search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De inspecteurs van Ingenieursbureau Klink zijn veelzijdig en flexibel. Zij voeren inspec- ties uit BOVEN en ONDER de grond van opslagtanks en leidingwerk.


Om integriteit en veiligheid te kunnen garan- deren, worden de projecten uitgevoerd vol- gens de geldende normen en standaarden. Binnen onze organisatie vormen ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ de basis van al onze werk- zaamheden.


GRONDSE TANKINSPECTIES


In dit kader beschikken wij over de volgende certificaten: NEN EN ISO 9001:2015, NEN EN ISO 14001:2015 en VCA Petrochemie.


• Tankinspecties


• DCVG en locatiemetingen • Camera inspecties


• Dichtheidsbeproevingen


• Metingen Kathodische Bescherming • Endoscopisch onderzoek • Grondwatermonitoring • Aardingsmetingen


Voor meer informatie bel of mail met onze medewerkers via 078 - 616 05 29 of info@ingenieursbureauklink.nl. Kijk op www. ingenieursbureauklink.nl


Bamendaweg 62 3319 GS Dordrecht T 078 - 616 05 29 E info@ingenieursbureauklink.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48