search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


Wellicht tweede auto- afzetplaats voor Dordrecht


DORDRECHT Een tweede autoafzetplaats en zelfs een drinkwatervoorziening voor de binnenvaart wordt mogelijk voor Dordrecht, nu de gemeente werkt aan de herontwik- keling van nieuwbouwwijk Stadswerven aan de Beneden-Merwede. VVD-wethouder Maarten Burggraaf meldde de gemeen- teraad dat beide zaken in onderzoek zijn, in zijn reactie op een motie van raadslid Herman van der Graaf van de lokale partij Beter voor Dordt.


De Handelskade aan de Oude Maas is nu eni- ge autoafzetplaats van Dordrecht. Dit zorgt er dan ook voor dat er - zeker op bepaalde wisseldagen - geregeld meerdere schepen


op de drukbevaren rivier liggen te wach- ten. Daarnaast is er vanuit Koninklijke BLN- Schuttevaer het verzoek gekomen voor een tweede autoafzetplaats.


“Een tweede autoafzetlocatie aan de Beneden-Merwede biedt wat ons betreſt ook meteen ruimte aan een drinkwatertappunt, naast wellicht een drinkwaterboot”, aldus raadslid Van der Graaf. Voor de ontwikkeling van de wijk Stadswerven wordt binnenkort de Noorderlijke Insteekhaven gedempt. Hierdoor ontstaat 90 meter nieuwe kade, net beneden- strooms de Papendrechtsestraat (bij Jooren), maar Rijkswaterstaat wil er geen gewone lig- plaatsen hebben.


De dieselelektrische Sendo-Liner heeſt extra ladingcapaciteit en een CO2-uitstoot die per container 40 procent lager ligt dan gebruikelijk.


ROTTERDAM De genomineerden voor de Maritime Innovation Award zijn op 25 juni bekend gemaakt. In totaal hebben 17 bedrij- ven een inzending gedaan. Vijf werden uit- genodigd hun inzending toe te lichten voor de jury. Uiteindelijk staken deze drie geno- mineerden erbovenuit: Conoship, Huisman Equipment bv en Value Maritime. Op het Maritime Awards Gala 2019 van 4 november wordt de winnaar bekend.


Conoship eConowind-unit is een Hulp- Windvoortstuwings-unit voor schepen, in de vorm van een 40-voets container met 2 uit- klapbare ‘VentiFoils’: verticale vleugelprofie- len van 10m hoog, voorzien van innovatieve grenslaagafzuiging. Net als bij zeilen wordt daarmee de windkracht direct omgezet in stuwkracht voor het schip, wat bij dezelfde vaarsnelheid zorgt voor een lager brandstof- verbruik dus minder CO2-uitstoot.


De autoafzetplaats aan de Handelskade. Foto Autosteigers.nl PLAN DE KAMPANJE


Werkbezoek havenwethouder Op 3 juli heeſt het BVB in samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer en het CBRB een werkbezoek georganiseerd voor Arjan van Gils, wethouder Financiën, Organisatie, Haven en Grote projecten bij de gemeente Rotter- dam. Hierbij waren tevens Tamara Wanker, bestuursadviseur portefeuille Haven, Deel- nemingen en Binnenstad, en Irma Belgraver, accountmanager Haven & Maritiem, van de gemeente Rotterdam aanwezig.


te ervaren. Zo kunnen gasten altijd in gesprek met de ondernemer zelf en daadwerkelijk eens een kijkje aan boord nemen. Altijd weer leerzaam en interessant voor de gast.


Poolse delegatie Woensdag 3 juli was een Poolse delegatie op uitnodiging van STC-Nestra op werkbezoek in Nederland. Hoofdgast was Monika Niemiec- Butryn, de director van het departement van ‘Water Management and Inland Navigation’ van het ministerie van Maritieme Economie en Binnenvaart in Polen. Daarnaast nog twee gasten van het ministerie die zich in Polen bezighouden met zaken aangaande binnen- vaart, infrastructuur en logistiek.


Het BVB was tijdens de inhoudelijke ontbijt- sessie aanwezig om iets te vertellen over onze activiteiten op het gebied van logistieke voor- lichting en promotie van de binnenvaart bij diverse doelgroepen. Het EICB deed dit voor hun activiteiten op het gebied van innovatie en vergroening. De delegatie kreeg ’s middags nog een rondleiding door de Rotterdamse haven met de Spido. Nederland loopt met de grootste en modernste vloot voorop in Europa. Andere landen komen vaker naar Nederland om hier informatie en kennis op te doen van de mogelijkheden.


Het gezelschap werd ontvangen op de Ver- keerscentrale Dordrecht. Na een rondleiding daar gingen ze met patrouillevaartuig aan boord bij het ms Solare om dat stukje praktijk


Maasbrachter Havendagen Het BVB stond zaterdag 29 juni met een stand op de Maasbrachter Havendagen. Tijdens deze warme, zomerse dag hebben we de bezoekers kennis laten maken met de bin- nenvaart via ons beeld- en foldermateriaal. Gezien de warmte was er met name in de ochtend veel aanloop.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam • www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Baggerfestival Sliedrecht Ruim 35.000 bezoekers hebben een bezoek gebracht aan een zonovergoten Baggerfesti- val, dat van 27 tot en met 30 juni werd gehou- den in Sliedrecht. Op de ‘Schuttevaerkade’


was een bedrijvenpromenade ingericht. Daar vertegenwoordigde de afdeling Alblas- serwaard van Koninklijke BLN-Schuttevaer samen met Quo Vadis Personeelsdiensten de binnenvaartsector. Veel bezoekers maakten op deze manier kennis met de vele mogelijk- heden die de binnenvaart biedt. Tegenover de stand konden belangstellenden ook een bezoek brengen aan één van de afgemeerde binnenvaartschepen. Vrijdag was vooral gericht op promotie aan basisschoolleer- lingen in de regio. Leerlingen konden in de stand virtueel door de haven varen middels de VR-bril en binnenvaartsimulatie die het BVB had uitgeleend. We hadden tevens divers voorlichtingsmateriaal zoals folders en poster beschikbaar gesteld.


De twee 10.000t offshore-kranen van Huisman Equipment bv voor Heerema’s kraanschip SLEIPNIR zijn gebaseerd op totaal nieuwe ont- werpprincipes. Dit heeſt geleid tot een aan- zienlijke besparing op het eigen gewicht van de kranen. Hierdoor is minder staal nodig voor de kranen zelf en het verbetert de stabili- teit van het schip.


Value Maritime heeſt een kleine ‘plug and play’ scrubber (EGCS) ontwikkeld. Deze gas- wasser zit in een 20ſt vervoerbare module. Zowel zwavel als ultrafijne fijnstof worden hiermee uit de uitlaatgassen van schepen ge- filterd. Ook is de CO2-voetafdruk 10 procent geringer dan bij gebruik van MGO. Doordat het gelukt is om de scrubber te verkleinen en daarmee geschikt te maken voor kleinere schepen en vermogens kan een nieuw seg- ment binnen de scheepvaart worden bediend.


Schip van het Jaar En: wat is het meest innovatieve schip van het afgelopen jaar dat is ontworpen en groten- deels (af)gebouwd in Nederland als er geke- ken wordt naar de aspecten techniek, milieu, veiligheid en economie? Deze drie schepen zijn genomineerd voor de Maritime Award KNVTS Schip van het Jaar 2019:


- Binnenvaartschip ‘Sendo Liner’, die- selelektrisch, ontworpen en gebouwd door Concordia Damen Shipbuilding uit Werkendam. - Sleephopperzuiger ‘DC Orisant’, ontworpen en gebouwd door Royal IHC te Krimpen aan den IJssel. - Mega-motorjacht ‘Bravo Eugenia’, ontworpen en gebouwd door OCEANCO te Alblasserdam.


Genomineerden Maritime Innovation Award bekend


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60