search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Inhoud


Gaswinning wil resterende methaan- emissies elimineren


6


De Nederlandse olie- en gasindustrie heeft de emissies van methaan de afgelopen de- cennia aanzienlijk teruggebracht dankzij een goede bedrijfsvoering met volop aandacht voor lekverliezen. Nieuwe reductieambities staan op stapel. Ondanks het geringe aan- deel in de nationale methaan-uitstoot blijft de maatschappelijke en politieke druk op de sector groot.


Staal en chemiereuzen maken samen rook- gassen schoon


en CO schoon te maken en geschikt


Zin en onzin van de CO2-heffing


-heffing. Voor- en


34


Op 2 april werd in Pakhuis de Zwijger een politiek verslaggever Marike Stellinga voor- gezeten debat gevoerd over de zin en onzin van een nationale CO2


tegenstanders kregen de tijd om argumen- ten uit te wisselen en experts presenteerden de resultaten van hun bevindingen. Process Control luisterde mee.


14


te maken voor andere, verdere chemische processen. “Het project heeft een looptijd tot eind 2022”, zegt projectleider Matthijs Ruitenbeek, binnen de Dow Benelux organi- satie werkzaam in de R&D groep.


Dow Benelux BV in Terneuzen en de staal- bedrijven Tata Steel in IJmuiden en Arcelor Mittal in Gent zijn momenteel bezig met een proef om de uitstoot van gassen zoals CO2


Gevolgen van Industrie 4.0 volgens scenario analyse


26


Het magazine Computable kopte eind maart: ‘Europa onderschat digitale trans- formatie industrie’, naar aanleiding van een eerder verschenen rapport van EIT Digital, een kennisorganisatie die zich richt op de digitale transformatie van Europa. In dit rapport worden aan de hand van een vier- tal scenario’s de impact van Industrie 4.0 achtige maatregelen geïnventariseerd. Het levert een veel holistischer beeld op dan we gewend zijn in de procesindustrie. We pra- ten erover door met de CEO van EIT Digital, Willem Jonker.


En verder:


Compatible en modulaire sensoren


Column Henk Krols


Minder incidenten met dubbelwandige leidingen Nieuws


Modbus nog altijd populair Bedrijvenwijzer en agenda


10 12


19


Column Martin van den Hout 33 PEFTEC 2019


24 & 31 40


43 46


3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48