search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


Mts Sensation Leinenga Shipping BV in de vaart


dekleidingsysteem. Deze uitvoering maakt het mogelijk dat vanuit de acht tanks met meer- dere partijen kan worden gevaren. Dit zorgt niet alleen voor een flexibele inzet van het schip maar ook voor een efficiënte exploita- tie. Ladingpompen (acht keer type MDPD-80) inclusief nazuigpompen kwamen van MarFlex Europe BV. Foresta Trading BV leverde het vol- ledige pakket FT Victor dienstpompen.


DORDRECHT Door Dolderman is het mts Sensation voor Leinenga Shipping BV af- gebouwd voor turn-key oplevering door Rensen-Driessen Shipbuiding BV. Voor dit tankschip van het type C MoneyMaker werd in Zwijndrecht de gehele projectbegelei- ding vanaf de aankomst van het casco ver- zorgd. Met de oplevering van het schip (110 x 11,45 x 3,40) krijgt Leinenga Shipping BV een prachtig nieuwe tanker die voldoet aan de actuele eisen en klaar is voor de toekomst.


Het casco van het mts Sensation werd bij Shipyard Severnav in het Roemeense Drobeta- Turnu gebouwd. De afbouw van dit schip werd tot volle tevredenheid van Rensen-Driessen gerealiseerd door Dolderman BV. Nelf Marine Paints BV leverde de verven voor het schip zo- wel Roemenië als in Nederland. Het concept van de serie MoneyMakers is goed doordacht en in de afgelopen jaren doorontwikkeld met beproefde technieken. De serie kenmerkt zich onder meer door efficiënt brandstofverbruik,


lage kruiplijn en is een goede drager bij alle waterstanden. Daarnaast hebben de schepen prettige vaareigenschappen.


Het schip zal, als vervanging van de vloot, worden ingezet voor TankMatch BV uit Werkendam door Leinenga Shipping BV. De naam van het schip wordt door dit bedrijf al sinds 2003 gevoerd. Rugotech Pijpleidingen BV realiseerde door engineering, prefab en montage het volledig dubbel uitgevoerde


De aankleding en inrichting is geheel naar wens van Leinenga Shipping BV gerealiseerd. Het type MoneyMaker kenmerkt zich niet al- leen door de efficiëntie, inzetbaarheid en gun- stige ton/kilometerprijs. Ook voor de beman- ning zijn de schepen praktisch gebouwd en ingedeeld. Dik den Hollander Maritiem lever- de voor dit schip de complete stoffering voor stuurhuis en woning, inclusief de pvc vloeren, raamdecoratie en bank kapiteinswoning. Het mooi afgewerkte sanitair aan boord kwam voor rekening van Algemeen Installatiebureau Poley. Verveer Scheepsbetimmeringen BV le- verde tot volle tevredenheid van Leinenga het timmerwerk aan boord. Stuurhuis met hefge- leidekoker van mts Sensation werd geleverd door Kampers Shipyard BV. De complete elek- trische installatie werd verzorgd door EMS Group BV. Beerens BV uit Werkendam leverde de voorsierradarmast, heklichtbeugel, roef- trap, davit, woningdeur, scharnierbare boord- lichtbakken, blauwe kegels en de aluminium roefladder.


Alle bijzonderheden over de bouw van de Sensation en de specificaties van de gele- verde producten en diensten staan op de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aanslui- tend in deze krant kunt vinden.


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60