This page contains a Flash digital edition of a book.
lucht ustrie


Koen Leeflang, Energy Consultant, Auditor en Compressed Air Specialist bij Festo vertelde de aanwezigen dat er verschillende technieken zijn om met behulp van drogers het drukdauwpunt van perslucht te verlagen.


Om ervoor te zorgen dat verontreinigingen in de omgevingslucht zoals stof, vuil en pollen niet door de compressor naar binnen gezogen worden, is een eerste stap om de compressor inlaat en/of de inlaatroosters van de compressorruimte te voorzien van inlaatfilters.


chemische industrie of een afvalverwer- kingsbedrijf dat veel stof veroorzaakt, pas dan adequate ruimte inlaatfilters toe. Staan er veel bomen in de omgeving let er dan op dat er in bepaalde jaargetijden veel pollen en pluizen in de aangezogen lucht kunnen zitten zodat de inlaatfilters vaker gecontro- leerd moeten worden op dichtslibben.


Compressorkeuze Om lucht te comprimeren tot de gebruike- lijke 7 tot 8 bar werkdruk is er keuze uit verschillende compressortypen. De aloude zuigercompressor wordt in de voedings- middelenindustrie nog maar zelden toe- gepast. Ook scrollcompressoren, (roots) blowers en tandrotor compressoren zien we daar nauwelijks. Voor de zeer grote persluchtgebruikers zijn er centrifugaal- of turbocompressoren die werken volgens het stromingsprincipe. De meest toegepaste compressoren zijn schroefcompressoren die in een breed capaciteitsgebied leverbaar zijn. Veelal wordt om zowel economische re- denen, als om te zorgen voor een betrouw- bare (redundante) werking, de perslucht- installatie opgebouwd uit twee of meerdere compressoren. Eén daarvan is dan meestal een toerengeregelde compressor, waarvan


de capaciteit door middel van een frequen- tiegeregelde motor wordt afgestemd op de actuele persluchtvraag. De andere compres- soren zijn dan stationaire compressoren die òf continu draaien, òf door middel van een volgorde schakeling dusdanig in de tijd worden aan/uitgeschakeld dat het aantal draaiuren zo gelijk mogelijk over de machi- nes wordt verdeeld. Ook uit oogpunt van onderhoud zijn redundante installaties met meerdere compressoren gunstiger omdat er tijdens het onderhoud aan een machine door de andere machines ge- woon door geproduceerd kan worden. De grote vraag die vooral in de food- en farmawereld speelt, maar natuurlijk ook in andere veeleisende industrieën zoals de semi- conductor- en ruimtevaart- industrie opduikt is: ‘Wat is beter, een oliegesmeerde of olievrije compressor?’


Voorbeeld van een tweetraps uitgevoerde compressorunit van een olievrije schroef- compressor met frequentiegeregelde PM-motor.


43


Olievrij of oliegesmeerd Olievrije compressoren worden toegepast in situaties waarbij behoefte is aan zeer zuivere olie- en/of siliconenvrije perslucht. Bij olie- vrije schroefcompressoren zijn de schroeven dermate nauwkeurig geproduceerd en ten opzichte van elkaar gepositioneerd dat deze elkaar net niet raken. Hoe klein ook, bete- kent dit echter dat er altijd een minuscule spleet tussen de schroeven zit, wat ten koste gaat van het rendement. Ook betekent deze ‘lekkage’ tussen de schroeven dat de lucht met een olievrije compressor niet meer dan een factor 3 gecomprimeerd kan worden. Vandaar dat er meerdere trappen nodig zijn. Meestal zijn dat er twee. Trap 1 comprimeert de lucht tot circa 3 bar, trap twee compri- meert de lucht verder naar 7 tot 8 bar. Het feit dat er twee compressorblokken moeten worden toegepast maakt een olievrije com- pressor duurder dan een oliegesmeerde compressor. Want bij deze laatste zorgt de geïnjecteerde olie voor een goede afdich- ting tussen de schroeven waardoor één compressorblok volstaat om een einddruk van bijvoorbeeld 8 bar te behalen. Een be- tere afdichting en dus een hoger rendement kan bij olievrije schroefcompres-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48