This page contains a Flash digital edition of a book.
Manschappen van de Palmboomdivisie 4-1 RI en hun baboe. Palembang, Zuid- Sumatra, december 1947. Foto: collectie Steveline Groen, www.palmboom-divisie.nl


zo mooi als jij altijd voor mij bent geweest


O, Soemira, ik kan je niet missen mijn liefde is slechts voor jou alleen eens voert God mij, … hij zal beslissen jou naar mij, of mij naar jou… heen


Uit de kast


Als er al een kind op komst was, leidde de overplaatsing van de mili- tair tot dramatische situaties. Indië- veteraan Gerard Faessen komt de eer toe om in Checkpoint van november 2005 uit de kast te komen met zijn lang verzwegen geheim over een dochter in Balik Papan. Hij vertelt daarin hoe hij zijn commandant op de hoogte stelt dat hij met zijn zwan- gere vriendin wil trouwen. De mede- deling leidt acuut tot overplaatsing. De twee geliefden zullen elkaar nooit meer zien. Van zijn voormalige maten op Java krijgt hij te horen dat zijn vriendin van een dochter is bevallen. Eenmaal terug in Nederland legt de familie beslag op hem en komt van


Boek en dvd


Het boek Liefde in tijden van oorlog; onze jongens en hun verzwegen kinderen in de Oost van Annegriet Wietsma en Stef Scagliola is verschenen bij Uitgeverij Boom (zie Checkpoint 5-2014). Tuan Papa - documentaire over de vergeten kinderen van Nederlandse militairen in Indonesië van Annegriet Wietsma is voor € 14,95 te bestellen op www.oorlogsliefdekind.nl.


14


het plan om terug te gaan niets meer terecht. Via zijn oproep in Check- point in 2005 wordt verpleegster Dien Faassen opgespoord, zelf kind van een Nederlandse militair, die ook ooit op zoek was gegaan naar de voor haar onbekende vader. Het blijkt niet de goede match te zijn, maar er komt wel iets op gang, want er verschijnen meer, los van elkaar staande, verha- len. Die komen pas samen op één plek als het project Oorlogsliefdekind van start gaat, mede gefinancierd door het programma Erfgoed van de Oorlog. Door de initiatiefnemers Annegriet Wietsma, Jean Hellwig en ondergetekende wordt een website in het leven geroepen, oorlogsliefde- kind.nl, waar betrokkenen, vaders, moeders of kinderen met vragen of verhalen over dit onderwerp, al dan niet anoniem, terechtkunnen. Op de website worden verhalen verzameld en gedeeld en kunnen mensen een zoektocht starten en hulp vragen van anderen. Het project wordt in 2009 op het Tong Tong Festival in


Den Haag gelanceerd en vanaf dan groeit het aantal verhalen en foto’s gestaag. Een onderwerp over liefde en geboorte waarover niets te vin- den was in de militaire archieven krijgt door een gemeenschap van betrokkenen zo voor het eerst een collectieve beleving, niet alleen in woord, maar ook in beeld. Want het blijkt dat betrokkenen bereid zijn hun verhaal op film te laten vastleggen, zowel hier als in Indonesië. Wietsma maakt op basis van deze verhalen de documentaire Tuan Papa, die bij de publieke omroepcombinatie NTR/ VPRO in 2010 wordt vertoond. In hetzelfde jaar komt de community van deze tot dan toe onbekende categorie oorlogsliefdekinderen bij elkaar in Museum Bronbeek. Tijdens deze contactdag komen ook mensen aan het woord die niet online met hun verhaal durven te komen. Het wordt een indrukwekkende en emo- tionele bijeenkomst, waarvan in het decembernummer van Checkpoint wederom een mooi verslag komt.


Oorlogsliefdekind zes jaar later De oogst na zes jaar is rijk. Er zijn


honderden zoektochten gestart, vijf kinderen hebben hun familie of vader gevonden, indirect of direct via de site. De verhalen hebben de stof geleverd voor de documentaire en hebben actrice en theatermaakster Ingrid Dumpel geïnspireerd tot de theatermonoloog Jij bent niet mijn oudste. Afgelopen jaar heeft onderge- tekende met Wietsma de individuele verhalen van betrokkenen in een historische context geplaatst door er bronnen uit archieven en literatuur bij te halen. Het boek Liefde in tijden van oorlog is het resultaat. Het boek wordt in de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis in oktober 2014 door het CPNB geselecteerd voor de lijst met twintig toptitels.


Maar het plaatje is allerminst com- pleet, want het grootste aantal kinde- ren dat geboren is uit Indische lief- des leeft in Indonesië en spreekt en leest alleen Bahasa Indonesia, de Indonesische taal. De wens van de drie initiatiefnemers van het project Oorlogsliefdekind is daarom de web- site in het Indonesisch te vertalen en een Indonesisch/Nederlandse redac- teur aan te stellen om de binnenko- mende reacties in het Bahasa Indo- nesia te monitoren. Dan is de cirkel van de liefde pas echt goed rond.


NOVEMBER 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65