search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


ZEILGROEPEN STEEDS MOEILIJKER BIJ ELKAAR TE KRIJGEN DOOR DRUKKER LEVEN “Ik ben niet zo commercieel ingesteld”


13


De Balder in zijn element. “Ik ben net niet de snelste, ik kan niet zo hoog aan de wind als de rest”.


Paul Bakker is sinds zijn 24ste schipper- eigenaar van de chartertjalk Balder en kon er altijd goed van rondkomen. Maar na een slecht seizoen en andere tegenslag denkt hij aan bijklussen in de binnenvaart. Gelukkig heeſt hij een Groot Vaarbewijs.


HEERE HEERESMA JR.


Niet alleen de Bijbel, de Koran en de Griekse mythologie, ook de Germaanse sagen en legenden kennen ver- halen met een hoog ‘krijg nou wat!’-gehal- te. Paul Bakker, schipper-eigenaar van de chartertjalk Balder, vertelt zijn gasten desge- vraagd hoe de jonge, knappe Germaanse god naar wie zijn schip genoemd is op noodlot- tige wijze aan zijn einde kwam. “Hij was geliefd bij iedereen.


Hij was knap en


stoer en intel- ligent en ieder- een hield van hem. Maar zijn tweeling- broer was blind en een beet- je jaloers op die


fantastische Balder. Voor de rest weet ik niet zo- veel over zijn tweelingbroer, maar op een gege- ven moment was er een wild feestje en kwam Loki, de duivel, vermomd als een oud vrouw- tje. En die zei: ‘We doen een spelletje, we gaan met allemaal dingen op Balder gooien’. Er kon toch niks gebeuren, want zijn moeder was bij iedereen op aarde langs geweest om ze te la- ten zweren dat ze Balder niks aan zouden doen. Dat had iedereen gezworen, behalve de mare- tak. Loki wist dat en legde de maretak in han- den van de blinde broer en zei: ‘Ik leid je hand wel, dan gooien we samen’. Dat hebben ze gedaan, recht in het hart van Balder. En toen was het feest voorbij”.


Paul Bakker (1973) komt uit Gauw, een dorpje bij Sneek. “Ik heb van jongs af aan op het water gespeeld, het was mijn droom om te gaan varen”. Hij deed de LTS Metaal en leek voor- bestemd voor een leven in de machinefabriek of bij een smid als hij niet op zijn negentiende maat was gewor- den op


de tweemastklipper Gulden Beloſte van zijn oom Tjeerd Bakker. “Het beviel me direct goed, lekker zeilen”. Beter dan een leven in de fabriek? “O, zeker!” Na drie jaar als maat op de Gulden Beloſte haalde Paul zijn Groot Vaarbewijs via de avondopleiding in Harlingen. Op zijn 22ste werd hij zetschipper op de Balder, die toen nog van Gosse Adema en Hilly de Koe was. Op zijn 24ste kocht hij het schip.


Authenticiteit


De tjalk Balder (22 x 5 meter, 210 vierkante me- ter zeiloppervlak, 130 pk Mercedes) werd in 1899 als de Goede Verwachting bij scheeps- werf De Goede in Zwartsluis gebouwd voor 2650 gulden. In 1951 kreeg het schip een zijschroef, aangedreven door een 20 pk Humboldt-Deutz. Hiermee liep het zij in geladen toestand 6 km/u. De lading bestond hoofdzakelijk uit graan, vee- voer, kunstmest, cement en hout. In 1978 werd de Goede Verwachting voor de zeilende charter- vaart omgebouwd door Jouke en Cecilia Osinga, die er vooral op de Waddenzee, maar ook door Denemarken mee voeren. In 1990 kreeg het schip van Gosse Adema en Hilly de Koe de naam Balder.


Paul Bakker op de Balder, terwijl de Sûdermar over zijn schouder meekijkt. “Als we een schooltje heb- ben, doen we het met twee schepen”.


Foto Heere Heeresma jr.


Wat sprak Paul aan in de Balder? “De authenti- citeit”, zegt hij. Wat meteen in het oog springt, is het originele houten roefje. Paul vertelt dat Jouke Osinga het roefje heeſt gerestaureerd en dat hij het zelf aan zijn eigen lengte heeſt aange- past door het 20 centimeter hoger te maken. De Balder biedt plaats aan 18 slaapgasten in twee- en vierpersoonshutten. Paul vaart voorname- lijk met vrienden- en familiegroepen, voor schoolgroepen is de Balder net te klein. “Als we een schooltje hebben, doen we het met twee schepen, zoals nu met de Sûdermar”. De Balder is aangesloten bij de coöperatie De Friese Vloot en heeſt een eigen website, die door Paul wordt onderhouden. “Maar ik ben er niet zo mee bezig. Ik ben niet zo commer- cieel ingesteld, dat is mijn minpunt”. De Balder vertrekt uit Stavoren en het vaargebied bestaat uit de Waddenzee, het IJsselmeer en de Friese binnenwateren. De Balder nam onder andere


Foto archief Paul Bakker


deel aan de Pieperrace, de Brandarisrace en de Slag in de Rondte. “Ik ben net niet de snelste, ik kan niet zo hoog aan de wind als de rest. We zit- ten net op de vijfde of zesde plek”.


Vorig jaar draaide hij goed, maar Paul noemt het huidige seizoen slecht. “Ik draai hoofdzakelijk op vaste klanten. Dit jaar willen alle vaste klan- ten in dezelfde periode, dus dan vallen er men- sen af. Ik heb gewoon een slecht seizoen”. Is het moeilijker om aan klanten te komen? “Het is een beetje de tendens. Wij doen meestal groepsrei- zen en de meeste mensen hebben steeds min- der tijd om groepen samen te krijgen. Iedereen heeſt het druk. Vaak heb je hele enthousiaste mensen die weer willen komen, maar ze krijgen geen groep bij elkaar”.


Groot Vaarbewijs Behalve door een slecht seizoen, werd Paul ge- troffen door tegenslag in de vorm van de dief- stal van zijn busje. “Er zat wasgoed in, gereed- schap, regenkleding… Dat telt lekker op. En ik had deze winter wat extra uitgegeven om de zwaarden weer mooi te maken en het ankerlier te reviseren. Ik kan altijd precies rondkomen, de winter door, maar dit is een extra tegenslag en dan wordt het erg krap”. Veel van zijn col- lega’s klussen in de winter bij, doet hij dat ook? “Toen ik het schip net had gekocht, heb ik in de winter een beetje bijgeklust in de machinefa- briek. Maar dat was de eerste twee jaar, daarna hoefde het niet meer”. Heeſt hij voordeel gehad van zijn Groot Vaarbewijs? “Nog niet, maar mis- schien heb ik er nu nog wat aan en kan ik even- tueel wat bijklussen in de binnenvaart”. Wat zou hij willen doen in de vrachtvaart? “Nou, ik heb als schipper altijd op een bootje van 20 meter gevaren, dus ik zie me echt nog niet als schipper op een 135-meter varen. Maar misschien op een klein duwbootje dat met bagger vaart of zo”. Maar ondanks de tegenslagen dit jaar zal Paul toch blij zijn dat hij door het varen niet hoeſt te werken in de machinefabriek? “Daar ben ik heel blij mee”.


www.debalder.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60