This page contains a Flash digital edition of a book.
RUIM 2.000 UNIFIL-VETERANEN BEZOEKEN 35 JAAR NA DATO REÜNIE IN SOESTERBERG


Alsof de tijd heeft stilgestaan


De Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) organiseerde op 18 oktober een reünie voor alle UNIFIL-veteranen. Plaats van handeling was het terrein van het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soester- berg, dat in december officieel zijn poorten opent. Het thema was Sharing Moments, want, zoals Yeb-Jan Joustra, voorzitter van de NUV, het verwoordde: “We don’t remember the days, only the moments.” Ruim 2.000 veteranen van Dutchbatt en Dutchcoy hadden daarvoor verder weinig aansporing nodig.


Door: Marjolein van der Werf Foto’s: Erik Kottier


D 24


e aanmeldingen voor de reünie stroomden vooral de laatste weken binnen, vertelt Sjaak Duine, secre-


taris van de NUV. De NUV kent de laatste jaren een gestage groei van het aantal leden. Als verklaring hiervoor geeft Duine dat de mannen en vrouwen die 30 tot 35 jaar geleden op missie gingen, nu rond de 50 en 60 jaar oud


zijn. “Het is duidelijk wat ze hebben bereikt en waar ze staan in hun leven. Hierdoor hebben de veteranen tijd om terug te kijken en om hun kameraden van toen op te zoeken. Dat geeft veel herkenning en maakt veteraan zijn leuk”, aldus Duine.


Kameraadschap


De vredesmissie naar Libanon wordt ook wel de moeder van alle VN-vredesmissies genoemd, zo stelt NUV-voor- zitter Yeb-Jan Joustra niet zonder trots in zijn openings- speech. Hij benadrukt dat de mannen en ook enkele vrou- wen ondanks de moeilijke omstandigheden doorgingen met het uitvoeren van hun vredestaken en dat dit iets is om trots op te zijn. Hij drukt de veteranen op het hart hun onderlinge band te blijven koesteren.


NOVEMBER 2014


De kameraadschap waarover Joustra spreekt, is zichtbaar en letterlijk voelbaar. Er worden vele handen enthou- siast geschud. Mensen die elkaar in sommige gevallen meer dan dertig jaar niet hebben gezien, verwelkomen elkaar op een warme manier. Als je ziet hoe vertrouwd de mensen met elkaar omgaan, lijkt het zelfs of de tijd heeft stilgestaan.


Er staan vele groepjes bijeen om gezellig met elkaar te praten en – in de woorden van de voorzitter – herin- neringen aan bijzondere momenten op te halen. In de tent waar de reünie plaatsvindt, zijn herkenningspunten aangebracht om gemakkelijk de veteranen van het eigen jaar van uitzending, de eigen compagnie en de eigen post terug te vinden. Erkenning en gevoel van kameraadschap betekenen ook het gezamenlijk herdenken van de negen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65