search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
“GIFBOTEN” SPOTTEN


5 7


BRUG OLDENBURG VAST SCHIPPERSBOND ASV: ‘ZIJ WIL DIT PROBLEEM OPGELOST HEBBEN’ Minister naar Europa voor behoud kleine binnenvaart


ROTTERDAM Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat zich in Europa hard maken voor het schrappen van de knellende technische eisen aan de klei- ne binnenvaart. Dat meldt schippersbond ASV na een persoonlijk onderhoud met de VVD-minister en de ambtelijke top van haar departement.


“Ze heeſt het beloofd”, meldt ASV- woordvoerster Sunniva Fluitsma na het overleg van donderdag 4 juli. En niet alleen Europese organisaties zoals CESNI en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) worden door Van Nieuwenhuizen benaderd, maar ook collega-transportministers. Fluitsma: “Zij wil dit probleem opgelost hebben”.


Op uitnodiging van de ASV heeſt eind juni de ambtelijke top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Rotterdam een bezoek gebracht aan het schip Andamento over de praktische gevolgen van de CCR-eisen. Dat resulteerde meteen in het opzetten van een gezamenlijke werkgroep die moet bepalen hoe om te gaan met de regels vanuit de CCR. Vooral schepen tot 1500 ton kunnen hier in de prak- tijk niet aan voldoen. Daar komt bovenop dat de eisen die ingaan in 2035 voor veel oudere (en vooral de kleinere) schepen onhaalbaar zijn,


‘Onnodig en onwenselijk’


Schippersbond ASV heeſt de minister een brief meegegeven over de ‘binnenvaartcri- sis’ van 2019. Een uitgebreid citaat daaruit: “Meer dan 10 jaar na de economische crisis van 2008 is er ook op dit moment sprake van een crisis in de binnenvaartsector. Er nadert daardoor in hoog tempo een kans op een verkeersinfarct rondom grootstedelijke ag- glomeraties, haven- en industriegebieden.


Deze crisis is niet veroorzaakt door een na- tuurlijke gang van zaken, waarbij door over- capaciteit of afnemende vraag een bedrijfstak


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl


EASYFLOW VAN DE WAAL ALS BESTE GETEST


®


BEL ONS! voor informatie en alle voordelen +31 (0)183-501811


www.dewaalbv.nl


+31(0)168 416310 www.propellerservice.nl


LAAT OOK UW ROERSYSTEEM OMBOUWEN!


Droge-ladingschip Andamento heeſt tijdens het overleg met topambtenaren aan boord als praktijkvoorbeeld gediend, omdat een ton aan investeringen on- toereikend is gebleken om in 2020 te kunnen voldoen aan de strengere CCR-geluidseisen.


waardoor investeren vanaf 2020 de moeite niet meer lijkt te lonen.


Vertrouwen De ASV meldt over het gesprek: “Het ministe- rie was zich ervan bewust dat er snel en daad- krachtig gehandeld moet worden om tot een werkbare situatie te komen, zodat er weer ver- trouwen komt in de binnenvaart. Hiervoor


verdwijnt, maar door beleid voortgeko- men uit het CCR-rapport ‘Schepen van de Toekomst’. Veel kleinere schepen zijn inmid- dels uit de vaart gehaald en zullen in de na- bije toekomst uit de vaart gehaald worden; daarbij speelt de ROSR/EsTrin-regelgeving de voornaamste rol.


De investeringen zijn te groot, de techni- sche haalbaarheid van de regelgeving waar- van nut en noodzaak nooit aangetoond is, vormt voor binnenvaartschepen een strui- kelblok. Het vertrouwen in een toekomst is verdwenen. Grote schepen concurreren niet met de kleinere schepen; het zijn de vracht- wagens die direct de plaats innemen van de


UNDER CONTROL Kwaliteitsverschil: Nee


Nog CCR2 motoren beschikbaar 102-350 pk


Prijsverschil: Ja ABATO Motoren


www.scheepsmotorcalculeren.nl www.aggregaatcalculeren.nl www.abato.nl . T: 088-2228600


YOUR SHIP UNDER CONTROL


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


met o.a.


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


wordt de werkgroep in het leven geroepen, die op korte termijn met een plan van aanpak moet komen. Ook wordt er gekeken hoe de bestaan- de hardheidsclausule moet worden aangepast zodat deze door schippers als werkbaar erva- ren wordt. Het ministerie ziet graag dat schip- pers een beroep op de hardheidsclausule doen”. De Nederlandse delegatie zal hiervoor op inter- nationaal niveau aandacht vragen.


verdwijnende kleine schepen. Werk over wa- ter verdwijnt naar de weg en dat is onom- keerbaar. Een ontwikkeling die we niet zou- den moeten willen. De huidige crisis uit zich in een tekort aan be- paald segment schepen - de schepen klei- ner dan 1.500 ton, die ingezet kunnen wor- den in tijden van klimaatverandering met grote fluctuaties in waterhoogten als gevolg. Wij hebben dit in de afgelopen jaren veelvul- dig gezien: verladers die niet meer over wa- ter kunnen vervoeren omdat de beschikba- re schepen onvoldoende aanwezig zijn. Dit probleem zal alleen maar groter worden, het type kleine schepen neemt op dit moment sterk af.


Zoals bekend vraagt de ASV eerst en vooral om een evaluatie van het bestaande CCR-beleid. De ASV wil tot het moment van afronding van die evaluatie dat er ‘pas op de plaats’ wordt ge- maakt. Het droge-ladingschip Andamento dien- de tijdens het overleg als praktijkvoorbeeld, omdat een ton aan investeringen op dit schip ontoereikend is geweest om in 2020 te kunnen voldoen aan de strengere CCR-geluidseisen.


Heel segment In plaats van de gewenste nieuwbouw van kleinere schepen blijkt de realiteit zo te zijn dat een heel segment uit het binnenvaart- arsenaal verdwijnt, en dat was niet de be- doeling van de CCR lezen we in het rapport ‘Schepen van de Toekomst’ uit 2002.


Tegelijkertijd heeſt de universiteit van Cambridge aangedrongen op juist de her- waardering voor kleinere schepen, omdat we die in de komende jaren - met de steeds ex- tremere waterhoogten - hard nodig zullen hebben om de bedrijven te kunnen blijven bevoorraden. Maar zoals het er nu uitziet zul- len we die schepen binnen 10 jaar kwijt zijn”.


SCHROEVENDOK


tot 12.20mbr.(max.650 t.) HELLINGEN tot 76m


VAN GREVENSTEIN’S SCHEEPSWERF BV


Noord 49 2931 SJ Krimpen aan de Lek T: 0180 - 512200


v.grevenstein@worldonline.nl www.vangrevenstein.nl


DIESEL MARINE SERVICES


KLAD IN ZEILGROEPEN


13


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 28-29 10.07.2019 I NUMMER 915


Gasolie nodig?


5


2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60