search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Beurzen & events


Petrochemische industrie om evenement in Rotterdam


Het Congres PEFTEC 2019 is nu uitverkocht en de organisatoren geven aan dat de registratie van bezoekers signifi cant hoger ligt dan in de aanloop naar het eerdere evenement in 2017. Het evenement van dit jaar vindt plaats op 22 en 23 mei in Nederland, in congrescentrum Ahoy in Rotterdam.


website www.peftec.com, met daarop ook een uitgebreid programma van de presenta- ties op het congres. Expositiemanager David Hellyer zegt: “De toegang tot de expositie is gratis voor vooraf geregistreerde bezoekers, dus in combinatie met de gratis seminars is PEFTEC 2019 een uitgelezen kans om de allernieuwste informatie te verzamelen over methoden, normen, regelgeving en techno- logie op het gebied van testen, analyseren en toezicht bij afgeleide olieproducten, che- micaliën en petrochemische producten.


E


“In de seminars zijn casestudies en gedetail- leerd praktisch advies opgenomen, gericht op technologie en best practice”, voegde hij toe.


PEFTEC 2019 is een specialistisch evenement dat gericht is op het testen, analyseren en toezicht bij gas, afgeleide olieproducten, chemicaliën en petrochemische producten.


en programma voor de gratis bij te wonen seminar en infor- matie over posterpresentaties zijn zojuist gepubliceerd op de


Met een uitgebreid programma van con- gressen, seminars en een internationale expositie, krijgt u hier toegang tot het meest actuele advies op het gebied van regelge- ving, methoden, normen en technologie voor analisten, proceswetenschappers, onderzoekers, academici, procesoperators, regelgevers, consultants, laboratorium- medewerkers en milieumanagers.


PEFTEC 2019 is uitgegroeid tot een volledig congres over procesanalyse, samen met het uitermate populaire analytische congres en de technische seminars.


In het analytische congres van PEFTEC worden op de eerste dag in een plenaire sessie de allernieuwste analysetechnieken besproken door een van de stichters van de petroleomica en directeur van het Future Fuels Institute aan de Florida State Univer- sity, Ryan P. Rodgers. De plenaire sessie op de tweede dag door Eric Little, Chief Data Offi cer van Osthus, gaat over het actuele onderwerp ‘Big Data and Big Analysis’.


Het PEFTEC Congres voor Procesmonitoring omvat een plenaire lezing over de aller- nieuwste ontwikkelingen op het gebied van procesmonitoring door Alison Nordon van het Centre for Process Analysis and Control Technology (CPACT). Deze worden opge- volgd door sessies met een groot aantal ver- schillende actuele monitoringtechnieken.


De nieuwe grotere PEFTEC-expositie zorgt voor toegang tot innovatie door meer dan 250 vooraanstaande bedrijven, waarvan velen tijdens het evenement technische seminars zullen houden - zie peftec.com voor meer informatie.


De expositie biedt een geweldige kans om niet alleen de nieuwste technieken te tonen, maar ook om deze te bespreken met ex- perts en om potentiële leveranciers te ont- moeten. Dit is van essentieel belang omdat directe bijeenkomsten het mogelijk maken vertrouwen op te bouwen, en mensen die exposities bezoeken geven vaak aan dat ze zaken tegenkomen waarvan ze eerder niet wisten dat ze hiernaar op zoek waren.


40


| nummer 3 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48