search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Colofon 2 takt


vakblad over procesbesturing en -optimalisatie


Process Control verschijnt 7x per jaar (zowel print als digitaal)


Hoofd- en eindredactie Drs. Joeri van der Kloet joeri.vanderkloet@processcontrol.nl www.processcontrol.nl


Medewerkers aan dit nummer Jelle Vaartjes Pieter van den Brand Rob Hulsebos Henk Krols Martin van den Hout


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht Henk van der Brugge 0184-481041 henk@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg, MSc 0184-481045 henno.ploeg@processcontrol.nl


Vormgeving Jessica Dales, Dock35 Marketing


Druk Senefelder Misset B.V., Doetinchem


Abonnement € 79,- excl. BTW (ontvangst print en digitaal) Buitenland € 109,- excl. BTW Jaargang van 7 achtereenvolgende uitgaven


Disclaimer AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samen- gesteld. AcquiMedia, (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, (hoofd)redactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd


zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever foto’s of (gedeelten van) teksten uit deze uitgave over te nemen. Ook met toestemming van bronvermelding is verplicht.


Modbus:


De titel Process Control is eigendom van Adept BV en wordt in licentie uitgegeven door AcquiMedia. ISSN 1387 - 5825


nog altijd een populair industrieel netwerk


pc03cover.indd 1


Recent heb ik een elektrische scooter aangeschaft. De wegen in de Randstad worden steeds voller en in vrijwel alle delen van Den Haag moet je tegenwoordig betalen voor het parkeren. Fietsen is een goed alternatief, maar dat doe ik uitsluitend op een racefi ets en liever niet in de stad. OV is het meest duurzame volgende alternatief, maar aanslui- tingen laten vaak te wensen over, plus, ik kan slecht tegen het wangedrag van mede- reizigers (schoenen op stoelen, troep, herrie, u kent het). De huidige elektrische scooters hebben een acceptabele actieradius en als je een goed merk koopt, heb je een degelijke motor (Bosch) en een goede accu (Panasonic).


Net als toen ik mijn hybride auto aanschafte (inmiddels 11 jaar oud, geen centje pijn), kreeg ik met deze scooter ook het bekende gehoon van tegenstanders van elektrisch vervoer. Of ik wel wist dat ‘die scooter pas groener zou zijn na 60.000 kilometer’ en dat ‘die accu’s straks op één grote berg komen’ en dat ‘al die subsidies oneerlijk zijn’. Het mak- kelijke antwoord is dat je maar één keer achter een opgevoerde twee takt snorscooter hoeft te rijden om te concluderen dat zo’n vervoersmiddel letterlijk en fi guurlijk stinkt. 97 Procent van de snorscooters is opgevoerd en produceert daardoor veel meer lucht- vervuiling dan noodzakelijk. Aangezien er ook geen APK is voor dit soort voertuigen, walmen en snerpen die rustig tot in lengte van dagen voort. Van dat probleem ben je af als je elektrisch snort of bromt. Het verhaal van de 60.000 kilometer is losjes geïnspireerd op een ‘onderzoek’ in de automotive dat suggereert dat elektrische auto’s pas ver na het verstrijken van de houdbaarheid van het accupakket groener zijn dan fossiele auto’s. Los van het feit dat dit soort onderzoeken nooit rekening houden met het feit dat centraal ingezette energie veel milieuvriendelijker kan worden benut dan decentraal rondrij- dende individuele verbrandingsmotoren, kloppen de claims met betrekking tot accu- pakketten ook nooit. In NYC rijden duizenden Priussen rond met bijna een miljoen op de teller met het originele (inmiddels ouderwetse) accupakket. Gebruikte accu’s (en vooral Lithium ion exemplaren) kunnen keurig gerecycled worden. Subsidie dan? Geen cent. Ik heb hem privé gekocht, omdat ik geen zin heb om voor een scooter een complete ad- ministratie bij te houden. In mijn gemeente levert dat geen voordeeltjes op, tenminste niet in de vorm van subsidie. Ik rij nu voor 30 cent aan groene stroom zo’n 80 kilometer. Onderhoud is minimaal, afschrijvingen zijn vergelijkbaar met elke nieuwe scooter.


Het hoongelach is exemplarisch voor de ‘klimaatpo- larisering’ die je nu ziet. Dat er (misschien) relatief veel gesubsidieerd is op dure elektrische auto’s, wil natuurlijk niet zeggen dat elektrisch rijden an sich niet kan renderen of niet groen is. Je moet wel echt onder een steen hebben gelegen om te denken dat een vervuilend apparaat (lucht en geluid) als een opgevoerde twee takt beter is voor wie dan ook.


Joeri van der Kloet Hoofdredacteur


redactie@processcontrol.nl jaargang 28 | 2019 | www.processcontrol.nl


Dubbelwandig leidingwerk vergroot veiligheid aanzienlijk


CO2


-heffi ng: Zin en onzin


Bij de cover Wekelijks gebeuren er in de Nederlandse industrie ongelukken waarbij medewerkers zonder PBM’s in contact komen met gevaarlijke stoff en. Door gebruik te maken van dubbelwandig leidingwerk worden werkomgevingen een stuk veiliger. Floris Klink vertelt er meer over op pagina 19.


30-04-19 13:00


Redactioneel


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48