This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Fake news


vakblad over procesbesturing en -optimalisatie


Process Control verschijnt 7x per jaar (zowel print als digitaal)


Hoofd- en eindredactie Drs. Joeri van der Kloet joeri.vanderkloet@processcontrol.nl www.processcontrol.nl


Medewerkers aan dit nummer Susanne van Boxtel Adriaan van Hooijdonk Frank Senteur Henk Krols


Uitgever AcquiMedia Amstelwijckweg 15, 3316 BB Dordrecht Henk van der Brugge 0184-481041 henk@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop AcquiMedia Henno Ploeg, MSc 0184-481045 henno.ploeg@processcontrol.nl


Vormgeving Jessica Dales, Dock35 Marketing


Druk Senefelder Misset B.V., Doetinchem


Abonnement € 79,- excl. BTW (ontvangst print en digitaal) Buitenland € 109,- excl. BTW Jaargang van 7 achtereenvolgende uitgaven


Disclaimer AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samen- gesteld. AcquiMedia, (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de gegevens. Uitgever, (hoofd)redactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever foto’s of (gedeelten van) teksten uit deze uitgave over te nemen. Ook met toestemming van bronvermelding is verplicht.


De titel Process Control is eigendom van Adept BV en wordt in licentie uitgegeven door AcquiMedia. ISSN 1387 - 5825


Thema: Water Zero Brine: sluiting water- en


zoutkringloop procesindustrie pc01cover.indd 1


Joeri van der Kloet Hoofdredacteur


redactie@processcontrol.nl jaargang 28 | 2019 | www.processcontrol.nl Industriële symbiose


heeft onderzoek en initiatief nodig


Stappenplan hygiënische perslucht-


voor de voedings- middelenindustrie


05-02-19 10:15


Bij de cover Het ZERO BRINE-project streeft naar sluiting water- en zoutkringloop procesindustrie. De bouw van de proef- installatie voor het Europese ZERO BRINE-project in Plant One Rotterdam in de Botlek is in volle gang. In dit nummer veel aandacht voor (proces/afval) water, maar ook voor andere relevante zaken.


5


Laatst zat ik met verbazing naar Jinek te kijken. Jesse Klaver was er te gast, nadat hij die middag net het wetsvoorstel op de CO2-heffi ng had geïntroduceerd tijdens een partijcongres (ze noemen dat tegenwoordig een meet-up trouwens). Klaver vertelde dat ‘de grote bedrijven’ goed waren voor 80% van de Nederlandse CO2


-uitstoot en dat


‘de rekening’ van de klimaatregels vooral bij ‘het volk’ terecht kwam. Het klonk als een standaardzin van Roemer of Marijnissen (M/V), maar het ging nog verder. Klaver vond dat wat er aan de klimaattafels gebeurde ‘niet goed’, vooral omdat het wéér de grote bedrijven waren die dus ‘alles bepaalden’. Zucht. Kijk, dat GroenLinks wat meer naar de groene en linkse kant neigt, dat spreekt voor zich. Maar Klaver viel met dit relaas bij iedereen die zich ook maar een klein beetje heeft verdiept in de klimaatproblematiek, toch wel echt van z’n sokkel. Om te beginnen is die 80% natuurlijk pure kolder. Zo’n 20% van de CO2 komt voor rekening van het vervoer. Volgens Klaver is de rest dus CO2


-uitstoot in Nederland van bedrijven. In


werkelijkheid is de industrie goed voor zo’n 25%. Hoe Klaver bij 80% komt? Geen mens die het weet. Klaver zelf ook niet trouwens, dat gaf hij nota bene toe. Het moest nog ‘doorgerekend’ worden. Ik zou zeggen, reken het eerst goed uit, voordat je je mond opentrekt.


In het hele populistische anti-industrie relaas werd precies nul keer over het ETS systeem gesproken. Nul komma nul. En uiteraard vertelde Klaver ook niet dat de industrie al jaren aan de politiek vraagt om klimaatmaatregelen. Een paar dagen daarvoor vertelde Feike Sijbesma nog in Buitenhof dat hij verdere ETS-rechten wilde intrekken, om de CO2


-prijs boven de 30 euro te krijgen. Een prima idee dat echt zal


werken. Maar Klaver deed alsof het de industrie allemaal geen moer kan schelen. Hij verdraait dus cijfers en laat essentiële feiten volledig buiten beschouwing. ‘Fake news’ noemen we dat.


Het vervelende van dit soort oerdomme optredens is dat het de klimaatdiscussie helemaal niet helpt. Hetzelfde geldt overigens voor de eerder door Dijkhof gemaakte opmerkingen over de uitvoering van het klimaatakkoord. Klimaatsceptici gaan nog meer met de hakken in het zand en het GroenLinks electoraat gaat de industrie alleen maar nog harder haten. Klaver mag Wilders graag verwijten dat hij met zijn opmerkingen het migratiedebat polariseert, maar Klaver doet exact hetzelfde met het klimaatdebat.


Redactioneel


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48