search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dubbelwandige Flexibele RVS chemicaliën distributie leidingen.


industrie en drinkwaterbedrijven worden dezelfde chemische vloeistoffen gebruikt, weliswaar in veel kleinere hoeveelheden, maar zijn de medewerkers zich er veel minder van bewust. Hygiëne is ontzettend belangrijk en wordt door strenge protocol- len geborgd. Het gebruik van chemisch bestendige PBM’s is echter veel minder ingevoerd.


Utilities


Neem nou een willekeurige fabriek in de zuivelindustrie. Voor onder andere CIP pro- cessen wordt gebruik gemaakt van gevaar- lijke vloeistoffen, bijvoorbeeld salpeterzuur en natronloog. De leidingen met deze vloeistoffen lopen veelal over hetzelfde tracé als de product- leidingen, van buitenaf is niet te zien dat er chemicaliën onder druk worden verpompt.


20 | nummer 3 | 2019


De medewerkers die in deze productie- ruimte hun werk doen zijn volledig onbe- schermd, waardoor, in geval van een lekka- ge, er ernstig lichamelijk letsel kan ontstaan met blijvende gevolgen. “Men is er niet op bedacht en zich er niet van bewust welke gevaren dit kan opleveren”, meent Klink.


Arbo “In principe mag je door zo’n zuivelfabriek gevaarlijke vloeistoffen door enkelwandige leidingen laten lopen, zonder dat je het personeel allerlei chemisch bestendige be- schermende kleding geeft”, vervolgt Klink. “Maar je hebt ook een Arbo wet. Hierin staat opgenomen dat men werknemers moet beschermen tegen gevaarlijke situaties. Primair moet men contact, of het risico op contact met gevaarlijke vloeistoffen voor- komen. Vanuit de Arbowet is men verplicht


een arbeidshygiënische strategie te volgen, welke bijvoorbeeld voorziet in een bronaf- scherming. Het toepassen van dubbelwan- dig leidingwerk is hiervoor een adequate oplossing.”


Wekelijks Middels een inventarisatie is inzichtelijk gemaakt welke incidenten er hebben plaatsgevonden die betrekking hebben op het gebruik van chemicaliën binnen de voedingsmiddelenindustrie. Klink: “Hieruit is naar voren gekomen dat er wekelijks sprake is van incidenten, al dan niet met verzuim tot gevolg. Wanneer gekeken wordt naar de oorzaak is dit in vele gevallen terug te leiden naar onwetendheid en het onjuist inschat- ten van de risico’s wanneer men werkt aan een installatie waarin genoemde chemica- liën aanwezig kunnen zijn.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48