search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Doorbraakbeleid Dagvoorzitter Stellinga wil weten hoe het er voor staat als de opbrengsten uit die CO2


-


heffing weer terugvloeien naar de industrie en dus ook naar Tata. “Dat wordt heel makke- lijk gezegd, dat dat geld wel weer terugkomt. Maar zo simpel is het niet”, weet Henrar. “Je bent gebonden aan de regels van staats- steun en dat betekent bijvoorbeeld al dat je nooit meer dan 85% terug kunt krijgen. Maar los daarvan, waarom zouden we een heel gecompliceerd systeem opzetten, terwijl wij zelf al een prachtig plan hebben gemaakt?”


Als je dit soort heffingen gaat opleggen, pis je er naast...


“Het project dat we met Dow aan het uit- werken zijn, is een prachtig voorbeeld van industriële symbiose”, gaat Henrar verder. “Dat is een soort deltaplan waarbij we onze procesgassen opvangen, vervolgens omzet- ten naar syngas en dat gebruiken om synthe- tische nafta van te maken, die ze vervolgens bij Dow gebruiken om plastic van te maken. Helemaal circulair dus.” Prima innovatie, vindt Van der Heijden. “Maar als u zoveel kunt besparen met zo’n maatre- gel, wat doet de overige industrie dan eigen- lijk niet goed?” Volgens Henrar draait het om maatwerk: “Wij kunnen met Dow met deze doorbraaktech- nologie enorm veel besparen, maar dan ver- wachten wij van de overheid ook doorbraak- beleid en dus geen generieke heffing.”


Risico Faiza Oulahsen van Greenpeace wil graag weten waarom het Hisarna project, wat deels uit overheidsgeld betaald is, nu uiteindelijk verder in India uitgerold gaat worden. “Je moet niet alles geloven wat er in de krant staat”, zegt Henrar. “Wij kunnen de Hisarna proefinstallatie niet in één keer naar een mil- joen ton opschalen. Wat we wel kunnen en wat we ook gaan doen, is in tussenstappen naar die miljoen ton gaan. De aandeelhouder is daarvan overtuigd en gelooft daar in. Het is dus niet zo dat Hisarna naar India verhuist, nee, wij gaan ook middels Hisarna produce- ren. Stapsgewijs. Wat betreft het geld voor Hisarna: wij hebben daar 84 miljoen ingesto- ken en 6 miljoen teruggekregen van de over- heid. Het verhaal dat Hisarna een goed voor- beeld is van dat een heffing weer terugvloeit in het bedrijfsleven, klopt dus gewoon niet. Het risico is dus volstrekt voor het bedrijf.”


38 | nummer 3 | 2019 De activist: Faiza Ouhlahsen (Greenpeace)


Greenpeace onderhandelde stevig mee aan de klimaattafel Industrie, maar verliet de tafel nadat bleek dat er geen CO2


-hef-


fing zou komen. “Daar hielden we een aardige kater aan over”, geeft Greenpeace campagneleider Faiza Ouhlahsen toe. “De mededeling van Rutte en Wiebes dat er alsnog een heffing zou komen, was voor ons reden om weer mee te gaan praten.” Greenpeace heeft een eigen plan bedacht. Het voorgestelde idee is tweeledig. De lus- ten en lasten moeten evenredig verdeeld worden. Daarnaast moet er een goede borgstelling zijn dat de reductiedoelstel- lingen ook daadwerkelijk behaald worden. ‘Wij vinden dat we moeten beginnen met een generieke milde heffing. Begin daar- mee in de industrie, stop dat geld in een subsidiepot en geef dat geld weer terug aan de industrie voor plannen die tot ver- duurzaming leiden. De industrie houdt dus zijn eigen broek op. Met een tientje per ton kom je dan al een heel eind. Je kunt daar nog een boetesysteem aan koppelen, om bedrijven die niks doen toch te prikkelen alsnog in actie te komen.”


Hiermee geef je bedrijven dus de tijd en jaag je ze niet het land uit...


Meebetalen Volgens Ouhlahsen ‘is het tijd dat de indus- trie’ gaat meebetalen aan de transitie ‘om het draagvlak in de samenleving te borgen’. “De burger betaalt nu al mee met de ho- gere energierekening. Wij vinden het een goed idee dat de industrie daar ook aan gaat meebetalen.” Ouhlahsen realiseert zich dat nieuwe tech- nieken niet van de ene op de andere dag kunnen worden gerealiseerd. Ze pleit voor een systeem waarbij de boetes pas worden uitgedeeld nadat bedrijven onder de ETS- benchmark uitkomen. “Hiermee geef je bedrijven dus de tijd en jaag je ze niet het land uit.”


Vertrouwen Volgens een van de luisteraars is een van de onderliggende problemen dat er te weinig vertrouwen is tussen overheid en bedrijfsleven. “En dat blijkt vaak ook niet onterecht te zijn. Maar wat nu als we met dit soort afspraken hetzelfde doen als bij de transactie van een nieuw huis? Ik stort mijn geld aan de notaris en die onafhankelijke persoon zorgt er voor dat het op de juiste plek terecht komt, mits aan de voorwaar- den voldaan is.” Theo Henrar denkt dat daarmee het pro- bleem nog niet is opgelost: “Fijn dat het goed geregeld is met zo’n notaris, maar ik moet dat geld toch ergens vandaan peute- ren. Hoe kan ik daarnaast dan nog investe- ren in m’n Hisarna project?”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48