search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Want het bouwen kost tijd, genereren van data kost tijd, en dan de besluitvorming over de eindinvestering met het afwegen van alle risico’s kost ook nog tijd...


eventueel nog moeten doen als we beren op de weg tegenkomen. Als je rekent met 2030 als richtdatum hebben we niet heel veel kansen om die investering er door te krijgen. Je moet je voorstellen dat zo’n staal- fabriek wordt gebouwd met een levensduur van meer dan 50 jaar. Die hebben eens in de zoveel jaar onderhoud. Dat is het moment om implementaties te doen en daarna moe- ten die weer heel veel jaren mee. De inves- teringscyclus is elke zeven á acht jaar. Dan hebben we tot 2030 nog maar twee kansen om echt iets te implementeren. En dan moet het ook nog ontworpen worden op basis van betrouwbare data zodat de risico’s zo klein mogelijk zijn.”


Stappen Wanneer is het project afgerond? Ruiten- beek: “We zijn op dit moment gestart met een pilotproject dat loopt tot en met eind van dit jaar. Die gegevens komen dit jaar beschikbaar en dan kunnen we de vervolg-


staalgas komt tenslotte uit ijzererts en kolen en daar zitten allerlei componenten in die uiteindelijk in het gas terechtkomen. We zijn nu proeven aan het doen om te kijken hoe dat gas zo efficiënt mogelijk geschikt ge- maakt kan worden voor gebruik. De tweede fase is om met het schoongemaakte gas te gaan werken. De beide fabriekjes worden straks dus aan elkaar gekoppeld”.


stap inzetten. Het tweede project is mede gefinancierd vanuit de topsector energie. Dat project is net gestart en dat heeft een looptijd tot eind 2022. We zijn nu bezig met het ontwerpen en bouwen van de instal- latie. Uiteraard worden de resultaten straks gebruikt om berekeningen te maken en het concept verder te verfijnen.” Het zijn dus twee projecten? “Dat heeft te maken met de technische stappen die wij denken nodig te hebben om dat staalgas geschikt te maken om er chemie mee te doen. De eerste stap is het afscheiden van CO2


en het schoonmaken van gas. Want


Symbiose Ruitenbeek onderstreept nogmaals dat het project voortkomt uit industriële symbiose. “Dus echt binnen de industriële clusters waar wij als Dow naar gekeken hebben. Wij als Dow hebben ons gericht op partners waar we mee kunnen samenwerken op het gebied van grondstoffen, energie, water en afvalstromen. Wat afval voor de één is, kan een grondstof voor de ander zijn. Er zijn veel voorbeelden maar Steel2Chemicals heeft de grootste impact. Het project past heel goed binnen de Nederlandse klimaat- ambities en dat heeft als voordeel dat de overheden bereid zijn gericht investeringen te doen in de project-kosten en dat helpt heel erg, want een eerste fabriek is altijd een erg risicovolle investering. Het is dus belangrijk om tot cofinanciering te komen, zowel uit Europese geldstromen als Neder- landse gelden om deze projecten tot een goed einde te brengen.”


17


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48