This page contains a Flash digital edition of a book.
Maintenance


De grote uitdagingen in industrieel onderhoud onder één dak


Rotterdam Ahoy is van 9 tot en met 11 april het epicentrum van de wereld van industrieel onderhoud. Duizenden onderhoudsprofessionals en technici bezoeken dan de vakbeurs voor industrieel onderhoud Maintenance NEXT. Op de beursvloer doen ze nieuwe kennis en expertise op en laten ze zich onder- dompelen in de nieuwste technieken, innovaties, technische oplossingen en hightech producten die de ruim 250 exposanten op de beursvloer laten zien.


commissie met leden uit de gehele sector, fungeert het hele jaar als belangrijk kennis- platform voor industrieel onderhoud. Maintenance NEXT kent dit jaar drie hoofd- thema’s, te weten smart industry, people en ageing assets.


M


Congressen Tegelijk met de driedaagse vakbeurs voor in- dustrieel onderhoud organiseren SBO en NIB, beide dochterbedrijven van Euroforum, twee congressen over de belangrijkste thema’s van Maintenance NEXT. Op 9 april is het con- gres Smart & Safe Maintenance. Tijdens dit congres ligt de focus op het slimmer, veiliger en duurzamer werken binnen de industriële sector. Op 10 april vindt het congres Beheer & Onderhoud plaats. Dat is uitgegroeid tot het jaarlijkse trefpunt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieursbureaus met expertise op het gebied van beheer en onderhoud werkzaam in de sectoren rail, grond-, weg- en waterbouw. Centrale vraag is hoe data een rol speelt bij de grote vervan- gingsopgave in de infrastructuur?


Ronde tafels en keynotes Op de beursvloer zelf zijn er dagelijks meer- dere rondetafelsessies en en keynotes in het speciale beurstheater.


Techniekheld De belangrijkste assets in sector zijn uiteinde- lijk de mensen die er werken. Vakblad iMain- tain portretteert om die reden de komende tijd een aantal onderhoudsprofessionals. Op 10 april 2019 wordt, tijdens Maintenance NEXT in Rotterdam Ahoy, de Techniekheld 2019 bekend gemaakt. Een jury kiest uit alle bijzondere verhalen één persoon die de titel Techniekheld 2019 mag dragen.


24 | nummer 1 | 2019


aintenance NEXT is echter meer dan de tweejaarlijkse vakbeurs alleen. Het uitgebreide netwerk, aangejaagd door een advies-


Maintenance NEXT Locatie: Rotterdam Ahoy Openingstijden: Dinsdag 9 april: 10.00 -17.00 uur Woensdag 10 april: 10.00 - 21.00 uur (gewijzigde avondopenstelling!) Donderdag 11 april: 10.00 - 17.00 uur


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48