search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
teit in sensoren en data


Serie 33X digitale druksensor met LDT1 Lora zender: drukmetingen draadloos in de cloud


te zeggen dat onze data naadloos geïnte- greerd kan worden in ieder systeem. Maar we hebben ook klanten die delen van hun proces hebben geautomatiseerd, maar daar- voor nog geen cloud-oplossing hebben. Ook als je geen druksensoren van Keller gebruikt, kan onze cloudoplossing interes- sant zijn. En er komt de komende tijd ook functionaliteit bij. We blijven ontwikkelen met dit systeem.”


Digitaal De Kolibri suite heeft een interessant markt- potentieel. “Overal wordt druk gemeten”, legt Smit uit. “In grote, kleine, complexe en simpele installaties. Overal waar druk nu nog analoog wordt gemeten, zal men op termijn overstappen naar digitale sensoren, gekoppeld aan een cloudoplossing. Je ziet nu nog veel lokale systemen waar bijvoor- beeld een druksensor iets meet en waarna een pompje harder of zachter moet gaan pompen, een sturende functie dus. Dit soort systemen zijn vaak nog analoog en dat werkt prima. Alles wat echter nauwkeurig


Met tussenkomst van de EV120 is de actuele meting zichtbaar, terwijl de continumeting in de cloud wordt gezet.


moet gebeuren, of waarbij er remote access plaats moet kunnen vinden, is of wordt digitaal.”


RS485 Volgens Smit is er, vooral door de razend- snelle ontwikkelingen op het gebied van IoT, veel interesse voor digitale sensoren. “Je ziet bijvoorbeeld dat er in het verleden alleen dure sensoren met een digitale uit- gang waren. Wij komen binnenkort met een nieuwe serie betaalbare sensoren die een digitale uitgang hebben. Straks heb je op de minder nauwkeurige, dus goedkopere sensoren, ook de optie om voor een RS485 uitgang te kiezen.”


IoT


Keller is, zo vindt Smit, aardig op weg als het om IoT gaat. “Los van de sensoren en uiteraard het Kolibri systeem, hebben we de ARC1 modemlogger, waarmee data ver- stuurd kan worden naar onze cloud, maar ook naar een FTP server van de klant. Zeer modulair dus. Ook de Lora LDT zender heb-


ben we zelf ontwikkeld. Het feit dat we alles in huis kunnen maken, van sensor tot soft- ware, laat wel zien dat we bij Keller IoT erg serieus nemen. Ik denk persoonlijk dat we in bepaalde markten straks alleen nog maar sensoren verkopen als ze compatibel zijn met IoT. Dat betekent niet dat klanten persé gebruik hoeven te maken van onze cloud- oplossing, maar wel dat wij als fabrikant er voor moeten zorgen dat wij sensoren leve- ren die een digitale aansluiting hebben en data draadloos kunnen versturen.”


In eigen hand En in dit geval heeft Keller er voor gekozen om alles in huis zelf te ontwikkelen. Het samenwerken met een derde partij kan uiteraard ook, maar volgens Smit heeft in huis ontwikkeling de voorkeur. “Dan weet je tenminste zeker dat het ook echt werkt. Je kunt wel een zendertje kopen van een derde partij, maar wie garandeert mij dat dat zendertje na een firmware upgrade nog steeds werkt? Nu houd je dat volledig in eigen hand.


11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48