search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Werking van het foutdetectie-algoritme in Modbus/ASCII en RTU


Werking Qua werking is Modbus de eenvoud zelf. Eén apparaat is de “master”, en die geeft commando’s aan een (uit te kiezen) slave. Die voert dat commando intern uit, stuurt dan een antwoord terug, waarop de master al die tijd zat te wachten. Daarna herhaalt de cyclus zich, naar dezelfde of een andere slave. Commando’s heten in Modbus “functie- codes”, waarvan er een twintigtal bestaan. De meeste leveranciers bouwen er maar twee in hun apparaat in, die overeenkomen met wat wij “Read” en “Write” zouden noe- men. Per functiecode kunnen individuele bits van een slave gelezen of geschreven worden, of zogenaamde “registers”. Deze zijn 16 bit groot, en kunnen van alles bevatten: inputs / outputs (analoog of digitaal), status- gegevens, configuratie, etc. Dit bepaalt de leverancier zelf; het is dan ook anders voor elk soort Modbus-apparaat. Sinds een paar jaar wordt de benaming “master” en “slave” niet meer gebruikt in de specificatie, waarschijnlijk omdat het poli- tiek incorrect geworden is. Officieel heet het nu “client” en “server”, maar bijna iedereen gebruikt nog de oude terminologie. Voor de werking maakt het verder niet uit!


OSI-model Wie over netwerkprotocollen praat, kan niet om het OSI 7-lagen model heen. Het be- schrijft welke functies waar in een netwerk moeten komen, van bekabeling (1) tot net- werkberichten (2) internetten (3) betrouw- baarheid (4) sessies (5) datapresentatie (6) en applicatiefunctionaliteit (7). Als twee apparaten met elkaar willen communiceren, dan moet op alle zeven lagen dezelfde im- plementatie aanwezig zijn. De Modbus specificaties beschrijven echter niet alle zeven lagen, enkel laag 2 en 7.


De leveranciers moeten de andere ontbre- kende lagen dus invullen. En dat gaat na- tuurlijk wel eens fout, als leverancier A iets anders kiest dan leverancier B. Gelukkig is er wel een soort van consensus in de markt, maar kleine verschillen blijven bestaan. Dit leidt dan tot een lastiger ingebruikname.


Ingebruikname Ondanks zijn eenvoud geeft het gebruik van de seriële varianten van Modbus altijd wat gedoe. Modbus beschrijft namelijk niet hoe de bekabeling van het netwerk geregeld


Stroomdiagram voor de implementatie van een Modbus functiecode (bron: Modbus.org).


Modbus komt nog uit het tijdperk dat een 16-bit CPU al heel wat was, en floating-point data niet bestond...


44 | nummer 3 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48