This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 9P01 Annie Kok, ex-MARVA,


van 1946 t/m ’48 werkzaam als tandartsassistente op vliegveld Morokrenbang te Soerabaja, Oost-Java, zoekt twee ziekenverplegers die in dezelfde periode werkzaam waren in de apotheek van dit vliegveld. Reacties: A. den Dunnen-Kok, Diezestraat 11, 1784 XG Den Helder.


9P02 Rob Marcic zoekt namens oud-marineman Hans Hamstra (80 jaar) Bart Giesen, een nu 75-/76-jarige man van Indonesische afkomst. Giesen was net na de oorlog aangeko- men met zijn moeder, broertje en zusje in het Limburgse Nuth, in Huize de Dael. Zijn moeder heeft later een woning gekregen in gemeente Kerkrade. Giesen is marinier geweest. Reacties: R. Marcic, tel: 06-55683342, e-mail: smjrmarnalg@hotmail.com.


9P03 Biograaf Hans van der Jagt is bezig met een onder- zoek naar het leven en werk van A.W.F. Idenburg (1861- 1935). Idenburg was aan de KMA opgeleid en maakte van 1882-1901 carrière als KNIL-officier. In 1901 stapte hij over naar de Nederlandse politiek. Voor dit onderzoek is de biograaf op zoek naar personen die (via voorou- ders) bekend zijn met de geschiedenis van Idenburg. Hoe wordt er in dagboeken over Idenburg geschreven? Wat is de beeldvorming over Idenburg? Misschien is er iemand die ander relevant materiaal (brieven, voorwer- pen) in huis heeft dat ver- band houdt met Idenburg en dat de biograaf zou mogen inzien? Reacties: J.W. van der Jagt, tel: 06-42574364, e-mail: jw.vander.jagt@vu.nl.


58 NOVEMBER 2014


9P04 Het bestuur van de Stichting 107/154 afdeling Veldartillerie, 154 Batterij Veldartillerie, is op zoek naar kaderleden (incl kpl kvv/ts) die gediend hebben vanaf 1 september 1966 bij 107 Afde- ling Veldartillerie, 154 Afdeling Veldartillerie en/of 154 Batterij Veldartillerie tot overgang 14 Afdeling Veldartillerie. Het bestuur heeft het voornemen om op 5 september 2015 een reünie te houden. Heeft u interesse, stuur dan een e-mail met uw naam, adres, postcode en woonplaats naar: diender_m@hotmail.com, info: www.107afdva.nl.


9P05 Voor een historisch onderzoek naar het verloop van de tweede politionele actie in Nederlands-Indië wil Marcel Schrijnemaekers graag in contact komen met oud-militairen van 402 Batal- jon Infanterie. Zijn vader, Martin Schrijnemaekers (uit Maastricht, in 1989 overleden), was een van de voornamelijk Limburgse en Brabantse militairen in dit bataljon dat bij de actie op Midden-Java mee vooraan zat. Oud-collega’s die aan het onderzoek willen meewer- ken, zullen tevens worden uitgenodigd voor een inter- view op video ten behoeve van een eventuele documen- taire. Reacties: M. Schrijne- maekers, tel: 06-46705117, e-mail: m.schrijnemaekers@ hotmail.com.


9P06 Cobine van der Louw zoekt oud-militairen die samen met Gijs (Gijsbertus Petrus) van der Lee, uit Waal- wijk (geb. 25 sept 1924, over- leden 29 juli 2007) gediend hebben in Ned.-Indië. Van der Lee vertrok op 24 juli 1945 naar het KNIL-kamp


Woodfarm in Engeland en op 4 okt ’45 vertrok hij met de Stirling Castle, met o.a. Harry Ducheau, naar Austra- lië. Vanaf hier ging hij verder met de Moreton Bay naar het Greenlane kamp op Penang waar hij 27 nov ’45 aan- kwam. Hij heeft over deze periode een dagboek geschre- ven. Mede namens de familie schrijft Van der Louw haar afstudeeronderzoek over Van der Lee en dit dagboek. Reac- ties: C. van der Louw, Van Assendelftstraat 40, 5141 BW Waalwijk, tel: 06-21852496, e-mail: j.e.vanderlouw@ gmail.com.


9P08 Documentair fotograaf Marjolein van Pagee zoekt voor een reportage over de politionele acties in Ned-Indië oud-mariniers (of militairen van de landmacht) die in januari 1949 net na de tweede actie (operatie Zeemeeuw) in het gebied tussen Ngandjoek - Djombang - Kertosono op Oost-Java gele- gerd waren. Tevens zoekt ze oud-mariniers die meer weten over de patrouille Teeken, die juli 1949 in een hinderlaag liep. Het boekje van Wim Hornman hierover is haar bekend, maar directe ooggetuigenverhalen zijn altijd welkom. Reacties: M. van Pagee, tel: 06-45004475, e-mail: info@marjoleinvan- pagee.nl, website: www.marjoleinvanpagee.nl.


9P09 Wie heeft de vader van Eddy van Dam, Folkert (Fok- kie) van Dam, gekend in de periode dat hij in Ned.-Indië is geweest? Hij is in 1946 vertrokken met de 7 dec div. Zijn rang was dpl kpl, zijn onderdeel 1-1 RATA. Enige bekende adressen zijn:


9P07 H. Stuivenberg-Kok, weduwe van de op 28 jan 2006 overleden Jan Stuivenberg, wil graag in contact komen met mensen die haar man hebben gekend of nog iets over hem weten. Stuivenberg (3e van l, staande) is in jan 1949 als dpl sld naar Java gegaan. Ingedeeld bij de Pantsertroepen werd hij opgeleid als chauffeur en ont- ving hij in Soesterberg en Amersfoort instructies om mijnen onschadelijk te maken. Eind ’49 kwam hij vanuit Bandoeng, West-Java, ziek terug in Nederland en is hij opgenomen in het militair hospitaal in Amersfoort, waar hij een jaar lang is verpleegd. Reacties: H. Stuivenberg- Kok, Kon. Wilhelminaweg 468, 3737 BJ Groenekan, tel: 0346-210241.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65