search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


Scylla AG brengt mps Anna Katharina in de vaart


25


Op 21 juni heeſt de Zwitserse rederij het mps Anna Katharina aan haar indrukwek- kende vloot toegevoegd. Het casco is ge- bouwd door Scheepswerf en Machinefabriek Vahali, die het op haar werf in Servië heeſt gebouwd. De afbouw heeſt Scylla AG in eigen beheer gedaan, bij scheepstimmerbedrijf Da Capo BV in Hardinxveld-Giessendam.


ERIK PENNEKAMP


De Anna Katharina is 135 meter lang en 11,45 meter breed en wordt voortgestuwd door 2 x 783 kW (1065 pk) Caterpillar 3508C en 2 contraroterende Veth Z-Drives. Verder heeſt Dolderman BV drie Caterpillar C18 motoren geïnstalleerd voor de boegschroefinstalla- tie en het elektriciteitsnetwerk. Aan boord is ruimte voor 180 passagiers en is in een meer- jarencontract gecharterd door de Duitse reis- organisatie Phoenix Reisen GmbH uit Bonn.


Van niks naar vijf sterren schip in veertien maanden De vloot van Scylla AG bestaat op dit mo- ment uit 31 schepen, die gezamenlijk 3717 meter lang zijn en 4741 passagiers een fan- tastische riviercruise kunnen laten beleven. In april vorig jaar is in Servië begonnen met de bouw van het casco, dat in januari dit jaar


in Hardinxveld-Giessendam voor de wal is ge- komen. De komst van het casco werd enigs- zins vertraagd door de lage waterstanden van vorig jaar en de afbouw werd vertraagd door een flinke schade aan één van de schepen van Scylla AG. Dat het schip toch nog op tijd is op- geleverd, is te danken aan de enorme inzet van alle onderaannemers en leveranciers.


Robert Reitsma, technisch directeur van Scylla AG, refereerde tijdens zijn speech aan de jarenlange, hechte relatie die de rederij heeſt met al haar onderaannemers. Bijzonder trots is hij op de fantastische samenwerking en tomeloze inzet van de vakmensen. Op de grote televisieschermen werden de onderaan- nemers dan ook allemaal vernoemd.


De nieuwe eigenaren van Scheepstimmerbedrijf Da Capo BV, Ron van Meeteren en Arjan de Vos, werden speciaal naar voren gehaald en in het zonnetje gezet. Zij kondigden aan, dat ze van Scylla AG de op- dracht hebben gekregen voor de afbouw van 3 nieuwe 135 meter schepen in 2020. Behalve de onderaannemers en toeleveranciers, be- dankte Robert Reitsma ook Scylla’s eigen afbouwteam. Een goed geoliede machine, waar ieder teamlid zijn of haar eigen specia- lisme heeſt. Uiteraard werden vader André en


moeder Martha Reitsma bedankt. Zij waren in 1973 de grondleggers van het bedrijf, en staan hun zonen Arno en Robert op de achtergrond bij in woorden en daden. Reitsma besloot zijn speech met het overhandigen van de sleutel van het schip aan Eerste Kapitein Melvin van den Boom.


Evolutie


De schepen van Scylla AG zijn elke keer weer een evolutie van hun voorganger. Verschillende zaken worden getest, en bij succes wederom toegepast op het volgende schip. Het technische DNA van de schepen is grotendeels identiek. Dit heeſt grote voor- delen bij onderhoud, inwerkperiode van me- dewerkers en voorraadbeheer. Qua interieur is ieder schip aangepast aan de wensen van de betreffende reisorganisatie. Een Duitse reisorganisatie heeſt andere wensen als een Amerikaanse reisorganisatie en tussen een Engelse en een Australische touroperator zit ook een verschil. De rederij speelt zo op hoog niveau in op de wensen van hun klanten. ‘Quality, our Passion’ luidt dan ook het motto van Scylla AG. Deze kwaliteit vind je bijvoor- beeld terug in het wifisysteem aan boord. De rederij heeſt een uniek systeem laten ontwik- kelen, waardoor de gasten optimaal gebruik kunnen maken van hun smartphone of tablet.


Uiteraard is elke hut voorzien van een groot- beeld tv en een entertainmentprogramma. Aan boord is er zo’n 150 kilometer aan bedra- ding verwerkt om het de gasten zo comforta- bel mogelijk te maken.


De oplevering van een nieuw Scylla schip, gaat doorgaans gepaard met een rondvaart in de regio Dordrecht en Rotterdam, waarbij deze keer koers werd gezet naar Puttershoek. Daar ligt het casco van de Andorinha (80 meter lang, 11,40 meter breed) voor het plaatsen van een ‘Skylounge’. De Andorinha gaat varen in een meerjarig contract voor de Amerikaanse reis- organisatie Tauck. Eerdaags gaat het casco naar Hardinxveld, waar het verder afgebouwd gaat worden. Dit schip gaat varen op de Douro en is een volledige ‘driedekker’ en is qua af- metingen op haar vaargebied afgestemd. De Andorinha zal eind dit jaar klaar zijn. In 2020 zal de rederij wederom 3 nieuwe schepen van 135 meter in de vaart brengen.


Alle bijzonderheden over de bouw van de Anna Katharina en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aanslui- tend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60