This page contains a Flash digital edition of a book.
door twee nanofiltratie-installaties die Lenntech Waterbehandeling de afgelopen maanden in Delfgauw heeft gebouwd. “Druk is een belangrijke drijvende kracht in het proces”, legt Bologna uit. “Daarom ge- bruiken wij een voordruk- en een hogedruk- pomp om het water op druk te brengen. Tussen de pompen zit een filter om de fijne deeltjes uit het water te verwijderen.” Druk is volgens hem ook essentieel om via het membraan een goede scheiding te krij- gen tussen de eenwaardige en tweewaardi- ge zouten die het water uit het Brielse Meer bevat. Daarom werkt Lenntech Waterbehan- deling met een druk tussen de 20 en 40 bar. De poriën van het membraan zijn vier keer zo klein als een menselijk haar, waardoor de scheiding in simulatiemodellen vooralsnog optimaal verloopt. Elgersma legt uit hoe Lenntech Waterbehandeling tot de keuze voor het membraan is gekomen. “Met een speciaal apparaat hebben wij membranen van diverse leveranciers getest. Uiteindelijk hebben wij voor een membraan van een Europees bedrijf gekozen.”


Verdamper uit Griekenland Het permeaat uit de nanofiltratie-units gaat vervolgens door een verdamper van de universiteit van Athene. Door slimme tech- nologie in de verdamper is het mogelijk om met restwarmte het water voor een groot deel te verdampen en terug te winnen. Het natriumchloride dat overblijft kan Evides in de toekomst mogelijk gebruiken voor de re- generatie van de ionenwisselaar. Dan heeft


De Botlek in Rotterdam


Het testen van ZERO BRINE-technologieën in het Brine Excellence Center van de National Technical University in Athene


zout nodig. Het zout komt nu van een 300 kilometer verderop gelegen mijn. De pro- ductie en het vervoer vergen eveneens veel energie. Vervolgens komt er bij de regenera- tie van het ionenwisselingsproces een afval- waterstroom vrij, de eerder genoemde brijn.


Twee nanofiltratie-installaties “Deze afvalwaterstroom gaat vanaf maart 2019 met vrachtwagens naar Plant One Rot-


terdam”, zegt Edoardo Bologna van Lenn- tech Waterbehandeling. De R&D-engineer is binnen het watertechnologiebedrijf onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van het ZERO BRINE project. Hierbij werkt hij nauw samen met zijn collega Jasper Elgersma die het mechanische en automati- seringsontwerp van de proefinstallatie voor zijn rekening neemt. De afvalwaterstroom van Evides gaat eerst


De afvalwaterstroom van Evides gaat eerst door twee nanofiltratie-installaties die Lenntech Waterbehandeling de afgelopen maanden in Delfgauw heeft gebouwd...


14 | nummer 1 | 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48