search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Safety Reehorst Dordrecht pleit voor toepassing dubbelwandige leidingen


Aantal incidenten op de werkvloer kan lager met dubbelwandige leidingen


Er gebeuren wekelijks incidenten met gevaarlijke vloeistoffen in de industrie. Vooral in omgevingen waarbij je die niet verwacht: bijvoorbeeld binnen de voedingsmiddelenindustrie en drinkwaterbedrijven. De wet biedt de mogelijkheid om in een dergelijke omgeving enkelwandige leidingen voor chemische vloeistoffen toe te passen, maar als er in zo’n leiding een lekkage optreedt, is men minder adequaat be- schermd dan in de chemie- of procesindustrie. De oplossing: het toepassen van dubbelwandige leidingen.


al decennia lang actief in de bouw van tankstations en in die branche is er sinds de jaren zestig, waarin er te vaak sprake was van verontreiniging als gevolg van lekkages, een goede regelgeving van kracht. Je mag daar bijvoorbeeld als installateur alleen aan het werk als je door Kiwa bent gecertificeerd. Hetzelfde geldt


F


loris Klink van Technisch Installatiebedrijf Reehorst Dordrecht, vindt dat er in Neder- land een discrepantie bestaat in het om- gaan met gevaarlijke vloeistoffen. “Wij zijn


voor de chemie: als je nu een chemie-installatie wilt bouwen voor zuren of logen, moet je als installateur gecertificeerd zijn volgens de BRL-K903/08. Leidingen die buiten het zicht lopen, moeten dubbelwandig zijn uitgevoerd. Bij de leidingen die wel in het zicht liggen, volstaan enkelwandige leidingen. Medewerkers die werkzaam zijn in de chemie- of procesindustrie zijn in dat soort omgevingen goed voorbereid op eventuele lekkages, onder andere door het gebruik van PBM’s. Binnen de voedingsmiddelen-


Chemicaliën tanks voorzien van dubbelwandige chemi- caliën leidingen.


19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48