search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


51 Spera Tankvaart CV zet nieuwe tanker in voor TankMatch BV


functie aan boord, de praktijk staat centraal met focus op overzicht, veiligheid en gemak bij het werken aan boord. Zo heeſt iedere tank zijn eigen ventilatiesysteem, waardoor de tanks sneller droog te krijgen zijn, wat de doorlooptijd van lading bevordert. De venti- latiesystemen zijn door middel van een jojo, of blindflensafsluiter, gescheiden van de ladingtanks.


Daarnaast is er een systeem van gedeminera- liseerd water aan boord. Door tanks met dit zelfgemaakte water en hogedrukreiniger na te spuiten, wordt een bijdrage geleverd aan de mogelijkheid tanks, na reiniging, sneller in te kunnen zetten. Vanuit deze gedachte is een ladingwissel binnen zes uur mogelijk. De elf tanks aan boord kunnen ieder apart geladen en gelost worden, de praktijk zal echter zijn dat er over het algemeen met drie ladingsoor- ten wordt gevaren. Het grootste deel van la- den en lossen, naar verwachting 95 procent, zal plaatsvinden via het midden van het schip waar alle leidingen samen komen in drie af- zonderlijke manifolds. Voor vloeistoffen waar- bij de temperatuur van belang is, zijn de lei- dingen voorzien van elektrische verwarming en de tanks van een verwarmingssysteem met thermische olie.


WERKENDAM Met de oplevering van mts Spera (110 x 13,5) door Euromaritime Scheepsbouw neemt Spera Tankvaart CV een nieuwe tanker in de vaart die veel- zijdig is in de mogelijkheden van trans- port van vloeistoffen over water. Oonincx Scheepsonderhoud BV kreeg de opdracht voor de projectleiding van de afbouw naast de inbouw van de machinekamers voor De Waal. Ook leverde zij de machinekamerpom- pen (via Liquid Control Trading) en de la- dingpompen (via Dutch Well Pumps). Zeker geen standaard schip, uitdagingen waren er zowel voor de bouw van het schip en zullen er straks, na het in de vaart nemen, ook zijn voor de exploitatie. Iets wat alle partijen als prettig ervaren.


Drie jaar geleden startte Nico van de Geer met Marcel Roodhart van Euromaritime een pro- ject, waarbij de verkoop van mts Vallesia de basis zou leggen voor de bouw van een nieu- we tanker. Na twintig jaar dienst vervangt dit schip, twee jaar na verkoop voor eige- naar Nico van de Geer, zijn activiteiten op het


gebied van transport van duurzame vloeibare producten en vloeibare chemicaliën in ARA- gebied en op de Rijn. De naam van zijn nieu- we schip is een eerbetoon aan zijn vader en grootvader, die met de sleepboten Spera deze zelfde naam gebruikten. In 1991 verzette het bedrijf de bakens van sleepvaart naar tank- vaart. Niet zonder succes, de vijfde generatie mag trots zijn op een nieuw schip dat voldoet aan alle eisen van deze tijd en is in- gericht vanuit gebruikserva- ring van dit type tankers voor een mooie toekomst. Omdat bij de bouw vele jaren erva- ring werden ingezet is er een ‘werkbaar’ schip ontstaan, in de complexe omgeving van het transporteren van chemische vloei- bare producten voor Tankmatch Inland Shipping.


Het wapen van de gemeente Heusden, waar thuishaven Drunen onder valt, prijkt promi- nent op het stuurhuis. In het stuurhuis zoals


ook in de leefruimten een hoogwaardig en modern afgewerkt interieur. De Leeuw & Van Vugt tekende voor de complete betimme- ring inclusief de lessenaar. De woning van het schip is een grote centrale ruimte met een prachtige open keuken. De gehele bemanning aan boord maakt hiervan gebruik. Eén ruim- te dus, alleen vanaf de stuurboord- zijde en achterzijde van het schip te betreden. Aan bakboordzij- de bevinden zich de slaapka- mers. Omdat hier geen ingang is, kan in alle rust worden geslapen.


Aan boord is ook een techni- sche ruimte op dit niveau. De kasten voor elektriciteit, ontwik- keld en ingebouwd door Rullens,


die veelal in de machinekamer worden


geplaatst, vinden we in mts Spera in een tech- nische ruimte waarin ook de wasmachine en wasdroger staan. Praktisch en overzichtelijk binnen de leefruimte geplaatst. De zeer uit- gebreide uitrusting van het schip heeſt zijn


Voor mts Spera is het Easyflow roersysteem van De Waal toegepast. De Stuwa Easyflow roeren zijn slanker dan andere roertypen, staan verder naar buiten opgesteld en geven minder weerstand. In nulstand staan de roe- ren net buiten het snelstromende schroefwa- ter. Het water stroomt hierdoor veel sneller langs de binnenkant van het roer dan de bui- tenkant. Dat zorgt voor een overdruk aan de binnenkant en onderdruk aan de buitenzijde. Het gepatenteerde Easyflow vleugelprofiel zet dit drukverschil om in extra stuwkracht. De achterzijde van het roerblad heeſt vrijwel geen kromme uitloop waardoor de gevormde stuw- kracht niet wordt verstoord. Een vorm van optimale scheepsdynamica waardoor, met besparing van brandstof, een uitstekend ma- noeuvreergedrag en optimaal rendement uit het schip gehaald wordt.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mts Spera en de specificaties van de gele- verde diensten en producten staan in de ge- detailleerde leverancierslijst en op de speci- ale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60