search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


Dit nummer van de Scheepvaartkrant komt uit in de zomer. Voor velen betekent dat, de kinderen thuis, vakantie, alles even anders dan anders.


We kijken terug op het Hemelvaartweekend en vooruit naar de Binnenvaartontmoe- tingsdag met als thema ‘Welvarend’. Daar sluit ook het artikel ‘Varen door de tijd van de Bijbel’ bij aan. Dominee Krüger denkt met ons na over ‘eenheid in Christus’ en dat


Zomer


ervaren we telkens weer als we elkaar als schippers ontmoeten op de weekenden en andere activiteiten van het binnenvaartpas- toraat, dat we hoe verschillend ook één zijn in Hem.


Namens de redactie, ds. Anja van Alphen


35


Hemelvaartweekend 2019: onvergetelijk!


Eind mei heeſt het leukste weekend van het jaar weer plaatsgevonden: hemelvaartweekend. In dit weekend zijn wij met 60 jongeren naar Sneek geweest om met elkaar een onvergetelijk weekend te ervaren, en wat een feestje was het!


Wij hebben met elkaar stilgestaan bij het thema ‘Vrijheid’. Dit onderwerp stond centraal tijdens de thema-avonden, waarin wij in kleine groe- pen hebben besproken wat ons belemmert, vrij- maakt en wat vrijheid betekent voor ons binnen


de samenleving waarin wij leven. Over dit on- derwerp hebben de aanwezige dominees (Louis Krüger en Dirk Meijvogel) ons ook onderwezen tijdens de kerkdiensten op donderdag- en zon- dagmorgen. Verder hebben wij met elkaar grap- pige opdrachten gedaan in de stad van Sneek en donderdagavond hebben we tijdens het nacht- spel rondjes gerend door het bos.


De vrijdag en zaterdag stonden vooral in het te- ken van zeilen. Op vrijdag was windkracht 4 aan- wezig, waardoor de echte fanatiekelingen de zei- len konden hijsen en het water op de rand van de zeilboot stond. Op zaterdag was het ook erg lekker weer en zijn er nog aardig wat kilometers gemaakt op het Sneekermeer. Als klapper op de vuurpijl hebben we zaterdagavond met elkaar


Binnenvaart Ontmoetingsdag dubbel feest


Zet 21 september maar in de agenda, want dan vindt de vijfde editie van de Binnenvaart Ontmoetingsdag plaats. Dit jubileum willen wij graag vieren met u. Naast dit heugelijke feit be- staat ook de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) 100 jaar. Om die reden wordt erdubbel feest gevierd.


Op deze dag willen wij met elkaar stil staan bij het thema ‘Welvarend’. Het wordt een dag vol in- spiratie, ontmoeting en ontspanning. Op deze dag is er gedacht aan alle leeſtijden en interesses, waardoor er verschillende activiteiten plaats zul- len vinden.


’s Morgens wordt een dienst gehouden waar- in met elkaar liederen gezongen zullen worden, Peter Kruijt met ons iets wil delen rondom het thema en zandprinses Rosa van der Vijver op een betoverende wijze allerlei tekeningen zal laten verschijnen. Om uw aandacht zo veel mogelijk op de dienst te kunnen focussen, kunt u uw klei- ne hummeltje naar de crèche brengen. Ook voor


de kinderen in de basisschoolleeſtijd is een eigen programma , waaraan zij deel kunnen nemen. Tijdens de dienst is er voor de jongeren ook de mogelijkheid met elkaar op te trekken en hun ei- gen programma te volgen. Hierin zullen activitei- ten als onder andere lasergamen en madscience op het programma staan. Kortom, voor jong en oud is er iets te beleven en zal het een onvergete- lijke dag worden. Om even bij te komen van alle geestelijke voeding en activiteiten die ’s morgens hebben plaatsgevonden, vraagt ook het lichaam om voeding en gaan we lunchen.


Eeuwfeest ’s Middags wordt het 100-jarig be- staan van de CBOB gevierd met een jubileumbijeenkomst. Oud en jong, CBOB-lid of niet, iedereen is welkom. Mirjam Bouwman (EO) zal deze middag de presentatie verzorgen. Tijdens de bijeenkomst zal de voorzitter de jublieum- rede voordragen. Ook kunt u interessante gast- sprekers verwachten zoals drs. Peter van Dalen


Nu alles handig bij elkaar.


Download de Scheepvaartkrant Connect App


volg ons op @scheepvaartkrnt Follow us on twitter


Veth Propulsion is de thrusterleverancier die al decennia lang garant staat voor kwaliteit, service en innovatie. Uw vaarprofiel en specifieke wensen zijn uitgangspunt voor onze totaaloplossingen op het gebied van roerpropellers, boegschroeven, dieselmotoren en generatorsets. Samen bouwen, geïnspireerd door water, geïnspireerd door u.


een pub quiz gedaan. Helaas was het zondag weer tijd om naar huis te gaan en verlieten we het over zonnige Sneek. Het hemelvaartweekend voelt altijd als thuis- komen en brengt jongeren die ‘iets’ met de bin- nenvaart en het geloof hebben samen. Het is een plek waar je nieuwe mensen kunt leren kennen en waar vooral gezelligheid en het samen zijn centraal staan. Kortom, het was een geslaagd weekend en wij zien uit naar wat hemelvaart- weekend 2020 ons gaat brengen. Alle deelne- mers: bedankt voor jullie aanwezigheid en ge- zelligheid! Wij hebben van jullie genoten en zien jullie, maar ook andere geïnteresseerden, graag volgend jaar in Sneek.


Danielle Kingma


COLOFON


Deze pagina verschijnt onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland.


Predikanten: Ds. L. Krüger, T: +31 652 336 794 e-mail: lkruger@planet.nl


Ds. D. Meijvogel, T: +31 631 041 389 e-mail: d.meijvogel@filternet.nl


Redactie: Ds. Gert van Zeben (Eindredacteur) Prins Willem-Alexanderlaan 856 7312 GX Apeldoorn T: +31 (0)55 35 58 791 E: gvanzeben@hetnet.nl


Anja van Alphen, Haastrecht Geke Kingma, Ms. Maranta Dhr. Bas Goudriaan, Krimpen aan de Lek


(CU) en mr. Ing. Jan Hendrik Dronkers (ministe- rie I&W). Verder zal de winnaar van de vlaggenac- tie bekend gemaakt worden, uiteraard een span- nend moment die u niet wilt missen. Tevens zal de CBOB-wisseltrofee uitgereikt worden en als hoogtepunt van de bijeenkomst wordt de unieke editie van de CBOB jubileum- glossy onthuld en overhandigd!


Na de bijeenkomst is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een bor- rel om te proosten op het 100-jarig be-


staan van de CBOB. Tijdens de bijeenkomst is er voor de jeugd de mogelijkheid deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten. Ook is er een djembé workshop voor de liefhebber. Na de verschillende


activiteiten kan eenieder elkaar weer zien tijdens een uitgebreid diner. Dat biedt nog meer de mo- gelijkheid elkaar te spreken, te inspireren en om gezellig samen te zijn.


Deze feestelijke dag zal om 19.00 afgesloten wor- den met een kampvuur, waar u tot in de late uur- tjes kunt genieten van de warmte en de mensen om u heen. Kortom, een feestelijke, veelzijdige dag die u niet wilt missen!


Aanmelden kan via: www.binnenvaartevents.nl of per email: CBOB@bln.nl.


Géke Kingma


360o VETH_Adv Scheepvaartkrant 260x94 (Apr16).indd 1


www.veth.net P.O. Box 53 | 3350 AB Papendrecht | The Netherlands | T +3178 615 22 66 | E info@veth.net 14-04-16 11:13


THE POWER TO TURN YOUR WORLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60