search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Klimaat VNO-NCW, Tata, Greenpeace, Triodos en anderen met elkaar in debat


Zin en onzin van de CO2


-heffi ng


Op 2 april werd in Pakhuis de Zwijger een door politiek verslaggever Marike Stellinga voorgezeten debat gevoerd over de zin en onzin van een nationale CO2


-heffi ng. Voor- en tegenstanders kregen


de tijd om argumenten uit te wisselen en experts presenteerden de resultaten van hun bevindingen. Process Control luisterde mee.


een idee vanuit de linkse oppositie, dat werd verguisd door de industrie en vlak voor de Provinciale verkiezingen kwam de coalitie ineens met de ‘klimaatdraai’. Hoe hangt de vlag er inmiddels bij? En wat zijn nu de voor- en nadelen van zo’n heffi ng?


Pakhuis de Zwijger zit nokvol en dat is niet gek, want vrijwel elke dag is er iets te melden over de nationale CO2 -heffi ng. Het begon met De rekenmeester: Robert Koelewijn (Planbureau voor de leefomgeving)


“In december werd het ontwerp klimaat- akkoord (OKA) gepresenteerd en daarbij werd ons de vraag gesteld te kijken naar de eff ecten van de voorgestelde maatregelen en de kosten daarvan”, begint Koelewijn. “Bedrijven die meer dan 10 kiloton CO2


uit-


stoten, hebben een reductieplan moeten indienen. Bij de uitvoering van die plannen worden de succesvolle bedrijven beloond met de SDE ++ bonus en niet-succesvolle bedrijven bestraft met een malus. De recent voorgestelde CO2


-heffi ng was geen onder- deel van het concept klimaatakkoord.”


Onzekerheden Koelewijn toont een overzicht van de be- rekende CO2


-reductie. “Je komt met deze


maatregelen tot een reductie van 50 Mega- ton in 2030. Daarbij is een bandbreedte van 6 megaton aan de onderkant en 14 mega- ton aan de bovenkant berekend. Dat is dus een forse bandbreedte.” De grootte van de bandbreedte zit hem in bepaalde onzekerheden. Er is onzeker- heid over de technische capaciteit van de industrie. CCS is mogelijk, processen kunnen verder geoptimaliseerd worden, maar nie-


mand weet precies wat de grenzen van die mogelijkheden zijn. Ook is nog onduidelijk hoe het OKA precies in beleid zal worden omgezet en daarop volgend is weer ondui- delijk hoe bedrijven zullen reageren op dat beleid. Dit soort onzekerheden verklaren volgens Koelwijn de bandbreedte.


Fuik


Koelewijn betwijfelt of het voorgestelde bonus-malus systeem in de praktijk echt zal werken. “Als bedrijven een maatregel voor- stellen en die vervolgens niet halen, worden ze bestraft. Dat zou dus kunnen leiden tot het bewust minder voordelig inschalen van zo’n plan, om te voorkomen dat je op de vingers getikt wordt. Of je laat gewoon wat maatregelen weg. Je vraagt met dit systeem


Marike Stellinga in gesprek met Robert Koelewijn. 34 | nummer 3 | 2019


Je vraagt met dit systeem of bedrijven een fuik willen bouwen, waar ze vervolgens zelf in moeten gaan zwemmen...


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48