search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


43 Thecla Bodewes Shipyards levert droge-ladingschip aan Zandmaatschappij Twenthe


KAMPEN In mei dit jaar is door TB Shipyards het droge-ladingschip Paul opgeleverd aan de Zandmaatschappij Twenthe. Het schip is op twee locaties van TB Shipyards gebouwd. Het voorschip, de woning en het midden- schip zijn op de werf in Kampen gebouwd, vervolgens over het water naar Meppel ge- transporteerd en daar gekoppeld aan het in Meppel gebouwde achterschip. In Meppel is het schip verder afgebouwd.


Mvs Paul gaat door Zandmaatschappij Twenthe BV ingezet worden voor vervoer van zand en grind, veelal vanuit Duitsland naar Hengelo. Deze internationale handels- onderneming is gespecialiseerd in bouw- grondstoffen voor professionele afnemers en heeſt daarbij een brede kennis op het ge- bied van de basismaterialen als zand, grind en steenslag.


Het schip waarvoor Ankerbeer BV tekende voor het ontwerp, de constructietekeningen en de stabiliteitsberekeningen kenmerkt zich door het geringe eigen gewicht, waardoor het veel lading kan vervoeren; max 2800 ton bij een diepgang van 3,05 meter. Het schip heeſt een afmeting van 110 meter lang en 11,45 meter breed. Mvs Paul is voorzien van twee vijf blads schroeven met een diame- ter van 1550 mm, aangedreven door twee Volvo Penta motoren type D13MH met elk 368 kW bij 1800 rpm. De Omega boegschroef, geleverd door Verhaar Omega wordt ook aangedreven door een Volvo Penta D13MH motor. Alle motoren, inclusief generator- sets, zijn geleverd door Haisma Scheeps- & Industriemotoren uit Harlingen. Dit bedrijf is een officieel Volvo Penta Center en verkoopt nieuwe- en gebruikte motoren en onderdelen aan onder andere de binnenvaart.


Comfortable woning door laag geluidsniveau De woning is flexibel opgesteld, waardoor tril- lingen en geluid minder doordringen in de wo- ning. Het schippersechtpaar, de heer en me- vrouw Peggeman, geven tijdens de proefvaart aan zeer verrast te zijn over de stille woning. Ook de metingen geven dit aan; het geluids- niveau in de woning en de slaapkamers ligt rond de 54 dB(A). Dit is ruim onder de limiet, welke 60 dB(A) in de slaapkamer is en 70 dB(A) in de woonkamer.


Het stuurhuis is uitgevoerd met een overzak- bare bovenbouw, geleverd door Stuurhuizen BV, eerder bekend als Van Wijk Stuurhuizen BV, uit Werkendam. Ook de ankers, ankerlie- ren, autokraan en aluminium autokooi zijn ge- leverd door Van Wijk. Snijder Scheepselektro BV uit Genemuiden heeſt het schip voorzien van de elektrische- en nautische installatie. Admiraal BV, jacht- en scheepsbetimmering


heeſt de betimmering van het interieur van de woning en het stuurhuis verzorgd. Rafa Scheepsramen kreeg de opdracht tot levering van de ramen aan boord. Kuurman Maritiem heeſt de conservering aangebracht en Breman Shipping tekende voor de airconditioning, ventilatie, verwarming en het sanitair. De ge- hele machinekamerinstallatie is door de werf in eigen beheer uitgevoerd.


Tijdens de eerste vaart heeſt Job4drones luchtfoto’s gemaakt van de Paul.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mvs Paul en de specificaties van de gelever- de diensten en producten staan in de gede- tailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


W.A. Scholtelaan 19 | 9615 TG Kolham (Holland) Tel. +31 598 631766 | E-mail. info@ankerbeer.nl www.ankerbeer.nl


Ankerbeer B.V. is een ingenieursbureau wat complete ontwerpen incl. alle benodigde berekeningen, klassificatie tekeningen, 3D constructie, 3D piping enz. maakt.


Ankerbeer B.V. is een ingenieursbureau wat complete ontwerpen incl. alle benodigde berekeningen, klassificatie tekeningen, 3D constructie, 3D piping enz. maakt.


complete ontwerpen incl. alle benodigde berekeningen, klassificatie tekeningen, 3D constructie, 3D piping enz. maakt.


Ook bouwbegeleiding, reparatie en ombouw behoren tot de mogelijkheden bij Ankerbeer B.V.


Ankerbeer B.V. is een ingenieursbureau wat complete ontwerpen incl. alle benodigde berekeningen, klassificatie tekeningen, 3D constructie, 3D piping enz. maakt.


. is een ingenieursbureau wat


W.A. Scholtelaan 19 | 9615 TG Kolham (Holland) Tel. +31 598 631766 | E-mail. info@ankerbeer.nl www.ankerbeer.nl


Ook bouwbegeleiding, reparatie en ombouw behoren tot de mogelijkheden bij Ankerbeer B.V.


Ook bouwbegeleiding, reparatie en ombouw behoren tot de mogelijkheden bij Ankerbeer B.V.


Ook bouwbegeleiding, reparatie en ombouw behoren tot de mogelijkheden bij Ankerbeer B.V.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60