search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
In een nieuw protocol worden alle bronnen van mogelijke methaanemissies geïdentificeerd en gerubriceerd, van opsporing (boren) tot productie (afblazen incluis)...


handelssysteem ETS betalen voor elke ton die zij uitstoten. De totale investering van de sector komt op 3,7 miljoen euro, rekent Tacoma voor.


Druk


Ondanks de inspanningen en het relatief geringe aandeel in de nationale methaan- emissies blijft de maatschappelijke en politieke druk op de sector groot. De gas- winning ligt onder een vergrootglas. Twee- de-Kamerfracties kloppen regelmatig op de deur van minister Wiebes. Het vorig jaar verschenen rapport van TNO in opdracht van Wiebes - getriggerd door vragen vanuit de Tweede Kamer na de nieuwe gasvondst bij Schiermonnikoog - stelt dat de methaan-


8 | nummer 3 | 2019


emissiecijfers van de gaswinning weinig transparant zijn. De sector rapporteert haar emissies via de olie- en gasmodule in het verplichte elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Dat is in het milieurapportage- convenant met de rijksoverheid in 2012 zo overeengekomen. Door de inrichting van het e-MJV, dat wordt beheerd door het RIVM, zijn deze data niet openbaar. Gebundeld komen ze wel in het jaarlijkse broeikasgas-emissierapport NIR (National Inventory Report) van het RIVM. Volgens het TNO-rapport gaat een deel van het detail in het NIR verloren, dat in de emissiecijfers in het e-MJV van bedrijven wel aanwezig is. De vraag of alle methaanemissies daarin staan, kan eveneens niet worden beantwoord,


Meetwagen van ECN-TNO op Vos Base bij het K5-platform van Total.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48