This page contains a Flash digital edition of a book.
JAARLIJKSE CONTACTDAG ZORGVERLENERS VETERANEN Veerkracht en zelfredzaamheid


De zorgprofessionals binnen de twaalf instellingen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) komen jaarlijks bij elkaar. Dit jaar op 9 oktober op de Marinekazerne in Amsterdam. Zo’n 160 professionals en een aantal genodigden boden elkaar opnieuw een intensieve reflectie op de praktijk van de veteranenzorg.


De dag begon met een voordracht van Niels Veldhuizen, veteraan en auteur van het boek Oorlog in mijn kop. Veldhuizen is een erva- ringsdeskundige als het om PTSS gaat. De eerste opvang binnen Defensie viel hem tegen en nog steeds loopt hij her en der tegen onbe- grip aan. Dat komt vooral door de onzichtbaar- heid van zijn klachten. Zorgverleners horen dat vaak terug van cliënten. Het is daarbij lastig en vaak ook ronduit gênant om steeds weer aan te moeten geven hoe slecht het met je gaat. Bij de keuringsarts bijvoorbeeld. Veldhuizen had in eerste instantie ook niets op met zijn behande- laar, alweer iemand die hem niet begreep. Maar naderhand moest hij erkennen: “Die vrouw begreep mij een stuk beter dan ik vermoedde!”


Het best haalbare


Het doel van veteranenzorg, in welke vorm dan ook, is veerkracht en zelfredzaamheid. Maar onbegrip leidt er soms toe dat veteranen bin- nen de zorg in een slachtofferrol kruipen en genoegdoening blijven eisen. “Ook veteranen zelf moeten blijven strijden voor het best haal- bare”, sprak de voormalige Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Ton van Ede op de contactdag. Maar hij gaf ook aan dat Defensie zelf goed moet blijven kijken naar wie er uitgezonden wordt. Goede preventie is van het grootste belang. Bovendien, als het om veerkracht gaat, dan begint dat al bij de militaire opleiding. De overgang van actief naar postactief kan ook beter begeleid worden. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.


Laagdrempeligheid


Uiteindelijk blijft veteranenzorg natuurlijk maatwerk. Iedere veteraan is uniek en heeft ook zijn eigen unieke omgeving. Het eigen gezin bijvoorbeeld, ouders en goede vrienden. Veldhuizen duidde aan hoeveel onbegrip daar al kan bestaan. Dat betekent ook voor hen (meer) aandacht, voorlichting en informatie. Laagdrempeligheid is hier heel belangrijk en het LZV ziet de waarde in van bijvoorbeeld het nuldelijnsproject van het Veteranen Platform. Zorg van professionals is er voor iemand die echt niet zonder kan, ook omdat het soms onge- wild afhankelijk maakt. Maar kameradenhulp is minder belastend en vaak ook minder beladen.


52


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut NOVEMBER 2014 Samenleving


De zorg voor veteranen is in Nederland intus- sen goed geregeld, bijvoorbeeld in de Vetera- nenwet van 2011. Journalist Jan Tromp schetste wat dat betekent in het Nederland van 2014. Het zorgstelsel staat namelijk flink onder druk en bezuinigingsmaatregelen zijn aan de orde van de dag. De veteranenzorg is zo’n beetje het enige zorgsegment dat daarin de dans ontspringt. Tromp ging even voorbij aan de zorgplicht van de minister van Defensie, maar enkel om aan te tonen dat veteranen in de zorg zo recht houden op voorzieningen die voor andere groepen in de huidige samenleving schaars worden. Met de lezing van Tromp kwamen de verschil- lende geluiden op deze contactdag bij elkaar. Veteranen moeten op de veteranenzorg kunnen terugvallen, maar daarnaast op hun familie en vrienden en natuurlijk op elkaar. Als dat slaagt, dan ben je er ook echt voor elkaar. Voor het LZV slaagt dan ook de heilzame missie. (JM)


Ga naar www.veteranenloket.nl of www.lzv-groep.nl voor contactinformatie.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65