search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


55 Ruijven BV voegt tanker toe aan transportmogelijkheden


PAPENDRECHT Met de oplevering van mts Yara, vernoemd naar de kleindochter van ei- genaar Rook Ruijtenberg, wordt een tanker toegevoegd aan de vloot van de rederij waar- in koppelverbanden en duwboten actief zijn. Breko Shipbuilding & Repair tekende voor de complete afbouw en turn key oplevering van het door Gebr. De Jonge Shipbuilding Services geleverde casco dat op Shipyard Kladovo werd gebouwd.


Mts Yara zal als lichte chemietanker een bijdrage leveren aan de activiteiten van Interstream Barging. Door inzet van de nieuwe tanker naast de bestaande vloot van koppel- verbanden en duwboten worden de mogelijk- heden van transport door Ruijven BV uitge- breid. Het vaargebied is primair ARA, maar


kan uiteraard worden uitgebreid met de Rijn.


Ruijven BV wist snel te schakelen vanuit het aanbod van de tanker waarvoor de gehele af- bouw al in planning stond. Voor wat betreſt de tijd van planning en voorbereiding werd er hierdoor een flinke tijdwinst gerealiseerd. Steeha BV werd als enige leverancier toege- voegd aan de eerder gekozen lijst. Ruijven BV gaf er de voorkeur aan bij de afbouw van het schip gebruik te kunnen maken van de ‘huistimmerman’. Dit bedrijf verzorgde aan boord van het schip de complete betimme- ring. De stalen lessenaar werd geleverd door C-Systems BV, opdracht voor realisatie van de complete stoffering werd gegeven aan Novaproject. Speedheat Breda leverde en in- stalleerde daarbij de vloerverwarming aan


boord, Ve-screen zonwering werd geleverd door Ve-woning en scheepsstoffering.


Voor na de zomer staat een tweede tanker ge- pland. Dan zal mts Sophie de tankvaarttak van het bedrijf komen versterken. Rafa zal ook hiervoor de scheepsramen gaan leveren.


Voortstuwing van mts Yara vindt plaats door middel van twee Volvo Penta motoren van het type D13-500 KC. Deze werd, evenals de Reintjes keerkoppelingen type Waf 164 geleverd door Visscher Scheepsreparatie BV uit Sliedrecht, dealer van Volvo Penta. Controllable-Systems BV uit Hardinxveld- Giessendam leverde de complete elektri- sche installatie inclusief lessenaar, automa- tische pombediening, 2-draads besturing en


dek PC in explosieveilige behuizing. De ther- mische olie verwarmingsinstallatie werd ge- leverd en geïnstalleerd door Heatmaster BV. Tankmeting en alarmering komt van Hoveko, voor veel partijen partner in tankmeting en alarmering. Foresta Trading BV leverde het complete pakket F.T. Victor dienstpompen waar het ladingpompsysteem door European Pump Services BV werd verzorgd.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mts Yara en de specificaties van de gelever- de diensten en producten staan in de gede- tailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


Wij feliciteren


Upstream Shipping VOF met hun m.t.s. “Yara”


+31 (0)10-411 9595 WWW.OVERVLIET.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60