search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
samen rookgassen schoon


Vijf jaar “Het project loopt al meer dan vijf jaar”, ver- volgt Ruitenbeek. “Het is ontstaan vanuit het laboratorium in Teurneuzen waar we bij Dow heel veel onderzoek doen naar de omzetting van synthesegas naar allerlei voor Dow inte- ressante producten. Dat is een programma dat al meer dan vijftien jaar loopt. En uit die koker zijn op een gegeven moment concep- ten gerold, waarbij we mooi kunnen samen- werken met andere bedrijven in de regio. Wij noemen dat industriële symbiose.”


Renderen “We waren al tot de conclusie gekomen dat er heel veel restgas wellicht geschikt zou kunnen worden gemaakt voor gebruik in onze ontwikkeling met name door symbiose met de staalindustrie”, gaat Ruitenbeek ver- der. “Eind 2013 zijn we begonnen met het uitwerken van het concept. We willen graag laten zien dat het technisch kan. En tegelij- kertijd zijn we erg aan het kijken naar de vraag hoe zo’n toekomstige fabriek er uit ziet. En wat zijn de bijbehorende investeringen? Hoeveel CO2


-uitstoot zouden we ermee


kunnen besparen? We hebben duidelijk een milieudoelstelling. Maar uiteindelijk moet het wel een proces opleveren wat ook geld in het laatje brengt.”


Succesvol?


En hoe ziet het er naar uit? Denkt Ruitenbeek dat het succesvol wordt? “Er zijn twee grote uitdagingen in het concept. Aan de ene kant moeten we zorgen dat technisch alles kan werken. Het is niet één simpele reactor die we nodig hebben. Het is een combinatie van stappen die allemaal moeten werken. Dat maakt het een stukje complexer. Zoals ik al zei, de eerste zeecontainer staat er nu en de eerste resultaten zien er goed uit. Maar de tweede hebben we ook hard nodig om te kunnen zeggen of het technisch haalbaar is. Als je dan de aanname doet dat het dan uiteindelijk technisch haalbaar is, dan kun je daarna allerlei modellen gaan bouwen om te bezien of het dan economisch ook haalbaar is. Je begrijpt dat die twee fases erg van el- kaar afhangen. Als we technische problemen tegenkomen, zal het concept uiteindelijk duurder zijn dan wanneer het allemaal van een leien dakje gaat. Overal is een technische oplossing voor te verzinnen, maar de meeste oplossingen komen niet zonder een prijs-


Het interieur van het nieuwe deel van de fabriek.


15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48