This page contains a Flash digital edition of a book.
Kamp Kebon Sirik te Batavia en K.M.G. Kamplaan Trivelli te Batavia. Van Dam is met het schip ss Asturias weer teruggekomen naar Neder- land. Reacties: E. van Dam, Hemsterhuisstraat 171, 1065 JZ Amsterdam, tel: 020-6157118, e-mail: eddyvandam@hetnet.nl.


9P10 Researcher KRO Spoor- loos Nicolien de Waal zoekt een Indiëveteraan die in 1947 op Oost-Java gestationeerd was. Hij behoorde bij de mariniersbrigade. Helaas is zijn naam niet bekend, zij heeft alleen een foto van


31-jarige leeftijd overleden, zijn dochter heeft haar vader nooit gekend. Haar moeder is onlangs overleden en nu komen er foto’s voor de dag en ook heel veel vragen. Reacties: T. van Kempen, Dabbehof 16, 3255 XN Oude-Tonge, tel: 0187-641264, e-mail: td.vankempen@telfort.nl.


Overleden 9O01 Op 14 mei jl. is Jan


hem. Wie kent deze marinier en weet hoe hij heet? Reac- ties: KRO Spoorloos, N. de Waal, Postbus 200, 1200 AE Hilversum, tel: 035-6713281 (09.00-17.00 uur), e-mail: nicolien.dewaal@kro-ncrv.nl, website: http://spoorloos.kro.nl.


9P11 T. van Kempen zoekt namens de dochter van wacht- meester Cor Peeman uit Middel- harnis mensen die hem gekend hebben. Peeman heeft gediend bij V111 bat A sectie en was vermoedelijk gestationeerd op Medan, Sumatra. Hij is op


Breetveld op 95-jarige leeftijd overleden. Tijdens de mobi- lisatie in 1939 was hij dienst- plichtig soldaat en in mei ’40 hulpfoerier in Rotterdam tijdens de bombardementen. Op 31 dec ’45 vertrok hij als OVW’er bij 8 RS na een korte vooropleiding in Engeland vanuit Southampton met ms Alcantara naar Ned.-Indië. In aug ’48 keerde hij weer terug met ms Indrapoera. Breetveld was drager van het Mobilisa- tie Oorlogskruis en het Ere- teken voor Orde en Vede met de gespen 1946, ’47 en ’48. Correspondentie: H.M. Breet- veld-de Nijs, C. F Smeetslaan 62, 1901 GA Castricum.


9O02 Op 9 juli jl. is Dirk Moer- man op 84-jarige leeftijd over- leden. Moerman is in 1946 als matroos 3 in dienst getreden bij de Koninklijke Marine en heeft in ’64 als bootsman de dienst verlaten. Hij heeft in ’48 en ’49 in Ned.-Indië gediend en is daarna over- geplaatst naar Ned. Nieuw- Guinea vanwaar hij eind ’50 is thuisgevaren. Hierna is hij in ’53 met Hr.Ms. Dubois naar Korea gegaan vanwaar hij in ’54 is thuisgevaren. Ten slotte heeft hij van ’59 tot ’61 wederom in Nieuw-Guinea gevaren op een LCPR en is toen thuisgevaren met Hr.Ms. Piet Hein. Hij is drager van een Koreaanse onderscheiding en het Nieuw-Guinea Herin- neringskruis. Corresponden- tie: mw A. Moerman, Kim- wierde 107, 1353 DL Almere.


9O03 Op 12 augustus jl. is Indiëveteraan D. Hoogeveen overleden. Hoogeveen was


van nov 1947 tot dec ’50 gelegerd in Bandoeng. Cor- respondentie: G. Hoogeveen- Gaikema, Siersteenlaan 153, 9743 EK Groningen.


9O04 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 19 september jl. adjudant-onderofficier van de Koninklijke Luchtmacht b.d., oud-sergeant der eerste klasse en oorlogsvrijwilliger W.A. (Wilhelmus Alphonsus) Snoeijs is overleden. Snoeijs was drager van de Ereme- daille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver met de zwaarden, het Bronzen Kruis en het Draag- insigne Gewonden. Corres- pondentie: fam Snoeijs, Klin- kertlaan 15, 3853 KT Ermelo.


9O05 Op 22 september jl. is Indiëveteraan Johannes van der Werff op 89-jarige leeftijd overleden. Van der Werff diende van 1946 t/m ’49 bij verbindingsafdeling 3-1 Regi- ment Infanterie C. divisie 7 december, West-Java. Cor- respondentie: mw. T. van der Werff-Bergsma, p/a dhr. R. van der Werff, Van Haersma- singel 50, 9062 GC Oentsjerk, tel: 06-29158802, e-mail: werffvander@online.nl.


9O06 Op 15 oktober jl. is F.J. (Frans) van der Lelij overleden. Van der Lelij heeft in 1947 en ’48 gediend bij 4-5-2 RI Gorontalo, Celebes. Corres- pondentie: T.P.M. van der Lelij, Pyreneeënstraat 36, 3446 DC Woerden, e-mail: tomvanderlelij@ziggo.nl.


Boeken en tijdschriften 9B01 Gezocht: het boek Het


peloton (Ben Laurens, uit- gever Ad Donker). Reacties: G.C. Hordijk, Arend Maar- tenshof 5, 3311 XA Dor- drecht, tel: 078-6314412.


9B02 Gezocht: het Jaarboek van de Koninklijke Marine jaargang 1951 en het Jaarboek van de Koninklijke Marine


jaargang 1952. Reacties: S. Smeulders, tel: 0223-637048 of 06-23771655, e-mail. s.smeulders@ziggo.nl.


Diversen 9D01 Gezocht t.b.v. het


Commandomuseum Boons te Roosendaal: een mari- niersbaretondergrond met een groene bies. Zo’n twee- honderd mariniers hebben deze uitgereikt gekregen na het voltooien van hun opleiding tot Mariniercom- mando. Tevens gezocht: een commandobaret van het Korps Mariniers (zwarte baret met rode spiegel en anker en een groene rand rond de rode baretspiegel). Reacties: H.J. Huisman, Dintel 26, 5172 KC Kaatsheuvel, tel: 0416-282599, e-mail: dtl26@home.nl.


9D02 Onlangs zijn luxe uitge- voerde kaarten, te gebruiken voor vele doeleinden, maar vooral als verzamelobject en relatiegeschenk of als een bijzondere wenskaart voor de komende feestdagen, verschenen van de bereden standaardwacht van het Korps


Rijdende Artillerie. Door deze kaarten te bestellen, steunt u samen met het korps de Stichting Hulphond. Een set van 5 kaarten in A5-formaat kost € 25,- en een set van 10 kaarten in A6-formaat € 25,-. Checkpoint-lezers ontvangen 10% korting. Hoe u de kaarten kunt bestellen, ziet u op de website: www.korps- rijdendeartillerie.nl. Info: Museum Korps Rijdende Artillerie, tel: 0525-657836 (b.g.g: 06-22399785), e-mail: museum.kra@mindef.nl.


NOVEMBER 2014 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65