search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Discussie 2: Bas Jacobs (hoogleraar economie) Frans Rooijers (CE Delft) Hans de Boer (VNO NCW)


70 Economen ondertekenden een manifest waarin ze pleiten voor een CO2


invoeren, als je er maar een ‘border adjustment mechanism’ aan toevoegt. Daarmee voorkom je dat je concurrentieverlies krijgt van andere landen. Echter, net als het ETS, moet je zo’n mechanisme op Europees niveau regelen. Pas dan heb je het over een verstandige heffing.”


-heffing, maar volgens Hans de Boer maakten 3400 Ameri- kaanse economen een veel beter punt: “Je kunt best een CO2


Gele hesjes Over een verstandige heffing gesproken: wat is nu precies verstan-


dig? Volgens Jacobs is het vrij simpel: “Je wilt dat iedereen die CO2 uitstoot daar een prijs voor betaalt. Dat gaat uiteraard gepaard met inkomenseffecten. Dat leidt tot een grotere inkomensongelijkheid. Om gele hesjes te voorkomen moet je dus maatregelen treffen om die ongelijkheid te bestrijden. Daarnaast is er een reëel risico op weglekeffecten. Daarom moet je geld terugsluizen naar de industrie om te voorkomen dat je banen verliest. Je moet bedrijven met ande- re woorden niet kapot belasten. Sterker nog, je belast dus wel de uitstoot, maar per saldo hoef je bedrijven niet zwaarder te belasten.”


Grensmechanisme “Dat is leuk en aardig,” vindt De Boer, “maar dit werkt alleen in een model-analytische omgeving en daar wonen wij niet in. Deze belas- ting zet Nederlandse bedrijven in een globale markt op achterstand.” Bij Jacobs gaat het er niet in: “Waarom zou je wel ETS rechten kunnen uitdelen, maar geen werkende CO2


-beprijzing kunnen invoeren?”


Dat is volgens De Boer vrij simpel: “Een bedrijf kan die heffing niet kwijt in z’n prijs en dan ook nog investeren in nieuwe innovatie tech- niek. De enige oplossing is dus dat grensmechanisme.”


80 tot 100 euro Volgens Rooijers praten de mannen langs elkaar heen. “Wij hebben al een jaar geleden een voorstel uitgewerkt waar zo’n border tax in zit. Het probleem wat De Boer meldt is zeker legitiem, maar de klimaatuitdaging is niet gering. We moeten in een korte tijd naar de halvering van onze uitstoot toe. Vergis je niet, om die halvering te bereiken kost het uitstoten van een ton CO2


straks 80 tot 100 euro. Je moet dus nu al beginnen aan een systeem dat door de industrie 18-20 June 2019


International Gas Analysis Symposium & Exhibition


Fokker Terminal The Hague 10th


Join the 10th edition of our event and meet the world’s leading experts on gas analysis


The best global forum on analysis of gases to become aware of the latest developments and applications in the industry and society.


mechatronica


3-day symposium Transition fuels, Enhancing Health, safety and environment, Gas cylinder handling, Hydrogen, Measuring isotopes, Metrology, Laboratory and process optimisation, Energy gases.


Short courses - Accreditation in gas analysis - Practical maintenance and trouble- shooting in gas chromatography


Main sponsor


AMETEK-JOFRA & BEAMEX Kalibratieoplossingen


39


Exhibition and networking The exhibition floor with over 35 exhibiting companies from all over the world and a scientific poster area as well as opening drinks and a social dinner event offers you networking opportunities in an excellent ambiance.


For registration and more information www.gasanalysisevent.com


Organized by


gedragen kan worden en waarbij de beprijzing kan worden doorge- rekend naar de klant.”


-heffing


-heffing en dan blijkt dat die landen hun uitstoters vrijstellen van ETS. Dan vertel je dus maar het halve verhaal.”


Halve verhaal Volgens De Boer heeft een onlangs uitgekomen rapport van PwC veel te weinig aandacht gekregen. “In dit rapport is toch echt duide- lijk becijferd dat er binnen de industrie geen ruimte is voor een COv- taks. Het eerlijke verhaal wordt te weinig verteld. Dan lees ik weer in de krant dat deze vier landen ons voorgingen in een nationale CO2


Klimaatpaus Ed Nijpels, gekscherend ‘klimaatpaus’ genoemd door Stellinga, krijgt de laatste minuten van het debat. “Kijk, die 49% moet er komen. Daar is geen discussie over. Hoe we daar gaan komen, dat staat duidelijk nog niet vast. Ik wacht tot alle tafels met een verstandige oplossing komen. De argumenten van Theo zijn valide. Dat moet niet gebagatelliseerd worden. Maar de argumenten van Bas Jacobs zijn minstens zo valide. De vervuiler betaalt op dit moment nog niet in Nederland en daar zullen we toch wel naartoe moeten.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48