This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies 9R01 Reünie ‘Movers’ Defensie.


Datum: 10 december 2014. Locatie: Camp New Amster- dam te Huis ter Heide (Soes- terberg).


Info en aanmelding (vóór 24 nov): http://veteranenbent.nl en reuniemovers2014@ gmail.com.


9R02 Reünie TFE 9 Deh Rawod. Datum: 12 december 2014. Locatie: regimentsmess GFPI Congleton te Oirschot. Info: R.C.M. (René) Bergen Henegouwen, e-mail: rcm.bergenhenegouwen@ mindef.nl, website: www.vvvgfpi.nl.


Tentoonstellingen


en musea 9T01 Tot 17 mei 2015 is de fototentoonstelling Noord- Brabant ’40-’45 in het Oor- logsmuseum in Overloon te zien. In de expositie zijn foto’s te zien die een Bra- bant-brede dwarsdoorsnede geven vanaf de mobilisatie


9T02 Communicatie ver- bindt mensen met elkaar. Tijdens conflicten verstoren partijen echter juist met opzet de communicatie. Ze willen erachter komen wat de andere partij weet en denkt. Sterker nog, ze willen bepalen wat de andere partij móét weten en denken! Dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar gebeurt nu nog steeds. Het Verzets- museum Zuid-Holland heeft vier vormen van verstoring van communicatie in de expositie Communicatie toen en nu nader toegelicht. Te zien tot 5 december 2014. Geopend: di t/m vr 10.00- 17.00 uur, za 12.00-17.00 uur. Entree met veteranen- pas: gratis. Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turfmarkt 30, 2801 HA Gouda, tel: 0182-520385, website: www.verzetsmuseum-zh.nl.


9T03 T/m 18 januari 2015 is de tentoonstelling Asses- sing Reasons for Failure te bezoeken in Museum Arn- hem. Assessing Reasons for Failure maakt deel uit van Geest van de plek – Arnhem 1944, een serie tentoonstel- lingen waarmee Museum Arnhem dit najaar herdenkt dat zeventig jaar geleden de Slag om Arnhem plaatsvond.


9T04 T/m 8 maart 2015 is in het Joods Historisch Museum de expositie Selamat Sjabbat. Joden in Nederlands-Indië te zien. De expositie geeft een beeld van het leven van joden in Nederlands-Indië vanaf het begin van de koloniale tijd tot heden door middel van documenten, objecten, interviews, foto’s, historische filmfragmenten en amateur- beelden. Hetty Berg, conservator in het Joods Historisch Museum, spreekt n.a.v. de tentoonstelling op 14 december in Museum Bronbeek (de lezing wordt georganiseerd i.s.m. de Volksuniversiteit Arnhem. De toegangsprijs (incl. museumentree) bedraagt € 14,50,-. Inschrijving is nood- zakelijk via tel: 026-4422363 of www.volksuniversiteit.


nl/arnhem). Geopend: dagelijks 11.00-17.00 uur. Entree: € 12,-. Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam, tel: 020-5310310, website: www.jhm.nl.


tot en met de bevrijding en de periode daarna. Geopend: ma t/m vr: 10.00-17.00 uur, za, zo en feestdagen: 11.00- 17.00 uur. Entree met vetera- nenpas: € 10,- (i.p.v. € 15,-). Oorlogsmuseum, Museum- park 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl.


In Geest van de plek worden de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de strijd rondom Museum Arnhem vanuit verschillende kunste- naarsperspectieven belicht. Het Airborne Museum heeft hieraan bijgedragen, zodat een historische basis gelegd kon worden onder de bij- zondere tentoonstellingen die ieder hun eigen plekje krijgen in Museum Arnhem. Geopend: di t/m zo 11.00- 17.00 uur. Entree: € 10,-. Museum Arnhem, Utrechtse- weg 87, 6812 AA Arnhem, tel: 026-3031400, website: www.museumarnhem.nl.


9T05 T/m 31 maart 2015 duikt het Nationaal Bevrij- dingsmuseum 1944-1945 in de heftigste periode uit de geschiedenis van de Neder- lands-Duitse grensregio. In 1944-’45 volgden de grootste luchtlandingsoperatie van de Tweede Wereldoorlog en het grootste geallieerde offensief in Noordwest-Europa elkaar binnen een half jaar op. De tentoonstelling Soldaten. Operatie Market Garden en het Rijnlandoffensief schetst een beeld van de realiteit van het leven van de soldaten vanuit geallieerd en Duits perspec- tief. Van hun training en


NOVEMBER 2014 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65