerrechters ook een militaire rechter zou worden aangesteld. De nabestaanden vrezen partijdigheid. Maar haar verzoek werd door de wrakingskamer afgewezen. Half novem- ber worden Karremans, zijn adjudant Berend Oosterveen en plaatsvervanger Rob Franken door de beklagkamer van het gerechtshof gehoord. (LvD)


Ingezonden mededeling


Veteranen gratis naar MAX Proms


Om iets terug te doen voor de veteranen in ons land stelt Omroep MAX maar liefst zevenduizend kaarten beschikbaar voor zaterdag 13 december in de Jaarbeurs te Utrecht. Omroep MAX maakt dit gebaar in het kader van de naderende actie ‘Kerstgroet aan de veteranen’, waarmee De Telegraaf degenen wil bedanken die zich in oorlogstijd hebben ingezet voor ons land. U kunt genieten van optredens van o.a. Chico & the Gypsies, bekend van hun grote hit Bamboleo, The Show-Tribute to ABBA, Jan Keizer en Annie Schilder, The New London Chorale en het Metropole Orkest.


Engelandvaarders Hans Hoets en Maarten Cieremans overleden Kort achter elkaar zijn Engelandvaarders Hans Hoets en


Maarten Cieremans overleden. Dat meldt de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen. Beiden waren drager van onder meer het Kruis van Verdienste, na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse Koninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen. Hoets overleed op 28 augustus op 93-jarige leeftijd in Stamford (VS). Na de oorlog emigreerde hij naar Amerika, werd later direc- teur van Coca Cola Zweden en bleef tot op hoge leeftijd actief, onder meer als leider van een opsporingsteam naar de ver- dwenen miljarden van de Filipijnse dictator Marcos. Hoets was auteur van vijf historische boeken, waaronder England- spiel ontmaskerd en Buitengaats! Met een Engelandvaarder de wereld in (zie Checkboek 5-2006). Ruim een maand later, op 4 oktober, overleed Maarten Cieremans op 92-jarige leeftijd in Wassenaar. Zijn familie beschrijft Cieremans, die sinds de jaren negentig in Frankrijk woonde, als ‘de Engelandvaarder die geheim agent werd’. Hij was een van de weinige Neder- landers die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit Groot- Brittannië naar bezet Nederland terugkeerde om actief deel te nemen aan het georganiseerde verzet.


Engelandvaarders is de erenaam van een groep Nederlanders (circa 1.700) die in de Tweede Wereldoorlog vanuit het bezette Nederland langs diverse routes over land en zee Engeland wist te bereiken. Ze sloten zich aan bij de geallieerden om ver- volgens de strijd met de Duitse bezetter aan te gaan. Momen- teel zouden er nog een kleine negentig Engelandvaarders in leven zijn. (JR)


“Veteranen krijgen in Nederland niet altijd de erkenning die hen toekomt. Velen hebben hun leven ingezet om anderen te beschermen, op deze manier proberen wij iets voor hen terug te doen, door hen een feestelijke avond te bezorgen”, vertelt Jan Slagter van Omroep Max.


Iedere veteraan die de MAX Proms bij wil wonen, kan o.v.v. zijn of haar registratienummer twee kaarten aanvragen op www.omroepmax.nl/veteranen of bellen tijdens kantooruren naar 0900 5555 000 (10cpm).


Kijk voor meer informatie over de MAX Proms op www.maxproms.nl.


NOVEMBER 2014


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65