search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op www.scheepvaartkrant.nl/e-papers en bekijk de e-paper


915 | WEEK 28-29 10 JULI 2019


ACHT PUNTEN MOETEN PROBLEMEN ROND LAAGWATER RIJN Duitse verkeersminister, industrie


Ook onze krant handig in uw brievenbus?


NEEM EEN ABONNEMENT VOOR SLECHTS € 38,- PER JAAR Mail uw gegevens naar office@scheepvaartkrant.nl of bel 010 413 77 69


Minister Andreas Scheuer omringd door vertegenwoordigers uit de industrie. Zij ondertekenden het actieplan.


PORZ In een actieplan bestaande uit acht thema’s, kortweg het ‘8-punten-plan’, belo- ven de Duitse overheid, verladende industrie en binnenvaart om concreet en construc- tief te ‘bouwen’ aan anti-laagwater-maatre- gelen. “Het transport over de Rijn mag niet meer lam komen te liggen, zoals we in het droge jaar 2018 hebben moeten beleven. Dat brengt de standplaats Duitsland in gevaar”, was voor BASF-bestuurslid Michael Heinz de motivatie om een middag aan boord te gaan van het elegante conferentieschip ms Mainz.


JUDITH STALPERS Te koop:


Bouwjaar: 1976 Enkelwandig


Martens 16 Tankduwbak Diepgang: 4.20


L: 79.70 B: 11.38 Hydraulische boegschroef Max. laadverm: 2923.47 Reacties naar: ger@martenscleaning.nl of 0113-672210


Martens B.V. is een dynamisch, klant- milieu- en logistiekgericht bedrijf dat industriële ondernemingen, overheden en de maritieme sector een passende oplossing biedt voor al hun problemen op het gebied van Milieu, Cleaning en Logistiek.


Meer informatie op MARTENSCLEANING.NL


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Noelia Romero Cabrera Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Samen met hem voeren nog elf bestuursle- den mee uit de chemie- en staalindustrie en uit de olie- en bouwmaterialensector, met andere woorden de bedrijven die de sche- pen vullen met lading. Zij wilden met hun aanwezigheid de minister en zijn uitvoe- rende bureau’s onder druk zetten. Andreas Scheuer, minister voor verkeer en digitale infrastructuur in het Merkel-kabinet, kwam speciaal uit Berlijn naar Keulen-Porz gevlo- gen. Verdere ondertekenaars waren Martin Staats van Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) en Boris Kluge, Bundesverband der Öffentlichen Binnenhäfen (BÖB). De drie partijen hebben samen het 8-punten- plan opgesteld. Het is een verdere stap na het Masterplan Binnenschifffahrt (mei dit jaar) en het NRW-kanalenforum Binnenschifffahrt (juni dit jaar). Tijdens de vaart bij prachtig weer op de Rijn in richting Keulen-Centrum en terug vond de ondertekening van de verkla- ring plaats.


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan de krant wordt meegewerkt door: Arie Jonkman Truus den Hartog David Korevaar Erik Pennekamp Heere Heeresma Jr.


Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


Minister Scheuer: “Na het rampjaar 2018 heb- ben de burgers gemerkt hoe belangrijk de bin- nenvaart is, voor henzelf en voor de Duitse economie is. Ook hebben we allemaal duide- lijk de gevolgen van de klimaatverandering ondervonden. 2019 dreigt weer een droge zo- mer te worden”. Om niet weer ‘op het droge te zitten’ heeſt zijn ministerie begin dit jaar direct gereageerd met het opstellen van een Masterplan en met vervolggesprekken met het bedrijfsleven. Dit 8-punten-plan met de grootste verladers hoort daar ook bij. Volgens Scheuer moeten de acht actiepunten een her- haling van 2018 voorkomen. “We moeten het transport van goederen kunnen garanderen, want onze welvaart is afhankelijk van een goed verloop van transport- en industriepro- cessen. Wanneer de motor hapert verliest de standplaats langs de Rijn zijn waarde. De in- dustrie zou zich elders kunnen vestigen, weg van de Rijn. Dat is natuurlijk een enorm risico”.


8-punten-plan De acht actiepunten die deels al van het Masterplan bekend waren, zijn ietwat concre- ter - en hopelijk makkelijker om te zetten. De aanwezige industrieleiders ging het er voor- al om de urgentie te onderstrepen en het ge- vaar voor welvaart, arbeidsplaatsen en het Duitse industrielandschap duidelijk te ma- ken. Multinationals als Covestra, Lanxess, BP, BASF of ThyssenKrupp kunnen ook sluiten en verhuizen.


Bij het 8-punten-plan gaat het om betere voorspellingen van pegelstanden, van vaar- geuldiepten en van het weer, tot 10 dagen in de toekomst. Andersoortige schepen met


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland: € 38,– België: € 41,–


West-Europa: € 84,–


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60