This page contains a Flash digital edition of a book.
902 en 903 terug tot 140kg


De proefinstallatie van Chemours staat aan het einde van het terrein en bevat verschillende apparaten die in de open lucht of in containers zijn geplaatst.


Chemours koos volgens hem bewust voor actief kool in verband met de moeilijke afbreekbaarheid van de fluorhoudende stoffen. “De enige manier om er echt vanaf te komen is door het boven de 1000 graden Celsius te verbranden.” Desotec levert het actief kool niet in big bags maar in de vorm van een mobiele filter. Wanneer het actief kool is verzadigd, haalt Desotec de mobiele filter op met een vrachtwagen om het bij afvalverwerker Indaver in België te verbran- den.


Nieuwe fabriek Roelen wijst op een uitgestrekte vlakte op het terrein naast de proefinstallatie. “Hier komt binnen twee jaar een permanente waterzuiveringsinstallatie voor het verwijde- ren van alle fluorhoudende stoffen, inclusief


FRD 902 en 903. Aan de ene kant plaatsen we vier koolstofbedden en aan de andere kant een faciliteit om de vaste stoffen af te voeren. Zo willen wij eind 2019 de uitstoot van de fluorhoudende stoffen met 95 pro- cent reduceren. Het uiteindelijke doel is om de uitstoot in 2020 met 99 procent te heb- ben verminderd.”


De samenleving verwacht van ons meer dan alleen het voldoen aan de vergunning...


Het chemiebedrijf werkt met andere par- tijen aan nieuwe, meer effectieve reductie- technologie om de benutting van de koolstofbedden verder te verbeteren. Het chemiebedrijf onderzoekt volgens Roelen ook de potentie van ozon om de effectiviteit van de koolfilters nog verder te vergroten. Of dit lukt is nog de vraag; de onderzoeken lopen nog. Chemours investeert de komende jaren 75 miljoen euro in maatregelen en onderzoek om de emissies van organische en gefluori- seerde stoffen naar lucht en water aanzien- lijk te verlagen. Chemours besloot hiertoe nadat het tot de conclusie was gekomen dat - in de woorden van de Amerikaanse direc- teur van de fluor business van het chemie- bedrijf ‘de samenleving meer van ons ver- wacht dan het voldoen aan de vergunning.’


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48