This page contains a Flash digital edition of a book.
problemen die hij bij de MGGZ zag, waren erectiestoornissen, voortijdig klaarkomen, verminderd verlangen in tot walgen van seks en pijn bij het vrijen. “Seksuele problemen enkel en alleen als gevolg van een uitzen- ding, zag ik zelden”, vertelt hij. “Ja, soms bij veteranen met PTSS, maar dan was het seksuele probleem niet zozeer direct gerelateerd aan de uitzending, maar het gevolg van de PTSS. Het komt wel voor dat mili- tairen of hun partner na een lange afwezigheid problemen hebben met seks, omdat zij het ‘ontwend’ zijn.” Ook is het voorgekomen dat een veteraan ten onrechte dacht dat het slikken van malariapillen de (mede-) oorzaak was van zijn erectiestoornis; tot op heden is niet aangetoond dat het slikken van bijvoorbeeld Lariam kan leiden tot een erectiestoornis.


Vreemdgaan


Je bent op missie, lang weg van huis en je bent ook nog eens op een leeftijd dat de testosteron door je lichaam giert. Dan wil je weleens wat. Die seksuele drift kun je op ver- schillende manieren beteugelen of de vrije loop laten. Bij afwezigheid van andere ‘mogelijkheden’, is masturba-


tie de meest voor de hand liggende en meest gebruikelijke manier om de drift te ‘beteugelen’. Van der Veen: “Ook op het vlak van de seksualiteit geldt use it or lose it; als je lange tijd niet actief bent op het seksuele vlak, kan het seksuele functioneren gaan haperen.” Tijdens de voorlichting voorafgaand aan hun missie naar Cambodja kregen de militairen te horen dat masturberen niet alleen niet ongezond is, maar ook een effectieve manier om ondervonden spanning te verminderen, zelfs kwijt te raken.


Maar ja, masturbatie blijkt niet altijd te volstaan. Er zijn legio verhalen waarin militairen op uitzending zich tijdens verlofdagen overgeven aan seksuele toenaderingen of seksuele uitspattingen. Ook merkte Van der Veen, toen hij in 2001 als psycho- therapeut meeging op missie naar Eritrea, dat er binnen het kamp altijd wel militairen waren ‘met onderne- mingszin’; zij probeerden aanwezige vrouwelijke militairen op het kamp te versieren of zochten hun heil buiten het kamp, bij de lokale bevol- king.


Groepsdruk is een belangrijke factor. Zo was Van der Veen, die vijf weken


NOVEMBER 2014 17


meeging met de toenmalige onder- zeeboot Hr.Ms. Dolfijn, er getuige van dat bemanningsleden in een haven- bar met elkaar op de vuist gingen om een aanwezige vrouw te scoren. “En dat was toch een tamelijk onappetij- telijk type”, vertelt hij glimlachend. Soms leidt de groepsdruk en het sco- ringsgedrag onder de militairen ook tot grensoverschrijdend gedrag, zoals militairen die zich in Eritrea vergre- pen aan te jonge ‘publieke vrouwen’. Hoewel ‘vreemdgaan’ volgens Van der Veen onder militairen op missie minder voorkomt dan in de burger- maatschappij, simpelweg omdat er vaak weinig tot geen gelegenheid toe is, is het ook onder militairen geen onbekend verschijnsel. Zo kende Van der Veen getrouwde militairen die hun seksuele bezigheden ook ‘buitenshuis’ zochten en herinnert hij zich officieren die in het buiten- land een vaste minnares hadden. Van der Veen: “De heilige groepseed is toch: je mag alles uitvreten, maar je moet er thuis niet over praten.” Vreemdgaan, hoerenbezoek, seksuele contacten onderling, homoseksuele ontmoetingen, excessen, onthouding en masturbatie. “Alles wat in de bur- germaatschappij plaatsvindt, vindt ook bij militairen plaats”, benadrukt de seksuoloog nog maar eens. “Dus ja, zo waren er ook vrouwelijke mili- tairen die tijdens een verblijf in het buitenland hun seksuele diensten tegen betaling aanboden aan col- lega’s.”


Moraal


Morele oordelen over seks zijn gro- tendeels cultureel bepaald. Maar die moraal is bij Defensie in de praktijk helaas deels ook afhankelijk van de rang die je bekleedt. Van der Veen noemt het voorbeeld van een laag- gegradueerde die werd ontslagen, omdat hij op het computerscherm van een vrouwelijke collega een por- nografische afbeelding had gezet. Maar een hoge officier die zijn han- den niet kon thuishouden, werd alleen overgeplaatst. Van der Veen concludeert dan ook dat de seksuele moraal bij Defensie op zich goed is. “Maar de officiële moraal, waarin de menselijke ‘zwakheden’ niet erkend worden en geen rekening wordt gehouden met omstandigheden, daar schort het nog aan.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65