search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


JULI Datum


SCHEEPVAART I Agenda Evenement


Wekelijks Wekelijks - 11 jul - 20 jul


- 25 t/m 29 jul - 26 jul - 27 jul - 27 jul


AUGUSTUS Datum


Wekelijks Wekelijks - 6 aug


- 10 aug


- 16 t/m 18 aug - 22 t/m 24 aug - 30 aug - 31 aug


SEPTEMBER Datum


Wekelijks Wekelijks - 1 sept - 3 sept


- 4 t/m 6 sept - 5 t/m 8 sept - 6 t/m 8 sept


- 12 sept - 12 sept


- 13 en 14 sept Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum Businessclub De Buurman Develdag Modelbouw Groep Victorie Sail


Schipperscafé Museumwerf Develdag


Motorendraaidag Evenement Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum Soos Maasbracht HavenVIStijn Vestingdagen


Havendagen Zierikzee


Schipperscafé Museumwerf Motorendraaidag


KSCC I Agenda Plaats


Dordrecht Maasbracht Werkendam Zwijndrecht Alkmaar Vreeswijk


Zwijndrecht IJmuiden


Plaats


Dordrecht Maasbracht Maasbracht Texel


Hellevoetsluis Zierikzee Vreeswijk IJmuiden


Aanvullende informatie


elke do en za van 10.00 tot 16.00 uur elke wo, za en zo van 14.00 tot 17.00 uur 17.00 uur, www.debuurman.nl Develpaviljoen, Parklaan www.victoriesailalkmaar.nl Theehuys, 15.00 - 18.00 uur


Develpaviljoen, binnenvaart-modelbouwgroep Devel Zee- en Havenmuseum, 13.00 - 17.00 uur


Aanvullende informatie


elke do en za van 10.00 tot 16.00 uur elke wo, za en zo van 14.00 tot 17.00 uur MBM, Havenstraat 2, 14.00 - 17.00 uur www.havenvistijn.nl www.vestingdagen.nl


www.havendagenzierikzee.nl Theehuys, 15.00 - 18.00 uur


Zee- en Havenmuseum, www.zeehavenmuseum.nl, 13.00 - 17.00 uur


Evenement Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum Schippersdag IJsselmonde Soos Maasbracht


Women Challenge Days Admiraliteitsdagen Wereldhavendagen


Businessclub De Buurman Binnenvaart Borrel 2.0 Binnenvaartdagen


AMVV I Agenda


GRONINGEN - WITTE ZWAAN Wekelijkse activiteiten: Maandag 14.00 uur Volksdansen onder lei- ding van mvr. Girbes.


Dinsdag 19.30 uur Sjoelen en kaarten. Woensdag 13.30 uur Sjoelen en kaarten. 19.30 uur tot 21.00 uur Franse les. Hiervoor moet men zich wel aanmelden. Donderdag 19.30 uur Repetitie zangkoor. Vrijdag 19.30 uur Cursus stijldansen (niet elke vrijdag) onder leiding van mvr. Girbes.


Bijzondere activiteiten Op woensdagavond: Crosswind NTC met diverse cursussen, waar- onder Vaarbewijzen 1 en 2.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Krul, telefoon 0566 689 520 of met de Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z., tegenover Praxis, Groningen. Telefoon 050 311 64 77.


Workshop over cybersecurity


BONN De binnenvaart maakt in toenemende mate gebruik van digitale systemen en ap- plicaties. De digitale omgeving wordt steeds groter en stelt de binnenvaart in staat om veiliger te worden, haar ecologische voetaf- druk te verkleinen en economisch levensvat- baar te blijven. Tegelijkertijd wordt het door de toenemende cyberaanvallen steeds moei- lijker om de veiligheid van de digitale omge- ving en de veerkracht van essentiële dien- sten en natuurlijk ook van de binnenvaart zelf te waarborgen.


De workshop over cybersecurity op donder- dag 5 september van 10.00 tot 16.30 uur bij het Bondsministerie van verkeer en digitale infrastructuur in Bonn heeſt tot doel de be- wustwording van cybersecurity te vergroten, de concepten veerkracht van cyberspace (cy- ber resilience) en instandhouding van binnen- vaartdiensten te bespreken en verder te ont- wikkelen alsook gemeenschappelijk inzicht te krijgen in de wijze waarop veiligheidsrisico’s voor de digitale omgeving van de binnenvaart tot een minimum kunnen worden beperkt. De workshop (Frans-, Duits-, Nederlands- en


Een kijkje achter de schermen


TERNEUZEN Zaterdag 7 september is het mogelijk een kijkje te nemen achter de schermen bij de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Wie bouwen er mee aan een van de grootste sluizen ter wereld? En wat komt daarbij allemaal kijken? Bij het Portaal van Vlaanderen is iedereen die dag welkom om alles te ontdekken. Op aanmel- ding is voor een beperkte groep rondlei- dingen over het bouwterrein te volgen van- af de keet van aannemer Sassevaart. En via het Portaal kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een vaartocht langs het bouwterrein.


Op 7 september is iedereen van harte wel- kom van 09.30 tot 16.30 uur bij het Portaal van Vlaanderen. Maak kennis met verschil- lende projectmedewerkers die vertellen wat zij doen bij het project. Zij vertellen wat er al- lemaal gebeurt buiten en wat hun rol daar- bij is. Ook is het 3D-model te zien, de digitale versie van de gehele Nieuwe Sluis en wordt er in de filmzaal een uniek kijkje gegeven op het bouwterrein.


Rondleidingen bouwterrein Maandag 19 augustus om 12.00 uur begint via een digitaal systeem de inschrijving voor


een rondleiding over het bouwterrein. Onder begeleiding met op meerdere plekken uitleg over de werkzaamheden. De gehele route is ongeveer 4 kilometer en duurt zeker ander- half uur. Stevige platte schoenen zijn ver- plicht. De minimumleeſtijd is 12 jaar. Alleen na aanmelding en met bijbehorende beves- tiging is men welkom bij de keet van de aan- nemer op het aangegeven tijdstip. Ook vanaf 19 augustus 12.00 uur start de inschrijving voor de gratis vaartochten bij het Portaal van Vlaanderen. Voor beide inschrijvingen geldt: vol = vol. Eerder aanmelden is niet mogelijk.


Engelstalig) richt zich zowel op de publieke als op de private sector, en in het bijzonder op:


•Regelgevende instanties, beheerders en des- kundigen van de scheepvaartautoriteiten en waterwegbeheerders;


• Exploitanten van schepen, havens en terminals;


•Fabrikanten van apparatuur en toepassingen; • Consultants, onderzoeks- en ontwikkelingsinstellingen.


Inschrijven via https://bit.ly/2YBRz18


Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61. E: amvv@quicknet.nl


STEUNPUNT BINNENVAART Wie vragen of problemen heeſt op sociaal- maatschappelijk of financieel gebied kan bellen met Steunpunt Binnenvaart. T: 06 20 112 319 E: info@steunpuntbinnenvaart.nl I : www.steunpuntbinnenvaart.nl


Plaats


Dordrecht Maasbracht Rotterdam Maasbracht Vierhouten Dokkum


Rotterdam


Werkendam Zwijndrecht Zwijndrecht


Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda. Aanvullende informatie


elke do en za van 10.00 tot 16.00 uur elke wo, za en zo van 14.00 tot 17.00 uur Speeltuin IJsselmonde, 10.00 - 17.00 uur MBM, Havenstraat 2, 14.00 - 17.00 uur


Binnenvaartpastoraat, www.binnenvaartevens.nl www.admiraliteitsdagen.nl


www.wereldhavendagen.nl, za en zo Modelbouw Groep Devel aanwezig 17.00 uur, www.debuurman.nl


Develpaviljoen, Parklaan 1, 17.30 uur Spaanse tapas/ Ibiza-avond www.binnenvaartdagen.nl


KSCC NIJMEGEN Vaste activiteiten: Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak. Zo Ma Do


11.00 uur Eucharistieviering 10.30 uur Stafvergadering


15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (oneven weken)


Vr 9.30 uur Bloemschikken


Extra activiteiten: Do 11 juli 18.00 uur Doop duwboot Otto. Dolderman, Binnenkalkhaven 17, Dordrecht


Za 13 juli 13.00 uur Opening 50ste Vierdaagsefees- ten in de St. Stevenskerk, Nijmegen


Zo 14 juli 10.30 uur Kermis-mis op de Piekenkermis van Utrecht. In de autoscooter op de Maliebaan te Utrecht. Celebrant aalmoezenier B. van Welzenes sdb.


Zo 14 juli 11.00 uur Traditionele KSCC Vierdaagsemis op het KSCC Parochiecentrum. Celebrant: pastoor T. van Balveren.


Ma 15 juli 15.00 uur Doop van de LNG London in Rotterdam.


Ma 15 juli 16.00 uur Informatiebijeenkomst vier- daagse wandelaars en KSCC- verzorgers.


Vr 19 juli 10.00 uur Intocht Vierdaagse op de ‘Via Gladiola’


Vr 19 juli 15.00-23.00 uur Kermisexpositie ‘Kermis


Tilburgs Trots’ in de Spiegeltent op het Koningplein in Tilburg. Entree gratis


Vr 19 juli 19.00 uur Lintjesregen en uitreiking van KSCC-medailles.


Zo 21 juli 11.00 uur Kermis-mis in Tilburg. In de auto- scooter op de Spoorlaan te Tilburg. Celebrant: aalmoezenier B. van Welzenes sdb.


In de zomervakantie (6 juli tot en met 18 aug.) zijn er geen activiteiten op het KSCC Schipperscentrum. We zijn in deze periode wel open en telefonisch bereik- baar. Alle activiteiten beginnen weer op 5 september.


KSCC HET ZUIDEN TE RAAMSDONKVEER Vaste activiteiten: Zo


Wo


10.30 uur Heilige Mis of Woord- en Communiedienst. Na de dienst is er een bestuurslid aanwezig.


14.00 uur Kaarten en koffiedrinken. Geen extra activiteiten


KSCC ROTTERDAM Vaste activiteiten: Zo


11.00 uur Elke derde zondag van de maand Eucharistieviering met ontmoeting in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 te Rotterdam.


Geen extra activiteiten


Helpdesk KSCC I Het KSCC en het RK Schip- perspastoraat zetten zich in voor schippers- gezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot.


De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn dag en nacht bereikbaar. T: +31 (0)24 377 75 75 M: +31 (0)655 35 66 66 I: www.kscc.nl


59


Avondshow Wereld- havendagen met kraanschip en ‘ballet’ waterscooters


ROTTERDAM Het thema van de zaterdag- avondshow op de 42ste editie van de Wereldhavendagen 7 september is ‘Come Dance With Us’. De muzikale invulling wordt verzorgd door zang- en dansgezelschap Wicked. De afsluiting is met vuurwerk.


Aan de kades ten westen van de Erasmusbrug ligt een kraanschip afgemeerd met daarop de Rotterdamse dj Niles Alister, die het publiek vanaf 21.00 uur zal opwarmen. Een ‘ballet’ van waterscooters met fakkels, waterjets en zoek- lichten maken het gratis toegankelijke visuele spektakel af. Ook komen er op het water twee pontons te liggen, met daarop diverse dansers en de groep Wicked.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60