search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Industriële symbiose Steel2Chemicals: koolstoffen uit staal wordt grondstof voor chemie


Staal en chemiereuzen maken R


Dow Benelux BV in Terneuzen en de staalbedrijven Tata Steel in IJmuiden en Arcelor Mittal in Gent zijn momenteel bezig met een proef om de uitstoot van gassen zoals CO2


en CO schoon te maken en geschikt


te maken voor andere, verdere chemische processen. “Het project heeft een looptijd tot eind 2022”, zegt projectleider Matthijs Ruitenbeek, binnen de Dow Benelux organisatie werkzaam in de R&D groep.


Jelle Vaartjes


uitenbeek houdt zich bezig met de ont- wikkeling van duurzame technologieën, gericht op toekomstige procesvoering. “Dus ik werk niet aan de optimalisatie van


bestaande installaties, maar aan de technologie die we nodig denken te hebben om in de toekomst op een nog efficiëntere en betere manier onze producten te kunnen maken. In die hoedanigheid ben ik verbonden aan de duurzaamheidsgroep op twee gebieden: ik houd me bezig met de CO2


op de vraag welke zaken er wel of niet kunnen en waar de moeilijkheden liggen. Op dit moment zijn we het lab al uit. De laboratorium experimenten zijn voorbij en we zijn nu aan het opschalen naar wat wij pilot-installaties noemen. Dat zijn installaties in de grootte van een zeecontainer, zodat ze makkelijk verplaatsbaar zijn. Ze moeten ook voldoende schaal hebben om relevante data te genereren, maar zijn niet zo groot dat het meteen een commerciële pro- ductie oplevert. Het werk is echt gericht op proeven doen, met de ruwe gassen zoals ze rechtstreeks uit de staalfabriek komen.”


besparingsprojecten en aan


de andere kant met de circulaire economie. Voor Dow betekent dat voornamelijk plastic recyclingsactiviteiten.”


De officiële opening door Carl de Maré (ArcelorMittal), Manfred van Vlierberghe (ArcelorMittal), Anton van Beek (Dow Benelux) en Philippe Musters (Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport).


Steel2Chemicals Ruitenbeek is projectleider van het Steel2Chemicals project. “We noemen het met onze partners zo omdat we eigenlijk aan het proberen zijn om de koolstoffen van de staalsector te gebruiken als grondstoffen voor de chemie-sector. En zo is de naam steel-to-chemicals ontstaan.” Het is een project ontstaan als concept. “En vervolgens zijn we gaan nadenken over wat we weten over het concept, wat weten we niet en waar hebben we nog gaten in de kennis zitten. En in die hoedanigheid zijn we bezig met de proeffase, want je moet altijd inspelen


Implementeren? De proef wordt gehouden in Gent. “De technologie is ontwikkeld in Terneuzen. Maar omdat we natuurlijk samenwerken met de staalindustrie hebben we de proeffabriekjes het liefst bij de staalfabriek staan”, zegt Ruitenbeek. “De eerste proeffabriek is het afge- lopen jaar gereed gekomen, die staat inmiddels in Gent bij de staalfabriek. En de tweede pilotplant is in aanbouw, die komt er straks naast te staan. En uit- eindelijk willen we beide fabriekjes ook verplaatsen naar IJmuiden om een deel van het onderzoek ook bij Tata Steel uit te voeren, zodat we ook daar voldoende vertrouwen krijgen in de technologie. Doel is om uit- eindelijk een keuze te maken of het geïmplementeerd kan gaan worden of niet. ”


Mathijs Ruitenbeek tijdens zijn speech. 14 | nummer 3 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48