This page contains a Flash digital edition of a book.
SPEELFILMS EN DOCUMENTAIRES OVER VETERANEN OP 29 EN 30 NOVEMBER IN DORDRECHT


Eerste Nederlandse Veteranenfilmfestival


Door: Fred Lardenoye


Het comité Nederlandse Veteranendag organiseert in het weekend van 29 en 30 november in The Movies in Dordrecht voor het eerst een Veteranenfilmfestival. Er worden speelfilms, documentaires en korte films vertoond, paneldiscussies gehouden en het festival wordt afge- sloten met een optreden van stand- upcomedian Marc de Hond. Veteranen krijgen gratis entree als ze met een betalende introducé komen.


I


dapperheidsonderscheiding krijgt uitgereikt vanwege een heldhaftige actie in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel hij zelf geen idee heeft waarom hij het eerbetoon krijgt, levert zijn nieuwe status hem zoveel voordelen op dat het wel erg aantrek- kelijk is om eraan mee te werken. Dat leidt tot allerlei komische ontwik- kelingen.


n Amerika wordt in Washing- ton al jaren met veel succes het GI-Filmfestival gehouden met alleen maar films over militai- ren en veteranen. In Nederland is tot nu toe, behoudens een filmweekend op het Veteraneninstituut naar aan- leiding van de competitie ‘Beste oor- logsfilm aller tijden’ in 2005 (Check- point 10-2005), nooit eerder een filmfestival gehouden rond vetera- nenthema’s. Het nu door het Comité Nederlandse Veteranendag georga- niseerde festival is wat dat betreft een primeur en dat geldt ook voor de openingsfilm Medal of Honor (Medalia de onoare), een Roemeense film over een Tweede Wereldoorlog- veteraan die ten onrechte een dap- perheidsonderscheiding krijgt. Deze komedie won talloze prijzen over de hele wereld.


‘Geen glorie zonder helden?’ Op zaterdag worden films gedraaid


onder het motto ‘Geen glorie zonder helden?’ In Medal of Honor gaat het om de eenvoudige Roemeen Ion (Victor Rebengiuc), die plotseling uitgroeit tot een held omdat hij een


26 NOVEMBER 2014


Ook de eind oktober in de Neder- landse bioscopen uitgebrachte oor- logsfilm Fury wordt op het festival vertoond. In deze film maken we kennis met Don ‘Wardaddy’ Collier (Brad Pitt), een Amerikaanse oor- logsveteraan die een tankeenheid leidt in de Tweede Wereldoorlog. De tankeenheid maakt zich aan de voor- avond van de Duitse capitulatie op voor een laatste beslissende tankslag die weinig kans op overleving biedt. De Nederlandse speelfilm Patria bewijst dat ook de Eerste Wereldoor- log, ondanks dat Nederland daarin neutraal was, Nederlandse helden kent. Honderden Nederlanders namen in Frankrijk dienst in het Vreemdelingenlegioen en vochten mee tegen Duitsland. Een van hen is


Marc de Hond


Marc de Hond is documentaire- maker, schrijver, presentator en stand-upcomedian. Door een medisch ongeluk kreeg hij een dwarslaesie waardoor hij aan een rolstoel gekluisterd is. Als stand-upcomedian brak hij door met zijn programma Lul- verhalen en hij sluit het eerste Veteranenfilmfestival af met een voorproefje uit zijn nieuwe programma Scherven brengen geluk.


Arthur Knaap (Timothy Flohr) die de Slag bij de Somme, waar tien- duizenden militairen sneuvelden, overleefde, maar na de oorlog in de anonimiteit alsnog aan zijn oorlogs- wonden overleed.


De eerder dit jaar verschenen docu- mentaire Helden van Hans Heijnen portretteert vier dragers van dapper- heidonderscheidingen, onder wie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65