search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


21 Eerste LNG-bunkerbinnenvaartschip LNG London primeur in West-Europa


ANTWERPEN Op 29 maart was er samen met de mts Antwerpen voor de LNG London door Victrol al een exclusieve mogelijkheid gebo- den aan boord te kijken. Het schip, dat ei- gendom is van LNG Shipping wordt door Victrol Chartering BVBA voor Shell London ingezet voor LNG levering aan boord in het ARA-gebied. De tanker heeſt een afmeting van 110 x 15 en een ladingcapaciteit van 3000 m3 LNG in de vier vacuum tanks met in- houd van 750 kuub aan boord.


Dat veiligheid voor deze nieuwe tanker een belangrijk item is geweest in de ontwikke- ling van het schip is goed te zien aan bijvoor- beeld het top deck en de ijzeren kooi op de lospompen. De vier vacuum tanks moeten goed beschermd zijn tegen vallende objecten.


Daardoor liggen deze ook onder het dek. De breedte van het schip maakt het mogelijk vier tanks aan boord te hebben met een in- houd van ieder 750 m3. Een innovatief trans- fersysteem maakt het mogelijk voor mts London om LNG te leveren aan zeegaande schepen, bunkerschepen en terminals. Drie koelmachines garanderen een tempera- tuur van min 160 °C. Van Wijk Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf leverde de eer- ste speciaal voor dit schip ontwikkelde LNG- bunkerkraan. Ook deze is voorzien van speci- ale veiligheidssystemen. Door de lange giek wordt de zwaar gekoelde LNG verpompt. Naast de bunkerkraan leverde Van Wijk op de LNG London ook een autokraan, een slan- genkraan, ankerlieren, de hefkolom en het stuurhuis.


De LNG London is zeer manoeuvreerbaar door de inzet van twee Veth Jet thrusters van ieder 1050 PK en een Veth Bow-thruster van 600 PK. Het schip waarvan het cas- co werd gebouwd op de Roemeense werf Drobeta Turnu Severin in Servernav wordt voortgestuwd door twee Caterpillar 3508 C motoren van ieder 1065 PK. De afbouw en turn key oplevering werd in zeven maan- den gerealiseerd door TeamCo die met dit schip ook een bijzonder project aan de vloot van schepen, die in de afgelopen periode zijn opgeleverd, toevoegt. Aankomst van het schip in Heusden voor de afbouw vond plaats vanaf Constanta, Roemenië aan de Zwarte Zee, waar de tanks in het casco wer- den gebouwd.


Ervaren en hoog gekwalificeerde bemannings- leden aan boord van het schip zullen de pro- cessen in goede banen moeten leiden. LNG Shipping verzorgde zelf de opleiding voor de bemanning om de processen aan boord goed te kunnen laten verlopen. Ook LNG zal veilig en betrouwbaar aan schepen moeten kunnen worden aangeboden om deze schone brand- stof in te kunnen zetten in de maritieme sec- tor. LNG London levert daaraan zeker haar bijdrage.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mts LNG London en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aanslui- tend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60