This page contains a Flash digital edition of a book.
Fabrieksonderhoud en beheer in één real-time voorspellend dashboard


Aljosja Beije over de zin en onzin van blockchain


Intelligence) en blockchain de basis van Industrie 4.0. “Maar,” waarschuwt Beije, “de techniek bestaat nog maar een jaar of vier en voordat industriële partijen dit echt tot op IoT- niveau kunnen inzetten en het cybersecure weten te krijgen, zijn we nog jaren verder.” Er zijn nog tal van uitdagingen, zowel op tech- nisch, als op juridisch en bestuurlijk gebied. “Denk maar eens aan de GDPR en de nieuwe zogenaamde smart contracten, versus de traditionele papieren contracten. Je krijgt met een hoop beleid te maken op het moment dat je overgaat op die smart contracten. Dat doe je niet even van de ene op de andere dag.”


Uit onderzoek van ARC komt naar voren dat in de procesindustrie (wereldwijd) 5% pro- ductieverlies per jaar optreedt, maar waarvan 80% voorkomen had kunnen worden. Oorza- ken liggen voornamelijk aan menselijke fou- ten (42%), problemen met equipment (36%) of problemen aan proces zijde (22%). Verder blijkt dat preventief onderhoud nog steeds de meest gebruikte methode is, echter, uit meerdere studies blijkt dat maar in 18% van de gevallen er een sterk verband bestaat tussen falen en leeftijd of draaiuren. In de praktijk zijn verantwoordelijkheden op het gebied van fabrieksonderhoud verdeeld over verschillende afdelingen in het bedrijf en in verschillende systemen. Real-time inzicht is dus vrijwel onmogelijk, maar Internet of Things kan daar verandering in brengen. De essentie van een krachtig systeem is dus een naadloze integratie van grote hoeveelhe- den data met business processen en mensen en de vertaling naar concrete effectieve condition based acties.


Tijdens de PPA heeft Yokogawa een eigen visie gepresenteerd


hoe veiligheid, beveiliging, beschikbaarheid, asset inventory & performance te managen in een fabriek in de tijden van IIoT. Deze visie is verwezenlijkt in een concept van een vol- ledig geïntegreerd digitaal platform voor fabrieksonderhoud en deze draagt bij aan effectiviteit, efficiency en duurzaamheid van het productieproces. Het ‘Maintenance Sup- port System (MSS)’ combineert alle relevante data met betrekking tot field assets, safety, OT cyber security en operationele prestaties. Het creëert een geïntegreerd overzicht dat alle informatie naar bruikbare inzichten con- verteert, waarmee de plant efficiënter wordt gemanaged.


Meer informatie: www.yokogawa.com/


Efficiency, stimulans en samenwerking nodig voor C02 “We willen en kunnen met mooie nieuwe


nu wel of niet verhogen? “Je moet kijken hoe we onze business cases rendabel kunnen maken. De energieprijs in Nederland voor grootverbruikers ligt laag, dus de stimulans om door te pakken ontbreekt vaak nog.” Vanuit de gedachte dat we met efficiënte oplossingen reductie realiseren, is er samen- werking nodig. “We doen al heel veel, we doen mee aan diverse afvangprojecten waarbij CO2


technieken voldoen aan de gestelde CO2 doelstellingen in het milieuakkoord,” zegt Robert van de Sande van Croonwolter&dros. In zijn verhaal op de Productie Proces Au- tomatisering dag 2019 benadrukte hij de oplossingen voor de nationale discussie over CO2


heffing. Moeten we de CO2 heffing nuttig wordt gebruikt (CCU).


Er is echter meer efficiency, stimulans en samenwerking nodig.”


Gebalanceerd energienetwerk Eén van de vele voorbeelden is het smart grid op Strijp-S. Door mensen te stimuleren om hun energieverbruik te verplaatsen, bijvoorbeeld door ‘s nachts een auto slim op te laten laden in plaats van overdag, kan de piekvraag naar elektriciteit beperkt worden. Hiermee verkrijgen we een gebalanceerd energienetwerk. De energietransitie is een veelbesproken onderwerp, waarmee diverse industrieën een rol opeisen. Het wordt nog een hele opgave de CO2


doelstellingen te


zing zijn veel initiatieven niet rendabel en komen onderop de stapel van investerings- plannen.


behalen. Zonder een realistische CO2


Croonwolter&dros kan samen met de indus- trie veel betekenen. De technisch dienst- verlener heeft expertise in procesautomati-


beprij-


reductie


sering, intelligente systemen en duurzame oplossingen. Dit alles om de energietransitie mee helpen vorm te geven.


Meer informatie: www.croonwolterendros.nl/nl


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48