This page contains a Flash digital edition of a book.
SEKSUELE RELATIES TIJDENS DE DEKOLONISATIEOORLOG MET INDONESIË (1945-1949) Zoektocht van oorlogs


Van alle conflicten/uitzendingen waar Nederlandse mannen zijn ingezet, zijn tijdens de dekolonisatieoorlog met Indonesië tussen 1945 en 1949 verhoudingsgewijs de meeste liefdesrelaties ontstaan. Nooit eerder werd zo een groot aantal Nederlandse jonge mannen, 135.000 in totaal, ingezet voor langere tijd in een oorlog ver van huis.


Door: Stef Scagliola E 12


en logisch gevolg van dit langdurige verblijf en de grote afstand was dat de banden met het thuisfront verzwakten: met ouders en familie, maar ook met verloofdes, echtgeno- tes en kinderen. Voor militairen die al een vriendin of verloofde hadden voordat ze naar Indië vertrokken, was de intensiteit van de briefwisse- ling van levensbelang voor het voort- bestaan van de relatie. De geestelijk verzorgers deden er dan ook alles aan om de militairen te motiveren naar huis te schrijven. Berucht waren de zogenoemde ‘Lieve Jan’-brieven, waarin de verloofdes het uitmaakten. Tot wanhoop van legeraalmoezenier


NOVEMBER 2014


en predikant zocht Jan Soldaat nogal eens soelaas in de armen van een Indonesische schone.


Baboe Tegelijkertijd speelden specifieke


culturele factoren een rol bij deze intieme toenaderingen met lokale meisjes: een geaccepteerde koloni- ale traditie van verhoudingen met inheemse vrouwen, een lossere omgang met lichamelijkheid in Indonesië en de beschikking over goedkoop en dienstbaar vrouwelijk personeel voor wassen, schoonma- ken en koken in bijna iedere mili- taire eenheid. Veel Indiëveteranen bewaren liefdevolle herinneringen


Foto afkomstig uit album van dienstplichtig landmachtmilitair (Indië, 1946-‘50). Foto: NIMH


aan de verzorgende rol die ‘hun’ baboe vervulde in de eenheid. Er zijn zelfs liedjes geschreven over deze soms meer dan innige band. Voor eenheden die ver van de stad waren gelegerd, was dit het enige contact met de andere sekse.


Een heel ander slag verhoudingen dat in die periode ontstond, was die tussen Nederlandse militairen en Indische meisjes. Deze meisjes ston- den hoger op de maatschappelijke ladder dan de baboes die vaak geen Nederlands spraken en waren ook christelijk in plaats van islamitisch. Deze meer op Nederland georiën- teerde jonge vrouwen ontmoetten de jongens bij burgerfamilies thuis als


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65