search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Nieuws Biomassacentrale niet bij iedereen populair


Nuon (inmiddels heet het bedrijf Nuon Vattenfall) is bezig met de bouw van een biomassacentrale bij Diemen. De energie- centrale moet straks tienduizenden wonin- gen, zowel in Almere als in Amsterdam, van energie gaan voorzien. Nu gebeurt dat nog met aardgas en/of kolen. Biomassa biedt volgens Nuon Vattenfall een duurzamer alternatief, vergeleken met de


fossiele alternatieven. Maar omwonenden maken zich zorgen: volgens hen zou de luchtkwaliteit er juist op achteruit gaan door de komt van de biomassacentrale. Gemeente Diemen is tegenstander van de komst van de nieuwe centrale, maar de gemeente kan de komt niet verhinderen. Onlangs heeft de gemeente daarom aan de gemeentes Amsterdam en Almere en de


Provincie Noord-Holland gevraagd een con- venant te sluiten met Nuon waarin extra af- spraken over de uitstoot en de herkomst van de biomassa zijn opgenomen. Er bestaan overigens al richtlijnen voor biomassacentra- les, maar in het convenant zouden de regels nog eens aangescherpt kunnen worden.


Warmtebeeldcamera in zakformaat


De Fluke PTi120 is een handige pocket warmtebeeldcamera met uitstekende specifi caties. Door de geringe afmetingen (8,9 x 12,7 x 2,5 cm) past deze warmtebeeldcamera gemakkelijk in uw zak. Het instrument biedt echter uitstekende specifi ca- ties, met een thermische resolutie van 120 x 90 (10.800 pixels) en een meetbereik van -20 tot 150 °C. De beelden kunnen wor- den opgeslagen als jpeg of als volledig radiometrisch bestand. Via het grote LCD touchscreen kunt u de beelden bekijken en het instrument bedienen via het Nederlandstalige menu. Met IR-Fusion kunt u een visueel beeld combineren met een infra- roodbeeld om details duidelijk in beeld te brengen en moge- lijke problemen beter te lokaliseren. De Fluke PTi120 is klein maar zeer robuust. Met IP54 is het toestel bestand tegen vuil en water. De behuizing kan zelfs een val van 1 meter doorstaan. U kunt gratis Fluke Connect desktop software downloaden, waarmee u een volledige analyse kunt maken van uw warmte- beelden en deze professioneel kan rapporteren. Met Fluke Connect Asset Tagging behoort het vervelende sorteren en ordenen van uw infraroodbeelden tot het verleden. Door een QR-code of barcode van uw apparaat of object te scannen, worden de infraroodbeelden en informatie over datum en tijd opgeslagen in vooraf gedefi nieerde mappen. U kunt deze beelden en informatie direct uploaden in uw systeem via een WiFi verbinding. De Fluke PTi120 is uitstekend geschikt voor industrieel onderhoud, waaronder periodieke controle en trou- bleshooting bij pompen en elektro-motoren, elektrotechnische installaties en zekeringen.


MEETINSTRUMENTATIE


Relatieve vochtigheid Transmitters voor Explosie gevaarlijke omgevingen !


De relatieve vochtigheid en temperatuur opnemer, de EE300Ex-HT voldoet aan de ATEX voorwaarden voor intrinsiek veilige werking in explosie gevaarlijke omgevingen (zone 0 / 20). De EE300Ex is ook geschikt voor meting van vocht in olie. Specificaties: Meetbereik Proces Druk


: -40 ... +180°C en 0-100%RV : tot 300 bar


Temperatuur klasse : T6 Uitgang


: 4 - 20 mA


Applicaties: Chemische proces controle, Offshore, Farmacie, Explosie gevaarlijke opslag, Olie platforms etc.


www.catec.nl - info@catec.nl Turfschipper 114 | 2292 JB Wateringen | Tel. 0031 174 272330 | Fax. 0031 174 272340 24 | nummer 3 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48