search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
of bedrijven een fuik willen bouwen, waar ze vervolgens zelf in moeten gaan zwemmen.”


ven worden vervolgens afgerekend op hun zelf bedachte plannen. Dat kan ambitieuze plannen in de weg staan.”


Bovenop de reeds geplande investeringen moeten we volgens Koelewijn op zo’n 3 a 4 miljard. De nationale kosten komen dan uit tussen de 100 en 400 miljoen euro per jaar. “Dat bedrag is een saldo, waarin bijvoorbeeld vermeden ETS rechten al zijn verdisconteerd.” Koelewijn vat het nog eens samen: “De sub- sidieregeling zit robuust in elkaar, maar we hebben onze twijfels bij het malus-systeem. Het malus-systeem zit dubbel in elkaar. Het is zinvol dat bedrijven plannen mogen maken om CO2


te reduceren, maar diezelfde bedrij-


De econoom: Hans Stegeman (Hoofd onderzoek en investering bij Triodos)


Om maar meteen meteen met de deur in huis te vallen: Stegeman was erg blij met de klimaatdraai van de coalitie. “Economen zijn groot voorstander van deze maatregel”, meent Stegeman. Volgens de econoom is een nationale CO2


-heffing dé manier om


Langskomen? Er is meteen kritiek. Theo Henrar van Tata Steel vindt het vreemd dat het PbL niet heeft gereageerd op het door Tata voorgestelde plan. “Van de hele industrietafel hebben wij, samen met Dow, eenderde van de totale geplande besparing ingediend. Dan lijkt het mij wel handig dat het PbL even langskomt om te kijken hoe we dat precies bedacht hebben, maar er is niemand bij ons wezen kijken.”


Koelewijn beroept zich op echter op zijn taak: “Wij hebben alleen gekeken naar hoe de voorgestelde plannen zich in cijfers zou- den vertalen.”


de uitstoot van broeikasgassen zo efficiënt mogelijk te verkleinen. “Nederland heeft een fossiele economie” gaat Stegeman verder. “We lopen daarmee het risico een ‘stranded asset’ van Europa te worden. Hoe kun je er nou voor zorgen dat die hoge uitstoot-intensiteit verkleind wordt? Een eerste voorwaarde van een maatregel om die uitstoot te verkleinen, is dat je zo weinig mogelijk uitzonderingen maakt. Alle sectoren moeten dus op de- zelfde manier beprijsd worden. Die prijs moet bovendien hoog genoeg zijn om een prikkel te geven. Ook prettig is het als die prijs voorspelbaar is op de lange termijn. Dat is voor beleggers en investeerders een te prefereren methode, als je kijkt naar risicomanagement.”


Effectief vs verstandig Een CO2


-taks is dus het meest efficiënt, vol-


gens Stegeman. Maar wat is de meest ver- standige oplossing? “Je moet het dan toch over verdelingseffecten hebben”, geeft hij


toe. Bovendien zijn er ook transitie-effecten. “Kunnen we nu wel goed inschatten hoe snel technologie rendabel wordt en kunnen we dat beïnvloeden middels subsidies? En vinden we het tenslotte acceptabel dat er middels herverdelingseffecten en weg- lekeffecten delen van de industrie zullen verdwijnen?” Volgens Stegeman wordt er in de discussies over de CO2


over het hoofd gezien.


gedeelte van de maatregel gesproken en wordt daarmee het andere deel, namelijk dat een CO2


-taks vooral over het verstandige -taks het meest effectief zou zijn,


prijs gaat wel fors omhoog de komende tijd, maar er is veel onzekerheid over de lange termijn. Dat maakt het ETS-systeem tot een lastig te sturen instrument.”


Het bestaande ETS-systeem is volgens Stegeman niet voldoende effectief. “De CO2


Onrendabele top Een CO2


-heffing kan volgens Stegeman


op tal van verschillende manieren worden vormgegeven. “Je kunt hem zo inrichten dat alleen de ETS-sectoren een bepaalde prijs betalen. Of je begint over alle sectoren met een lage minimumprijs en laat die heel lang- zaam oplopen. Een CO2


-heffing hoeft niet 35 -


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48