search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
persé pijn te doen. En je kunt de gelden uit die heffing terug laten lopen in innovatieve oplossingen.” Stegemans eigen oplossing ziet er als volgt uit: “Begin met een nationale CO2


-heffing


in de industrie, daar waar je zo efficiënt en goedkoop mogelijk uitstoot kunt reduceren. Gebruik die inkomsten om de onrendabele top te financieren. Doe dit proces tenslotte voorzichtig en voorspelbaar.”


ETS of pijn? Toch komt Stegeman al bij de eerste vraag van dagvoorzitter Stellinga terug op ‘de pijn’ van de maatregel. Want gaat die maatregel toch niet een beetje pijn doen voor de grote uitstoters? “Kijk, als econoom weet je dat een maatregel eigenlijk alleen werkt als er toch wat pijn bij komt kijken. Je hebt een


bepaalde prikkel nodig. Het kan dus inder- daad best zijn dat door allerlei effecten er banen verdwijnen.” Stegeman benadrukt nogmaals dat een strenger ETS systeem absoluut te prefereren is boven een nationale CO2


-heffing. “Maar


wat als dat ETS niet strenger wordt? Dan moet je toch iets gaan doen.”


Benchmark Een van de aanwezigen vraagt zich hardop af wat het nu eigenlijk voor Tata zou kosten om te moeten verhuizen naar een land waar geen CO2


-heffing geldt. “Dan moet je het


toch over een enorme taks hebben, wil dat renderen toch?” Theo Henrar reageert direct: “Ik heb geen idee wat het kost. Simpelweg omdat we niet gaan verhuizen. Maar ik kan best met u een


Toeleveranciers in de industrie gaan dat als eerste merken, want er wordt niks meer bij ze besteld. Daar vallen dus de klappen...


rekensommetje maken. Stel dat we een hef- fing van 50 euro per ton krijgen. Dan mogen wij 600 miljoen euro gaan betalen. Gemid- deld maken wij 200 miljoen euro winst, EBIT (earning before interest and tax, red.). Dat kan ik dus niet betalen. Maar erger nog, het zou toch treurig zijn als wij hier de tent moe- ten sluiten, terwijl wij de benchmark zijn op het gebied van schone staalproductie? En dan veel minder schoon staal maar in Duits- land gaan produceren? Vergeet niet dat we straks voor al die windmolens staal nodig hebben. Straks maken we dus klimaatneu- traal staal.”


Klappen Ook Hans de Boer van VNO-NCW wil graag iets toevoegen: “Zo’n prijs gaat straks pijn doen. Mensen vragen dan vaak wanneer de fabriek dicht gaat, maar zo gaat dat niet. Bij de invoering van een nationale CO2


-taks zul-


len bedrijven hun investeringen op een laag pitje zetten, om de plant nog lang mogelijk draaiende te houden. Toeleveranciers in de industrie gaan dat als eerste merken, want er wordt niks meer bij ze besteld. Daar val- len dus de klappen.”


Discussie: Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland) en Theo Henrar (CEO Tata Steel Nederland)


Volgens Van der Heijden is ‘verantwoord on- dernemen’ een manier van werken die door de maatschappij als verantwoord wordt gezien. Wat de maatschappij verantwoord vindt, verandert vaak heel snel. “Wat van- daag OK is, is morgen taboe”, zegt Van der Heijden. En dat die verandering soms heel snel kan gaan, bleek wel bij de klimaatdraai een paar weken geleden. Volgens Van der Heijden heeft Rutte goed geluisterd naar wat er speelt in de maatschappij ten aanzien van de CO2


-heffing. “En in essentie snapt hij


natuurlijk heel goed dat een prijsprikkel dé manier is om gedrag te veranderen.”


Principes Ook Henrar is voor verantwoord onderne- men. “Wij hebben een grondstoffenakkoord, staal is volledig recyclebaar, we zijn voor gelijkheid, enzovoorts. Tata geeft enorm veel terug aan de maatschappij. Dat gezegd hebbende, Rutte heeft gezegd dat de hef- fing een verstandige heffing moet worden en niet ten koste mag gaan van banen. Ik vind het belangrijk dat we ons realiseren dat het klimaat niet ophoudt bij Nederland. Als je naar Tata in Nederland kijkt en daarbij de toeleveranciers meeneemt, zijn we goed voor zo’n 40.000 banen. Dit bedrijf doet het


op wereldniveau als een van de besten als je de hoeveelheid CO2


bekijkt. Tata heeft ook nog eens concrete plannen om samen met Dow voor 2030 5 miljoen ton CO2


opleggen. Wij kunnen het anders gewoon niet betalen.” Van der Heijden is het er niet mee eens: “De verduurzaming moet je in de kern van je bedrijf doorvoeren en ik geloof dat jullie de mogelijkheden hebben om dat te doen. Die heffing moeten jullie ook kunnen betalen, als jullie dat principe maar kunnen loslaten.” “Innovatie staat enorm hoog in ons vaan- del”, antwoordt Henrar. “Als dat niet zo zou zijn, hadden we nooit de positie kunnen bereiken waarop we nu staan. Neem ons Hisarna project. Daarmee zijn we inmiddels in staat om met 20% minder CO2


kan je niet nu ook nog eens een CO2 goed


meteen 120 miljoen euro achter gaan lopen bij Thyssen in Duitsland en Arcelor in België. Als je dit soort heffingen gaat opleggen, pis je er naast.”


staal te produceren. Het project met Dow is enorm innovatief en daar stoppen we 1,3 miljard in. Ik wil je best in onze boeken laten kijken. Dan kan je zelf zien dat als je een heffing van een tientje op CO2


37 -uitstoot per ton staal te besparen. Zo’n bedrijf -heffing


krijgt, we


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48